مشاوره انتخاب عنوان پروپوزال ارشد روانشناسی کودک در این مرکز انجام می شود.

دانشجویان ارشد روانشناسی کودک برای پیدا کردن عنوان مناسب پروپوزال خود دچار سردرگمی می شوند و نمی توانند عنوانی جذاب و متناسب با متن خود پیدا کنند .

دانشجویان ارشد برای انتخاب عنپانی جذاب و مناسب نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند و باید از تجارب افراد متخصص استفاده کنند .

دانشجویان ارشد روانشناسی کودک می توانند با مراجعه به سایت ما از خدمات مشاوره جهت انتخاب عنوان پروپوزال استفاده کنند.