سفارش انتخاب موضوع پروپوزال روانشناسی تربیتی درباره مسائل مختلف در این زمینه پذیرفته می شود.

هنگامی که والدین محرومیت ها را در فهرست تاکتیک های تربیتی خود وارد می کنند، باید توجه بسیار زیادی را که به خوبی منظم شده باشد اعمال کنند حتی برای کودکانی که رفتارشان قابل پیش بینی است برخی از سیاستهای تربیتی، این موضوع را به عنوان حذف محرومیت توضیح داده اند و شاید اینکه تعداد این محرومیتها و حذف آنها یکسان باشند ایده و فکر خوبی باشد، اما هر چه حذف آنها و داخل کردن برنامه های مختلف برای کودکان بیشتر باشد، بهتر است. نمایش فرکانس این توجهات خوشایند به کودکان کمک می کند تا رفتارهایی را که باعث محرومیت میشوند از رفتارهایی که باعث توجه و محبت والدین می شوند به خوبی تشخیص دهند و این احتمال را تقویت می کند که توجه والدین تأثیر بسیار خوبی دارد که استراتژی تنبیه منفی باید داشته باشند. البته، کودکانی که در خانه هایی زندگی می کنند که والدین خیلی درگیری سپری کردن زمان هستند؛ به احتمال قوی، به این گونه از صحبتها پاسخ مثبت نمی دهند. برای آنها، زندگی با والدین در یک محیط، مانند این است که در یک محرومیت دائمی به سر برند. حتی در بهترین حالتها نيز، والدین باید متوجه باشند که توجه محبت آمیز به کودکان به احتمال زیاد خیلی قوری تأثیرگذار است.

این توجهات تکنیکی است که به کودک تعلیم می دهد که کدام رفتار غیرقابل قبول است و نتایج فقط با جدیت، صبر و تمرین به دست می آیند. تأثیرپذیری طولانی مدت در تغییر رفتار کودک بسیار خوب است البته اگر والدین از آن تکنیکها به درستی استفاده کننده کودکانی هم که سن و سالشان کمی بیشتر است به این محرومیتها پاسخ نمی دهند، بنابراین والدین باید تاکتیک های خود را تغییر دهند تا آن تاکتیکها با احتياجات این دسته از کودکان و همچنین نوجوانان هماهنگی داشته باشد. تنبيه منفی هنوز هم برای این کودکان و نوجوانان به عنوان استراتژی مؤثر تلقی می شود، اما از آن باید در قالب هایی مانند محروم کردن از یک موقعیت لذتبخش یا ندادن امتیاز استفاده شود تا اینکه آنها را وادار کنیم تا آرام در گوشه ای بنشینند. در ایالات متحده، به این سبک گروندینگ» با محرومیت از امری» گفته می شود. برای یک نوجوان، اجازه نداشتن برای استفاده از گوشی همراه به مراتب آزار دهنده است. جلوگیری از بهره مندی از یک امتیاز اگر چه در تغيير رفتار مؤثر است اما اگر به طور نامتناوب استفاده شده و یک پی آمد منطقی در بر داشته و طبیعت خشن خود را نیز از دست ندهد کارائی آنها بهتر می شود. در مورد یک نوجوان بالغ که ماشین را دیر به خانه می آورد، نتیجه چیزی جز از دست دادن فرصت استفاده از ماشین برای یک زمان، نیست. منفعت درست شبیه دیگر شکل های تعلیم اطاعت باید فورا بعد از بدرفتاری و بعد از یک زمان معقول حذف شده و والدین باید قادر به تقویت اتراث تنبیه باشند.