دانشجو برای انتخاب موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کودک لازم است متغیرهای مربوطه را به خوبی بداند.

 

مطلب زیر را مطالعه کنید شاید موضوعی به ذهنتان برسد:
نوزادی: تقریباً به یهودی ها منحصر می شود. کودک به طور طبیعی به دنیا می آید. تا 6 ماهگی طبیعی می ماند و بعد از آن کم کم بیماری شروع می شود که با بی حالی، عدم توجه به اطرافیان، بی علاقگی به مادر، از دست دادن یا از یاد بردن ان چه در این مدت یاد گرفته و عدم پیشرفت تدریجی رشد جسمی و هوشی مشخص می شود.

کودک کم کم تحلیل می رود و ضعف عضلانی پیش رونده ظاهر می شود. ضعف عمومی آن قدر شدید می شود که حتی کودک نمی تواند سرش را از رختخواب بلند کند. همراه با این فلج یا حتی قبل از آن ضعف بینایی به کوری منجر می شود وجود دارد سرانجام بیمار در سه سالگی از بین می رود.

تشخیص این بیماری با معاینه ته چشم مشخص می شود. کودکی: از 3 سالگی به بعد شروع می شود.

بیمار تا آن زمان رشد طبیعی داشته و علایم آشکار بیماری وجود ندارد. شروع بیماری و پیشرفت آن بسیار تدریجی است که با توقف رشد روانی جسمانی شروع شده و به رکوردی تدریجی بر اثر آتروفی عصب بینایی و از بین رفتن سلول های ماکولای خشم و پیدایش لکه های آلبالویی که توسط ناحیه سفیدی احاطه شده و هم چنین فلج و ناتوانی حرکات که اکثراً با تشنج و سفتی عضلات توأم است مشخص می شود. بیماری معمولاً از طرف 3 تا 4 سال کودک را از پا در می آورد.