سایت ایران پژوهش نمونه های زیادی از پروپوزال و فصول پایان نامه را چه به صورت جزئی یا کلی برای راهنمایی منتشر کرده است که یک نمونه بیان مسئله در روش تحقیق پروپوزال و پایان نامه در ادامه آمده است.

عنوان پروپوزال ارشد روانشناسی:

مقایسه آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان

 

بيان مساله (تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق):

نوجوانی مرحله انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است (بیابانگرد، 1389). نوجوانی دوران تغییرات سریع جسمانی، روانی، شناختی و اجتماعی است. و دوره ای از زندگی است که نخستین تجارب زندگی در حساس ترین دوران رشد انسان رخ می دهد. آینده نگری، شور، عشق، رابطه جنسی، تحصیل و شغل آینده و تثبیت هویت، همه در این دوران شکل می گیرند.

برخی از ویژگی های عاطفی و هیجانی نوجوانان عبارتند از: بی ثباتی عاطفی، خواهش های متضاد، افراط در احساسات، احساسات نامطبوع، ماجراجویی، کشف خود، دوستی های افراطی (احدی و بنی جمالی، 1385). همچنین در دوره نوجواني، تعارضات دروني فرد و درگيري با محيط و خانواده درهم مي آميزند و اين مسئله موجب مي شود که تغييراتي در طرز تفکر، رفتار و هيجانات يک نوجوان ايجاد شود(بیابانگرد، 1389).

در تعارض که پدیده اجتناب ناپذیر زندگی می باشد (بولتون، 1994؛ ترجمه سهرابی و حیات روشنایی، 1384)، فرد همزمان با دو تمایل معارض رو به رو است، که یکی مانع بروز دیگری می شود(خداپناهی، 1386)، رویدادهای بیرونی و درونی (تعارض های درونی حل نشده ناهشیار و هشیار) بسیار تنش زا هستند و سلامت آدمی را به مخاطره می اندازد. اجتناب از فشار روانی، واکنشی سازگارانه است، اما فشار روانی مستمر و غیر قابل کنترل واکنش ناسازگارانه را در بر دارد (اتکینسون و همکاران، 1983؛ براهنی و همکاران، 1386).

لوین نیرویی را که در یک موقعیت بر فرد وارد می شود به طور مستقیم با تنش و جذابیت هدف و به طور معکوس با فاصله روان شناختی مرتبط می داند. در هر لحظه نیروهای معارض، متفاوت و در جهات مختلف بر فرد وارد می شود. بنابراین بین نیروهای میدان فضای زندگی همواره تعارض وجود دارد و بایستی برای رفع تعارض اقدام شود و قوی ترین نیرو جهت حرکت فرد را مشخص می کند (بولتون؛ ترجمه سهرابی و حیات روشنایی، 1384).

تعارض براساس نیروهای همزمان که بر فرد وارد می شود، شامل: الف) نزدیکی-نزدیکی: دو هدف دلپذیر ولی مغایر باعث ایجاد میدان نیروی مثبت یکسان و نسبتا ناپایدار می شود؛ ب) دوری-دوری: دو هدف نامطبوع، باعث ایجاد میدان نیروهای منفی یکسان می شود، می توان با ترک میدان، به رفع تعارض پرداخت؛ ج) نزدیکی-دوری: هدفی دلپذیر و هدفی نامطبوع، فرد را بین دو میدان نیروی مثبت و منفی نسبتا پایدار قرار می دهد، با عوامل مختلفی می توان تعارض را حل کرد (خداپناهی، 1386).

تعارض اغلب زیان بار تلقی می شود، اما گاهی باعث نمایان شدن مسائل و حل آنها، بهبود تصمیم گیری و عملکرد، ایجاد خلاقیت و تغییر و تحول می شود. به عبارت دیگر، به طور کلی تعارض به دو نوع سازنده و غیر سازنده تقسیم می شود. تعارض سازنده بر مصالحه و راه حل های مناسب و مثبت استوار است و تعارض غیر سازنده بر تهدید و راه حل های استبدادی و نامناسب (رحیم، 1986).

تعارض باعث ادراک ها متفاوت از ارزش ها، اهداف و مقاصد فرد دیگری می شود (ماریان ، 2008)؛ و افراد را با مشکلات فراوانی روبه رو می سازد و مسلما مهارت های مقابله با مشکلات در زندگی مهم تلقی می شود. مهارت های برقراری ارتباط مانند حل تعارض، از چند مهارت مهم زندگی به شمار می آید. نتیجه پژوهش ها، حاکی از تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روانی و شیوه های مقابله با استرس است (خدیوی، معزی، شاکری، ، برجیان، 1384).

