با دریافت مشاوره به بک موضوع مورد علاقه ی خود برای پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودک دست یابید .

انجام دادن کار تحقیقاتی بسیار سخت و وقت گیر می باشد و دانشجو باید در انجام آن صبور بوده و کار خویش را به پیش ببرد .

در این راه ، داشتن علاقه کلید اصلی برای از میان برداشتن مشکلات سر راه می باشد .

به همین دلیل در مرحله ی انتخاب موضوع حتی اگر این کار توسط موسسات فعال در این زمینه انجام شود باید زمینه های مطالعاتی مورد علاقه ی دانشجو مد نظر قرار گرفته شود .