پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد چیست؟ همراه با نمونه پروپوزال رایگان و مطالعه این مقاله می توانید پروپوزال نویسی را فرا بگیرید.

نوشته حاضر به شرح چگونگی سامان دهی و نحوه نگارش پروپوزال پرداخته است، به دانشجوبان و پژوهشگران توصیه می شود که قبل از اقدام به نگارش پروپوزال، مطالب این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

تعریف پروپوزال و معرفی بخش های مختلف آن:

همانطوری که یک نقشه ی ساختمان برای ساختن یک خانه دارای اهمیت فراوانی است، اساسا پروپوزال (طرح تحقیق) نیز برای نگارش یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری، به عنوان یک طرح و نقشه کلی و فشرده محسوب می گردد.

مجری نقشه ساختمان با استفاده از طرح و نقشه موجود، کار ساختن بنا را سر موقع و با موفقیت به اتمام می رساند، انجام دهنده (محقق یا مجری) طرح تحقق نیز، به احتمال زیاد می خواهد پروپوزال خود را به تصویب و تایید کمیته علمی یا استاد راهنمای خود برساند و همچنین با احتمال قوی، مقاله نهایی خود را در یکی از مجلات معتبر به چاپ رساند، پس یک اقدام مناسب به طور قطع می توان پروپوزال شما را مورد پذیرش قرار دهد.

بنابراین، پروپوزال نوعی قرار دارد شخصی بین شما به عنوان دانشجو و کمیته علمی دانشگاه (مرجع ذیصلاح) می باشد.

به طور خلاصه پروپوزال، نقشه ای است که در آن کلیه مراحل تحقیق برای رسیدن به هدف تحقیق بیان شده باشد و توسط محقق، قبل از آغاز پژوهش تهیه می گردد.

معمولا دو هدف اصلی از پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دنبال می گردد:

1- متقاعد کردن دیگران درمورد اهمیت پژوهش

2- نشان دادن توان پژوهشگر در انجام پژوهش درباره موضوع به طور واقعی

 

یک پروپوزال ساده از قسمت های زیر تشکیل شده است:

الف- عنوان تحقیق به فارسی (بانک موضوع پایان نامه ارشد رشته های روانشناسی)

ب-عنوان تحقیق به انگلیسی

ج-بیان مسأله تحقیق (نمونه بیان مسئله در پایان نامه روانشناسی)

د-ضرورت و اهمیت تحقیق (نمونه اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال)

ه-مرور ادبیات و سوابق مربوطه (نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال)

و-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

ز-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی) (نحوه نوشتن انواع اهداف تحقیق در پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی)

ی- فرضیه های تحقیق (نحوه نوشتن فرضیه تحقیق در پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی)

ط-سوالات تحقیق

ک-تعریف متغیرها، واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) (تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق در پایان نامه به همراه مثال)

گ-روش شناسی تحقیق (بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء)

ل-شرح کامل روش گردآوری داده ها و ابزار جمع آوری داده ها.(روش نمونه گیری در پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی)

م-جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه (نحوه نوشتن جامعه آماری در پروپوزال ارشد روانشناسی)

ن-قلمرو تحقیق

ف-روش و ابزار تحلیل

ق-منابع و ماخذ مقدماتی پروپوزال.(نحوه نوشتن فهرست منابع در پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی)

در بخش های دیگر سایت به تشریح هر یک از بخش های فوق پرداخته ایم.

دانلود رایگان نمونه پروپوزال پایان نامه روانشناسی

دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته مدیریت دولتی

نمونه های پروپوزال تکمیل شده روانشناسی