اداره تنیدگی موجب ارتقای سلامتی، پیشگیری از بروز بیماری ها، بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های درمانی می گردد(سوزانی و برندا ، 2004). کوشش های درمانی (رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان) برای افزایش توان حل تعارض موضوعی است که این پژوهش به آن می پردازد. رویکرد گفتگو که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است، از جمله برنامه های آموزشی مهارت ارتباطی است. فرض اساسی این رویکرد این است که برخی از افراد مهارت های ویژه و حیاتی را برای بهبود روابط صمیمانه نیاموخته یا فراموش کرده اند (هالفورد ، مور ، ویلسون ، دیر و فاری یوگیا ، 2004).

انسان برای برقراری رابطه با دیگران روش های مختلفی را پرورانده است، رشد و تکامل زبان (گفتگو) و شیوه های غیر کلامی مانند حالت چهره، حالت کلی بدن یا وضعیت اندام ها یا حراکات بیانگر را شامل می شود(بولتون، 1994؛ ترجمه سهرابی و حیات روشنایی، 1384).

برقراری ارتباط میان فردی، زمانی صورت می گیرد که افراد با هم تعامل (ارتباط متقابل) داشته باشند. هر ارتباطی یک تبادل است و حداقل دو نفر باید در آن شرکت داشته باشند. افراد به طرق گوناگون با یکدیگر صحبت می کنند، گوش می دهند، مشاهده می کنند و نسبت به هم واکنش نشان می دهند و اطلاعات بسیاری رد و بدل می کنند و این همان شیوه ی زندگی اجتماعی است (شریفی درآمدی و کامکاری، 1381).

بیان مسئله

رویکردی دیگر که در این پژوهش مورد توجه است تنظیم هیجان است. طبق مدل گروس (2001)، تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه ای می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مولفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می شود (گروس، 2002).

و به توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه و ابزار هیجانات اشاره دارد (گروس، 1998). آموزش تنظیم هیجان به معنای کاهش و کنترل هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجانات است. نتایج حاکی از آن است که آموزش گروهی تنظیم هیجان، تاثیر مثبتی بر کاهش آسیب رساندن به خود، عدم تنظیم هیجان، نشانه های ویژه اختلال شخصیت مرزی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دارد (گرتز و گوندرسون ، 2006).

توانایی مقابله با هیجان فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد و نحوه تاثیر هیجان ها بر رفتارها را بداند و بتواند واکنش مناسب به هیجان هایش را نشان دهد. افزایش راهبردهای تنظیم هیجانی باعث مقابله موثر با موقعیت های استرس زا و اضطراب می شود (گروس، 2002).

به اعتقاد محققان، چگونگی ارزیابی دستگاه شناختی فرد در هنگام روبه رو شدن با حادث منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامت روانی افراد ناشی از تعاملی دو طرفه میان استفاده از انواع خاصی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات و ارزیابی درست از موقعیت تنش زاست (گارنفسکی و کاریج ، 2003).

در این پژوهش، محقق با اجرای آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه تفاوتی بین میزان اثربخشی آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان وجود دارد؟

 دانلود چند بیان مسئله باکیفیت عالی

 

پروپوزال هایی که برای فروش گذاشته ایم با دقت بسیار بالا و کیفیت بی نظیر برای آموزش دانشجویان نوشته شده است.

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 1)                                                                  دانلود نمونه پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 2)                                                                  دانلود پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 3)                                                                  پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 4)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 5)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 6)

دانلود پروپوزال آماده مشاوره (شماره 7)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 8)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 9)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 10)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 11)

دانلود نمونه پروپوزال مشاوره (شماره 12)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 13)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده پرستاری (شماره 14)

 دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 15)

خرید پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 16)

نمونه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 17)

دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 18)

پروپوزال آماده روانشناسی بالینی (شماره 19)

دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 20)

دانلود پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 21)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی صنعتی سازمانی (شماره 22)

فروش پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 23)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (شماره 24)

خرید اینترنتی پروپوزال روانشناسی (شماره 25)

خرید اینترنتی پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 26)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی تربیتی (شماره 27)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 28)

نمونه یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 29)

یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 30)

پروپوزال آماده رشته روانشناسی ی (شماره 31)

دانلود یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 32)

یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 33)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 34)

خرید نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 35)

خرید پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 36)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 37)

دانلود نمونه پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 38)

یک پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 39)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 40)

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 41)

خرید پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 42)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 43)

دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 44)

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (شماره 45)

نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 46)

دانلود پروپوزال با موضوع روانشناسی (شماره 47)

خرید پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 48)

نمونه پروپوزال کامل شده رشته روانشناسی (شماره 49)

خرید پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (50)

 پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 51)

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (شماره 52)

نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 53)

یک نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 54)

خرید پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 55)