الهام از سایت های معتبر خارجی یکی از راه های انتخاب عنوان برای پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی عمومی می باشد .

انتخاب عنوان مناسب برای پروپوزال پایان نامه خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته روانشناسی کودک ، امری است اجتناب ناپذیر و مهم زیرا سرنوشت دانشجو به این تحقیق و اجرایی بودن آن بستگی دارد .

و اگر عنوان مناسبی انتخاب شود همانند این است که پنجاه درصد تحقیق انجام شده است .

همکاران ما در وب سایت و خود این مرکز ، همواره تلاش می کنند تا دانشجویان را در نگارش ، انتخاب عنوان مناسب و ارائه طرح های اجرایی یاری کنند .