مشاوره کردن با اساتید را در انتخاب موضوع برای پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی کودک را جدی بگیرید .

از نظر دانشجویان ارشد انتخاب موضوع برای پروپوزال روانشناسی بالینی کودک بسیار مشکل است.

زیرا چنین رشته ای که با کودکان سروکار داشته باشد نه تنها فهم روان ان ها کار دشواری است بلکه موضوع اجرایی برای ان ها کمتر می توان نگارش کرد .

اما متخصصین ما در این مرکز نه تنها برای شما موضوع جذاب را انتخاب می کنند که قابل اجرا شدن باشد ، بلکه با مشاوره دادن در مراحل مختلف پروپوزال در بهتر شدن ان کمکتان می کنند