دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

 عنوان: تمایلات سرمایه گذاران و واكنش بازار سهام به اخبار سود در بورس
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 17 صفحه
کد: 28 pz


قسمتی از این پروپوزال:

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

بازار کارا: بازار کارا مکانی است که قیمت ها، تمامی آن چه که در مورد یک دارایی سرمایه ای فهمیده می شود را در خود منعکس می کنند.

تمایلات سرمایه گذاران: باور سرمایه گذاران از جریان های نقدی مورد انتظار و یا نرخ بهره است، كه با اصول تجزیه و تحلیل بنیادی متضاد است و به دو دسته تمایلات خوش بینانه و بد بینانه تقسیم می شود.

محتوای اطلاعاتی سود خالص: میزان تجدید نظر در باورها و انتظارات سرمایه گذاران که با توجه به حجم معاملات یا تغییر قیمت که پس از انتشار سود خالص صورت می گیرد اندازه گیری می شود.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع همبستگی است و باتوجه به اینکه داده های مورد استفاده در آن واقعی و تاریخی است، می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. روش های آزمون فرضیه ها برای آزمون فرضیه ها در ابتدا باید تمایلات سرمایه گذاران را به شرح زیر اندازه گیری نمود:

الف) اندازه گیری تمایلات سرمایه گذاران برای اندازه گیری تمایلات سرمایه گذاران، از شاخص تمایلات به کار گرفته شده توسط بِیکر و ورگلر(2006) استفاده می نماییم.

اساس این اندازه گیری بر پنج شاخص نشان دهنده تمایلات، استوار می باشد؛ که عبارتند: حجم معاملات، پاداش سود تقسیمی، حجم و بازده اولین روز عرضه های اولیه سهام و سهام منتشر شده شرکت به جمع سرمایه منتشر شده توسط شرکت.

ب ) حجم معاملات حجم معاملات عبارتست از نسبت حجم سهام معامله شده به میانگین سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار؛ حجم معاملات یا نقدینگی سهام می تواند نشان دهنده شاخص تمایلات سرمایه گذاران باشد.

برای مثال بِیکر و استین(2004) نشان دادند در صورتی که قیمت های پیش فروش سهام نسبت به قیمت های پیش خرید سهام بیشتر باشد، سرمایه گذاران غیر منطقی به احتمال زیادی اقدام به خرید و فروش می نمایند، در این موقعیت، نقدینگی سهام در صورت بیشتر بودن تمایلات خوش بینانه سرمایه گذاران به افزایش قیمت سهام، افزایش و بالعکس در صورت بیشتر بودن تمایلات بدبینانه به پیش بینی کاهش قیمت سهام،کاهش می یابد.

برای اندازه گیری حجم معاملات از log حجم معاملات یکنواخت شده بوسیله میانگین حجم معاملات انتهای چهار فصل سال استفاده می نماییم.


قیمت با تخفیف ویژه: