نوشتن پروپوزال پایان نامه علوم تربیتی نیاز به دریافت مشاوره از متخصصین این رشته دارد .

علوم تربیتی رشته ای است که بیشتر مفاهیم آن نیاز به درک و تجزیه و تحلیل توسط دانشجو دارد و از آنجایی که در برخی موارد تخصصی این کار چندان هم کار ساده ای نیست ، نیاز به دریافت مشاوره توسط دانشجو به شدت احساس می شود .

به منظور تسهیل عملکرد پژوهشی دانشجویان عزیز و هم چنین هدایت صحیح مراحل پژوهشی این عزیزان ، مشاورین این وب سایت آماده ارایه مشاوره تخصصی در این زمینه می باشند .