پروپوزال آماده رشته روانشناسی بالینی

این قسمت اختصاص دارد به یک نمونه پروپوزال آماده پایان نامه رشته روانشناسی بالینی که می توانید رایگان مطالعه و دانلود کنید.

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی:

مقایسه وضعیت کیفیت زندگی در بیماران MMT با NA

بيان مساله (تشريح ابعاد، حدود مساله ، معرفي دقيق مساله ، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق )

واژه اعتیاد به معنی عادت کردن و احساس نیاز است(صلحی و ابولفتحی،1392). سازمان بهداشت جهانی (2002؛ به نقل از سهرابی، 1387) ویژگی های اعتیاد را این گونه بیان می کند:

1) نیاز به مصرف یک ماده شیمیایی که عدم مصرف آن سبب ایجاد حالات غیر عادی در بدن شده و برای معتادان غیر قابل تحمل می شود؛

2) تمایل به افزایش تدریجی میزان مصرف دارو برای کسب لذت و آرامش؛

3) وابستگی جسمی و روانی به دارو؛

4) احساس خوشی که بعد از استعمال دارو به معتاد دست می دهد. ماده مخدر ماده ای است که مصرف یا استعمال آن باعث می شود حالت غیر طبیعی و یا غیر عادی مانند رخوت، نشاط، افسردگی، تحرک بیش از حد در انسان به وجود آید و تغییر (تشدید و تضعیف) عملکرد اعضای بدن را موجب می شود. سازمان بهداشت جهانی در سال 1964 واژه وابستگی دارو را به جای اعتیاد توصیه نمود (کاپلان و سادوک، 2010؛ نقل از صلحی و ابوالفتحی، 1392).

مهمترین ویژگی وابستگی به مواد مجموعه ای از نشانه های جسمی؛ رفتاری و روانشناختی است که دلالت بر آن دارد که شخص با وجود داشتن مشکلات قابل توجه در رابطه با مصرف مواد به مصرف آن ادامه دهد؛ و برای رفع این نیاز به انجام رفتارهای مخاطره آمیزی ناگزیر می شود که زندگی اجتماعی و فردی وی دچار اختلال می شود(صلحی و ابولفتحی،1392).

بیماریها و اختلالات طولانی مدت مانند اعتیاد در زندگی مبتلایان بحران ایجاد می کنند و می توانند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنها در ابعاد مختلف روانی و جسمانی گردند. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی، ذهنی و پویا است(لینگر ، 1994؛ به نقل از برزو و همکاران، 1389).

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)(2011) کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان است، پس موضوعی کاملا ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی استوار است. از آنجاکه اعتیاد بر جنبه های مختلف زندگی افراد معتاد از جمله کیفیت زندگی تاثیر می گذارد، برای حل این معضل و یا درمان این بیماری و کاهش تاثیرات آن تلاش های گسترده ای صورت گرفته است.

براساس رویکرد و یا تخصصی که درمانگران دارند این شیوه متفاوت بوده است و گسترده وسیعی از درمان های دارویی و درمان های روان شناختی را شامل می شود. یکی از روش درمان های دارویی موفق در سال های اخیر، درمان نگهدارنده با داروی متادون (MMT)و بوپره نورفین است(ارسیا، خوش دل، امن الهی و اکبرزاده، 1389).

آنچه در در درمان نگهدارنده اهمیت دارد آن است که در این روش درمانی به بیماران مصرف کننده مخدر به اندازه ای داروی متادون داده می شود که بیماران علایم ترک یا محرومیت نداشته و نیازی برای مصرف دوباره مواد در خود احساس نکنند، اما با وجود اثر بخشی این روش درمانی، درپاره ای موارد شاهد هستیم که با گذشت مدت زمانی از درمان، لغزش های متعددی از سوی برخی بیماران تجربه شده و زمینه عود در آنها را فراهم می شود (لوین، اوانز، بروک، کالباگ و نانز، 2006).

یکی دیگر از شیوه هایی که در مورد درمان اعتیاد به کار گرفته شده است، استفاده از گروه های خود یاری معتادان گمنام (NA) بوده است. انجمن معتادان گمنام یکی از انجمن های خود یاری است که به شیوه مرحله بندی شده تحت عنوان برنامه دوازده قدمی راهکارهایی را برای درمان اعتیاد ارایه کرده است و بر پایه کمک یک معتاد دیگر استوار است. در انجمن معتادان گمنام برای بهبودی افرد آموزه هایی ارایه می شود که در این آموزه ها سعی می شود باورهای غیر منطقی زمینه ساز اعتیاد اصلاح شوند. همچنین، سعی می شود تا باورهایی که بعد از اعتیاد رد باعث رنجش خاطر می و دشوار شدن ترک مواد مخدر می شود، نیز اصلاح شوند (انجمن معتادان گمنام، 1383).

