انتخاب موضوع برای آغاز نگارش پروپوزال و پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد روانشناسی زبان با مطالعه مطالب این سایت به راحتی امکان پذیر است.

مطلب زیر را مطالعه کنید شاید موضوعی به ذهنتان برسد:
اصول نظام والن:

1ـ اصول تناوب کنشی: شکل گیری سازمان روانی، در گذار از مراحل از لحاظ زمینه های عاطفی و شناختی ناپیوسته است و مراحل متناوباً بر پایه شناختی یا عاطفی سازمان دهی می شود و این خود معرف تناوب مرکز گریزی مرکزگرایی در مسیر مراحل است.

2ـ اصل غلبه کنشی که در جریان تحول در چهارچوب هر مرحله، فعالیتی که بر فعالیت های دیگر غلبه دارد شکل دهنده آن مرحله است. بر اساس این کنش یک فعالیت مسلط بر فعالیت های دیگر برتری می یابد و به گسترده خود وسعت می بخشد.

3ـ اصل تمایز و توحید که تحول در برگیرنده وهله های تمایز و توحید است. هر مرحله به تعارض های ناشی از تمایز با توحید بخشیدن به گستره ای که مرحله جدید نامیده می شود پایان می دهد و در واقع گشایش تعارض ها به منزله استقرار مرحله و پایه ای برای تمایز های جدید است.

والن با این سه اصل بر پیشاپیش گری ها و بازداری های کنشی تکیه می زند و وی اصول نظام خود را با صراحت بیشتر یا بیانی روان شناختی تر در پنج اصل خلاصه کرده است:

1ـ عدم پیوستگی: تحول در این نظام پیوسته نیست و به صورت یک زنجیره شناختی یا عاطفی از خلال مراحلی متجلی می گردد تحقق نمی پذیرد بلکه یک مرحله شناختی یا عاطفی جای خود را به یک مرحله بعدی که دارای بافتی متفاوت با مرحله قبلی است می دهد و این حرکت در سراسر نظام بر همین منوال است. پس توالی سال های زندگی از نظر تحول جنبه ثانوی دارد.

2ـ وحدت شخص: وحدت شخص مقدم بر تغییرات و تفاوت هایی است که در فرد به وجود می آیند. در طول تحول در حالی که فرایندها مرتباً تغییر می یابند آنچه پایدار می ماند شخص است.

3ـ پویایی تحول: در نظام والن تغییرات و دگرگونی های جدید و قدیم بر روی هم انباشته نمی شوند بلکه سازمان روانی هر بار که دستخوش تحول می شود نظام جدیدی استقرار می یابد.

4ـ سوگیری تحول: به نظر والن در تمام مراحل، اعم از حرکتی، عقلی یا هیجانی سوگیری جریان ها از کل بی تمایز در جهت تمایز یافتن است.

5ـ نقش نمویافتگی و محیط: بر اساس نظام والن نشو و نمای عصبی، فرد آدمی را مرتباً در جهت تکامل سوق می دهد. اما محیط است که باید موقعیت تجربه کردن را برای این نشو و نما در نتیجه تکامل آن فراهم آورد. پس نمو یافتگی دستگاه عصبی بدون مشارکت محیط امکان پذیر نیست و باید به موازات نموی که خود به خود ادامه می یابد محیط نقش خود را ظاهر سازد یعنی شرایط لازم را برای تجربه امکانات جدید فراهم کند.

روش: در جریان شکل گیری مراحل تحول در نظام والن گرایش مرکز گریز یا شناختی و گرایش مرکز گرا یا عاطفی متناوباً جانشین یکدیگر می شوند بی آنکه این گسستگی، پیوستگی یا وحدت شخصیت را خلل پذیر سازد.

والن به عنوان نخستین و بزرگترین روان شناس فرانسوی صاحب مکتب در روان شناسی عصر حاضر است و وی کلید ورود مفاهیم روان شناختی مؤلفان دیگر در گستره علمی کشور خود و نظام مراجع می باشد.

مفاهیم و سازه های بنیادی: برای درک گستره روان تحلیل گری باید به دو اصل بنیادی ناهشیار و جنسیت توجه کرد.

بنا بر اصل اول، فرایندهای روانی به خودی خود ناهشیارند و بنابر اصل دوم برانگیختگی جنسی نقش مهمی در شکل گیری بیماری های عصبی و روانی دارند و بین این دو اصل وابستگی وجود دارد.


مشاوره و انجام پروپوزال، پايان نامه ، پروژه و تحلیل آماری با spss:
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید