مشخصات پایان نامه:
موضوع : بررسی اثر بخشی آموزش سبک های فرزند پروری در پیشگیری از اعتیاد
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 103 صفحه
نوع فایل: word شماره 14

5 فصل کامل نمونه پایان نامه روانشناسی/ فایل ورد و صفحه بندی شده/ 103 صفحه کامل با فونت B Nazanin 14 / فاصله سطرها 1.5/ لیست کامل منابع فارسی و لاتین دارد

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

بخشی از بیان مسئله این پایان نامه:

سالیان متمادی است که بشر به شیوه های مختلف مواد مخدر را به امر کاستن از آلام خویش و یا تغییر دادن حالات هشیاری خود مورد استفاده قرار داده است (دیویسون ، نیل ، 2001).

در واقع امروزه وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن به صورت یک معضل شخصی، اجتماعی و بهداشتی در آمده است که در کشور های مختلف منابع انسانی و سرمایه های ملی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد(زمستانی یامچی، سهرابی و برجعلی، 1390). براساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-5)،

مهم ترین ویژگی وابستگی به مواد مجموعه ای از نشانه های شناختی، رفتاری و روان شناختی است که شخص با وجود داشتن مشکلات قابل توجه در رابطه با مصرف مواد به مصرف آن ادامه می دهد. اعتیاد بیماری پیچیده ای است که با ویژگی هایی همچون رفتارهای اجباری، وسوسه های مقاومت ناپذیر، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن حتی در شرایطی که پیامدهای منفی بسیاری برای فرد به همراه دارد، مشخص می شود. تداوم مواد در طی زمان و تاثیرات سمی طولانی مدت مصرف آن بر عملکرد مغز، منجر به دامنه وسیعی از بد کارکردی های رفتاری، روان شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی شده که مانع از انجام رفتار و عملکرد طبیعی معتادان در خانواده، محیط کاری و در سطحی وسیعتر در جامعه می شود(لشنر ، 1999).

رواج مصرف مواد مخدر و افزایش تعداد معتادان موجب نگرانی کلیه آحاد جامعه شده و علاوه بر کسانی که به طور مستقیم درگیر موضوع بوده یا فرد معتادی در خانواده خود دارند، سایر خانواده ها هم احساس نگرانی در خصوص فراگیری اعتیاد و رسوخ آن در جوانان و فرزندان خود دارند. به دلیل آسیب های فراوانی که اعتیاد به افراد و خانوده ها و در کل به نسل بشر وارد می کند، بحث چگونگی مقابله با آن همیشه مطرح بوده و انرژی و نیروی انسانی فراوانی هم به این امر اختصاص یافته است(قربانی، 1384).

به نظر می رسد مهم ترین و بهترین روش در این زمینه، اقدامات پیشگیرانه از افزایش دامنه معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر است. پیشگیری از سوء مصرف مواد یعنی به کارگیری اقداماتی که منجر به کاهش ابتلا افراد به اعتیاد می شود و در بر گیرنده اعمالی است که به کاهش در معرض خطر بودن فرد و افزایش عوامل محافظت کننده از سوء مصرف مواد، منجر می شود(سادات موسوی، 1389).

یکی از مهم ترین نهاد های تاثیر گذار در امر پیشگیری، خانواده ها هستند. خانواده ها به عنوان کانون پرورش و تربیت فرزند، با شیوه ای که فرزندان خود را پرورش می دهند، می توانند از همان ابتدا تولد نوزاد به نحوی عمل کنند که فرزندان خود را از آسیب پذیری، به ویژه حرکت به سوی اعتیاد به مواد مخدر مصون کنند (شایگان، 1390).

بامریند(1991) سبک فرزند پروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین معرفی می کند که به سبک استبدادی، اقتدارمنش و سهل گیرانه تقسیم می گردد. سبک های فرزند پروری استبدادی با کنترل سخت، سطح بالای محدودیت، انضباط ناپایدار و خشن، میزان پایین حمایت هیجانی و گرمی مشخص می گردد. بر طبق پژوهش های انجام شده، این سبک با پیامد های رفتاری منفی همچون پرخاشگری، اختلال های برون سازی و درون سازی، کارکرد هیجانی پایین تر در ارتباط است(روبین ، استی وارت و چن ، 1994).

از سوی دیگر سبک فرزند پروری اقتدار منش، با ترکیبی از کنترل بالا، حمایت هیجانی بیشتر، سطح مناسب استقلال، و روابط دوسویه بین والدین و کودک، شناسایی می شود. بر پایه پژوهش های انجام شده این سبک فرزند پروری با پیامد های تحولی مثبت همچون پیشرفت تحصیلی بیشتر، اتکا به خود بالاتر، کج رفتاری کمتر، و روابط بهتر با همتایان رابطه دارد (استینبرگ ، لامبرون ، دارلینگ ، مونتس و دورنس بوچ ، 1994).

و در نهایت سبک فرزند پروری سهل گیرانه که با فقدان کنترل والدین و پاسخ دهی به خواسته های کودک مشخص می شود. این شیوه فرزند پروری با بزهکاری، و پرخاشگری فرزندان، به دلیل فقدان نظارت و ویژگی اهمال کارانه والدین، ارتباط دارد (هپاسالو و ترمبولی ، 1994).

برخی پژوهشگران کارهای بامریند را با افزودن پذیرش یا محبت والدینی به عنوان بعد دوم توسعه بخشیدند و با استفاده از دو بعد کنترل(سخت گیری) و پذیرش، سبک شناسی چهار گانه ای را برای سبک های والدینی شکل داده اند (بولاندا ، 2004).

پژوهش ها نشان دادند که حمایت بالای والدین، والدین تشویق کننده، والدین نصیحت کننده همراه با نظارت گستردهی آنان بازدارنده مهم نوجوانان از مصرف الکل و دارو است. در مقابل والدینی که توضیحات کلی درباره قواعد رفتار ارائه می دهند ، در جلوگیری از مصرف مواد موثر نیستند (قره داغی، 1388).

شماره 14