بررسی های بسیاری نشان داده است که حضور در انجمن معتادان گمنام تاثیر مثبت معناداری در بهبودی سلامت روان و خلق و همچنین رفع موانع ترک اعتیاد افراد معتاد دارد (مارمانی، پانی، پاسینی و پارگو ، 2007). بنابراین با توجه به این که اعتیاد بر کیفیت زندگی فرد اثر می گذارد پژوهشگر در این چهارچوب بدنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا وضعیت کیفیت زندگی در بیماران با درمان نگهدارنده متادون(MMT) با درمان معتادان گمنام(NA)متفاوت است؟

 

  سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق)

اهمیت و ضرورت تحقیق: براساس گزارش دیلی و مارلات (2005)، هم اکنون اختلالات مصرف مواد و عواقب وخیم و ناخوشایند ناشی از آن، یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر دنیا است. این اختلالات با بسیاری از مشکلات جدی پزشکی، روان پزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی، معنوی، و اخلاقی رابطه دارد. اختلالات مصرف مواد نه تنها باعث درد و رنج فرد مصرف کننده می شوند، بلکه بار و آسیب فراوانی را نیز بر خانواده و جامعه تحمیل می کنند(کرد میرزا، 1388).

ارتباط مصرف مواد و رفتارهای اعتیاد آمیز با سایر مشکلات و انحرافات اجتماعی مانند خشونت خانگی، کودک آزاری، طلاق و بیماری‌های واگیردار مانند ایدز و هپاتیت و در گیر شدن بیشتر جوانان نسبت به سایر قشرها بر دامنه آسیب زایی آن می‌افزاید (سیام، 1385).

در ایران در طی 20 سال گذشته، میزان رشد سوء مصرف مواد بیش از 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است، کنترل وابستگی به مواد افیونی برای کشور ما اهمیت زیادی دارد. کشور ایران با داشتن 1925 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان که عمده ترین منابع کشت خشخاش و تولید تریاک و هروئین جهان محسوب می شوند، در مسیر ترانزیت مواد افیونی از این کشور ها به اروپا قرار گرفته و از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار است، درمان اعتیاد و شکستن چرخه معیوب آن گران و دشوار است و سیستم درمانی جامعی با رویکرد های مختلف دارو درمانی، روان درمانی و باز پروری رامی طلبد(رئیسی دهکردی و همکاران، 1393).

کیفیت زندگی به عنوان یک مقیاس معتبر جهت ارزیابی پیامد روش های درمانی و خدماتی که به افرد آسیب دیده ارائه شده است، می باشد(ونگ و همکاران، 2005). لازم است در جمعیت معتادان ، که روش های مختلف درمانی را جهت پرهیز از مواد تجربه می کنند(روبین، 2004)، به ویژه معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون و درمان معتادان گمنام، که از روش های عمده درمان اعتیاد در کشور است ارزیابی به عمل آید.

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور رئیسی دهکردی و همکاران (1393) در پژوهش خود نشان دادند که درمان متادون بر اضطراب، افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران موثر است. نتایج پژوهش صالح مقدم، بزاز کاهانی و واقعی (1392) نشان داد که شرکت در جلسات درمانی باعث افزایش کیفیت زندگی می شود. و از بین سه گروه درمان (درمان معتادان گمنام، درمان اجتماع مدار و درمان نگهدارنده متادون) درمان معتادان گمنام از دو گروه دیگر در تمام ابعاد هشت گانه بالاتر بود.

نتایج پژوهش بیگی و همکاران (1390) نشان داد که شرکت فعال معتادان در انجمن معتادان گمنام باعث کیفیت زندگی بهتر و تقویت اراده افراد برای رسیدن به اهداف در مقایسه با درمان نگهدارنده متادون می شود. نتایج پژوهش گروه و همکاران (2008) و مارمانین و همکاران (2007) نشان داد که عضویت در گروه های خود یاری از جمله روش هایی است موفقیت خود را در دوام و ماندگاری دوره پاکی، بهبود کیفیت زندگی، امید به داشتن منابع حمایتی و تقویت اراده معتادان در حال بهبودی به تایید رسانده است. فریدمن (2006) در پژوهش خود نشان داد که شرکت در جلسات درمان معتادان گمنام موجب بهزیستی روانی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی می شود. 

 

فرضيه فرضیه اصلی:

  بین کیفیت زندگی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی: 

بین عملکرد فیزیکی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد. 

بین محدودیت نقش مربوط به سلامت جسمی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد. 

بین محدودیت نقش مربوط به سلامت هیجانی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد.

