وقتی شرایط و موقعیت درک و امنیت لازم برقرار شد، مشاوره بر موقعیت هایی متمرکز می شود که موجب سواستفاده و ایجاد شرایط آن می شود.

مشاور و مراجع باید بتوانند نقاط خطر را بشناسند و گام ضروری را برای کاهش موقعیت پرخطر بردارند. مراجعی که از دریافت خدمات اجتماعی احساس گناه می کند به تدریج از طریق مشاوره به اهمیت و ضرورت کمک و حمایت پی می برد. نقش الكل و سایر مواد نیز مهم است. گفت وگو با فیزیوتراپیست به پرستار کمک می کند اسپاسم یا گرفتگی عضلات را بشناسد و آنها را کاهش دهد. عصب روانشناس دلسوز هم به همسران کمک کند نحوة تأثير ام اس را بر روی ظرفیت تفکر و عمل خود بشناسد. کمک و پرستار به مدیریت دستگاه دفع بیمار کمک می کند؛ گفتاردرمانگر به غلبه بر مشکلات سخن یا خوردن کمک می کند؛ پزشک عمومی موقتا داروی ضد افسردگی را برای بیمار ام اس تجویز می کند. با این ترس که همسر عزیزم را می گیرند و به آسایشگاه می برند، با اضطراب مرگ او، و هم چنین ترس از این که ادامه زندگی با چنین وضعی برای آنان و اطرافیان شان عصف بار می شود، مقابله می شود. باید درباره احساسات پیچیده و ضدونقیض نیز بحث کرد. به تجربه دریافتم که افراد آنقدر با این چیزها در جدال و کشمکش هستند که علیرغم مشکلات و تردیدهای زیاد، ترجیح می دهند همسر خود را در منزل نگه داری کنند. مشاوره در این فرایند نقش مهمی دارد و به مراقب پراسترس کمک می کند در منزل سازگارتر شده یا اجازه بدهند همسرشان بیرون برود.