بین انرژی / خستگی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد.

بین سلامت هیجانی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد.

بین عملکرد اجتماعی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد.

بین درد بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد. 

بین سلامت عمومی بیماران MMT و NA تفاوت وجود دارد.

 

  اهداف تحقيق هدف کلی:

مقایسه وضعیت کیفیت زندگی در بیماران MMT با NA.

 

اهداف جزئی: 

مقایسه عملکرد فیزیکی بیماران MMT و NA. 

مقایسه محدودیت نقش مربوط به سلامت جسمی بیماران MMT و NA. 

مقایسه محدودیت نقش مربوط به سلامت هیجانی بیماران MMT و NA . 

مقایسه انرژی / خستگی بیماران MMT و NA. 

مقایسه سلامت هیجانی بیماران MMT و NA . 

مقایسه عملکرد اجتماعی بیماران MMT و NA. 

مقایسه درد بیماران MMT و NA. 

مقایسه سلامت عمومی بیماران MMT و MA تفاوت وجود دارد.

 

روش كار

الف ـ نوع روش تحقيق:

با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش، روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است.

ب ـ روش گردآوري اطلاعات (ميداني ، كتابخانه اي و غيره): در خصوص گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش‌هاي كتابخانه‌اي و جهت جمع آوري اطلاعات براي تاييد يا رد فرضيه‌هاي پژوهش از روش ميداني (پرسشنامه ها) استفاده مي‌شود.

پ ـ ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده آزمون ، فيش ، جدول ، نمونه برداري ، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره ):

پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36: پرسشنامه SF-36 ، پرسشنامه استانداردی است که توسط وار و همکاران (1992) در امریکا برای اندازه گیری کیفیت زندگی افراد سالم و بیمار طراحی شده است.

این پرسشنامه دارای 8 حیطه سوال شامل: عملکرد فیزیکی (10سوال)، محدودیت نقش مربوط به سلامت جسمی (4 سوال)، محدودیت نقش مربوط به سلامت هیجانی (3 سوال)، انرژی / خستگی (9 سوال)، سلامت هیجانی(4 سوال)، عملکرد اجتماعی (2 سوال)، درد (2 سوال) و سلامت عمومی (2 سوال) می باشد.

هر سوال حداقل 2 و حداکثر 6 گزینه دارد و گزینه های هر سوال براساس مقیاس صفر تا صد درجه بندی شده است و نمره صفر و صد، کمترین و بیشترین سطح عملکرد فرد را نشان می دهد. نمره هر حیطه از جمع نمرات سوالات آن حیطه تقسیم بر تعداد سوالات محاسبه می شود؛ بنابراین نمره کیفیت زندگی در هر حیطه از صفر (کمترین نمره کیفیت زندگی) تا صد (بهترین نمره کیفیت زندگی) می باشد.

پایایی آن در ابعاد مختلف در مطالعه منتظری و همکاران(1384) در ایران و سایر مطلعات خارج از کشور حداقل 73% در بعد کارکرد اجتماعی و حداکثر 96% در بعد محدودیت نقش گزارش شده است (نقل از سعادت جو و همکاران، 1391). پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی: به منظور اخذ اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، میزان تحصیلات، مدت استفاده از درمان و ... پرسشنامه ای تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

ج ـ جامعه آماري و نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری گروه اول عبارت از است کلیه معتادان در حال بهبود شهرستان قشم که حداقل به مدت 6 ماه از طریق درمان نگهدارنده متادون از مواد مخدر پرهیز داشته اند. و جامعه آماری گروه دوم عبارت است از کلیه معتادان در حال بهبود شهرستان قشم که از طریق انجمن معتادان گمنام حداقل 6 ماه پرهیز از مواد داشته اند. در این پژوهش از بین جمعیت آماری مدنظر 50 نفر معتاد در حال بهبودی از طریق درمان نگهدارنده متادون و 50 نفر معتاد در حال بهبودی از طریق انجمن معتادان گمنام به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب می شوند.

برای همسان کردن دو گروه شرایط ورود آزمودنی ها در گروهها به این صورت است:

1) دامنه سنی 40-20 سال؛

2) مذکر بودن؛

3) حداقل 6 ماه از خدمات نوع خاص درمان استفاده کرده باشد؛

4) سطح سواد پنجم ابتدایی تا فوق دیپلم. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : داده های حاصل از این طرح با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS- مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت.

ابتدا با استفاده از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، داده ها توصیف و سپس با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل فرضیه ها مورد سنجش قرار خواهندگرفت.

 

فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي ) مورد استفاده در پايان نامه:

...

دانلود این پروپوزال با لیست کامل منابع

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی