مرور متون
بازنگری متون مرتبط با مسئله تحقیق یکی از مهمترین وظایف در مراحل اولیه ی تحقیق می باشد. توجه دقیق در این مرحله حائز اهمیت است.

روشی که بر طبق آن اطلاعات را سازماندهی و نگهداری می شود، در مدیریت زمان، کیفیت نتایج و مراحل بعدی فرآیند تحقیق تأثیر بسزایی دارد. با توجه به مقدار انبوه اطلاعات موجود می بایست جمع آوری و بازنگری متون بطور منظمی دنبال شود و همچنین فرآیند تحقیق با دقت زیادی طراحی و با توجه به جزئیات توصیف و تفسیر گردد به ویژه مواردی که مرتبط به مسئله تحقیق می باشد. تحلیل و تفسیر در این مرحله به شما کمک خواهد کرد تا متوجه شوید دیگران چگونه با مسائل تحقیق بر خورد خواهند کرد و چه دانشی بدست خواهند آورد، همچنین به شما می آموزد چگونه اطلاعات متناسب با موضوع تحقيقتان را جمع آوری کنید.
در فرآیند جمع آوری اطلاعات این سه سوال در مرکز توجه قرار می گیرد:
1- از کجا باید اطلاعات را پیدا کنیم؟ اولین سؤال درباره منابع اطلاعاتی نظیر کتابها، ژورنالها، گزارشهای مکتوب، اینترنت و ... است، که می توان آنها را تهیه و یا از طریق کتابخانه به امانت گرفت. جستجو اطلاعات مربوطه به معنای استفاده از منابع چاپی مانند کتاب نامه و فهرست راهنما ونیز راهنمای الکترونیکی مانند پایگاه های اطلاعاتی و کاتالوگهایی است که با استفاده از کامپیوتر مورد مورد بهره برداری قرار می گیرند تمام موارد راه های بسیار سودمندی برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق می باشند.
 ۲- با اطلاعات چه باید کرد؟ دومین سؤال، مربوط به متون جمع آوری شده می باشد. یادداشت برداری، جمع آوری و ساماندهی کردن اطلاعات مرتبط به گونه ای است که بتوان اطلاعات گردآوری شده را در قسمت هایی از تحقیق که به اطلاعات نیازمند می باشیم بدون نیاز به بازگشت به منبع اطلاعاتی آنها را بازیابی کرد.
٣- از این اطلاعات چگونه می توان استفاده کرد؟ سومین سوال مربوط به تکنیک هایی است که براساس آنها اطلاعات جمع آوری شده در نوشتن گزارشات استفاده می شود این فصل به دو سؤال از موارد فوق می پردازد. چگونه اطلاعات را پس از پیدا کردن بررسی کنیم؟

نحوه نوشتن مرور متون در پروپوزال + یک نمونه مرور متون
جمع آوری اطلاعات:
پیدا کردن اطلاعات شامل گرداوری دقیق متون مرتبط به موضوع تحقيقان می باشد. این قسمت باید در ابتدای فرایند شروع شود و در تمام مدت تحقیق ادامه پیدا کند بازنگری متون شامل چند فعالیت مخصوص است که به ترتیب انجام می پذیرد. به دلیل حجم زیاد اطلاعات قابل دسترس ، شما باید فرآیندی منظم را دنبال کنید. همچنین مفید است که در هر مرحله از گردآوری تا حد امکان کار خود را کامل و درست انجام دهید. این کار نیاز شما را برای رجوع مجدد به منابع اطلاعات در جهت بافتن
جزئیات جا افتاده به حداقل رسانده و باعث صرفه جویی در زمان و تلاش شما می شود. گاهی اوقات محققان در آخرین مرحله نوشتن پایان نامه ساعت ها وقت گرانبهایشان را صرف تلاش مجدد برای پیدا کردن جزئیات می کنند به طور مثال شماره صفحه، نام نویسنده با عنوان مقاله) و نیز مرجع هایی مهمی که در طی یک یا دو سال گذشته جمع آوری کرده اند، می کنند. بازنگری متون با اهمیت است، این مسئله نه تنها برای فراهم کردن متن و موضوع تحقيق، بلکه محدود کردن و شناسایی مسئله تحقیق مهم است و اطلاعات مناسبی که در قسمتهای بعدی به آن نیاز دارید برای شما فراهم می کند (ویرسما ۴۸ : ۱۹۸۶ ، لیدی، ۶۹ : ۱۹۸۵) .
منابع اطلاعات:
 در ابتدای کار دانشگاها، دانشکده ها و کتابخانه های تخصصی به نظر بهترین مکان برای یافتن اطلاعات است، در خود کتابخانه و در دیگر شعب کتابخانه ها دسترسی وسیع به اطلاعات پیش زمینه ای، گزارش تحقیقات انجام شده، گزارشهای تخصصی و پایان نامه های تحصیلی در دسترس محققان قرار می گیرد سیستم فهرست بندی کتاب های کتابخانه ها در سازمانها مختلف با وجود تفاوت به هم شبیه هستند.
بنابراین اولین گام یافتن طريقه جست و جو در کتابخانه مورد نظرتان می باشد این کار باید هر چه سریعتر انجام شود که شما را قادر سازد که راه خود را از میان قفسه ها و پایگاهای کامپیوتری در کتابخانه پیدا کنید و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید. در اول هر سال تحصیلی کتابداران آماده اند که به شما و دیگر دانش آموزان جدیدالورود کمک کنند تا روش کار کتابخانه و نیز چگونگی یافتن اطلاعات مورد نیاز خود را یاد بگیرید، به شما شديدا توصیه می شود که نه تنها در تور کتابخانه که توسط کارکنان کتابخانه در اول هر ترم ترتیب داده می شود، شرکت کنید بلکه در سمینارهای منابع اطلاعات که غالبا برای دانش آموزان محقق تشکیل داده می شود نیز شرکت کنید کتابخانه الکترونیکی سازمانی است حاوی منابع خاص که نگهداری آنها، دارای ارزش زیادی بوده و لذا در آنها راهکارهایی جهت گزینش، سازماندهی، ارائه دسترسی های کنترل شده، امکان توزیع، حفظ، یکپارچگی و اطمینان از ماندگاری مجموع اطلاعات در طول زمان پیش بینی گردیده است .
در ذیل دو نوع اصلی از منابع اطلاعاتی توضیح داده شده است:
 1-کتاب نامه ها و فهرست های راهنما؛ کاتالوگها و دیگر تاریخچه کتابها ابزارهای هستند که شما را قادر می سازند تا منابع مورد نیازتان را پیدا کنید
 ٢- منابع کمکی شامل "متون " مربوط موضوعتان یعنی کتابها، مقاله های ژورنالها و مقالاتی است که شما باید برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تحفيفتان آنها را بیابید تمرکز این فصل بر روی کتاب نامه و فهرست راهنما و نیز نمونه های گوناگونی که ممکن است برای شما مفید باشد متکی است.
برگه دان کتابخانه
 پرگه دان های کتابخانه معمولا در بر گیرنده اطلاعات و جزئیات شناسنامه ای کتاب ها است که در قفسه های چوبی شکل و یا بصورت نرم افزارهای کامپیوتری موجود می باشد. غالبا دسترسی به این برگه دان ها از طریق شبکه عمومی قابل مشاهده می باشد. معمولا این برگه دان ها محتوای نام نویسنده، عنوان موضوع، تاریخ نشر و ... دارا هستند، بیشتر کتابخانه ها از مبنای مشابهی استفاده می کنند با این وجود ممکن است تفاوتهایی نیز وجود داشته باشد. یادگیری روش استفاده از برگه دان ها مهم است و کارکنان کتابخانه با ميل به شما کمک می کنند. نکته ای که وجود دارد کتابخانه های قدیمی است که کتابهای خود را بر روی شبکه لیست نمی کنند، بنا براین ممکن است که شما برای استفاده از این منابع به کارت با فهرست میکروفیشی نیاز داشته باشید.
 همچنین جستجو در برگه دان ها از طریق شبکه عمومی به وسیله اینترنت در تمام کتابخانه های سراسر جهان امکان پذیر باشد، ممکن است شما در صدد این باشید که آیا کتابخانه ای به خصوص منبع ارجاع مناسبتان را دارد؛ بطور مثال متون آلمانی و یا آیا کتابخانه ای که قانون حق چاپ در آن محفوظ است تمام نسخه های جدید کتابها را که در کشور خاص چاپ می شود را دارا است. بطور مثال کتابخانه گلستان .

نحوه نوشتن مرور متون در پروپوزال + یک نمونه مرور متون
مجله چکیده منابع:
در فواصل منظم چاپ می شود و به طور معمول جزئیات کتاب نامه ها بطور مثال: عنوان ژورنال، تعداد موضوعات، تاریخ، نویسنده با عنوان مقاله و غیره) را که درباره مقالات ژورنال است را در بر می گیرد آنها به ژورنالها در حیطه های موضوع فردی اختصاص دارد. به علاوه نشریاتی وجود دارد که محتوایی مانند: پایان نامه ها یا خلاصه ی مذاکرات کنفرانس ها را در بر می گیرد. بعضی از این ژورنالها چکیده ای حیطه ی وسیعی از این موضوعات مانند: چکیده های جامعه شناسی و دیگر ژورنالها موضوعات خاص تری مانند: چکیده های فراغت، سرگرمی، جهانگردی را در برمی گیرد. ممکن است این به وسیله زبانه با منطقه جغرافیای نشریه ها و غیره متفاوت باشند. مهمترین خصیصه این ژورنالها چکیده این خلاصه مقالاتی که طول آنها با یکدیگر متفاوت است را شامل می شود، آنها ممکن است به صورت ساده به شما بگویند که مقاله در باره ی چه موضوعی است چکیده های اخباری) یا ممکن است جزئیات بیشتری به همراه بحث اصلی و نتایج به شما نشان دهند( چکیده های آموزنده). |
ژورنال فهرست :
ژورنال فهرست شبیه به ژورنال چکیده می باشد اما آنها خلاصه مقالات را شامل نمی شوند. آنها غالبا شامل واژگان کلیدی هستند که برای نشان دادن محتوای مقاله از آن استفاده می شود.
کتاب نامه :
کتاب نامه ها لیست کتاب های مرجع در مورد موضوعات خاص می باشند. آنها معمولا برای محققین سودمند است و آنها را می تواند از طریق برگه دان های کتابخانه پیدا کرد. بعلاوه شما ممکن است کتاب نامه های بزرگ را مانند یو کس ارین پیتر (۱۹۹۸) که شامل ترتیب بندی موضوعات می باشد و یا کتاب نامه ملی انگلستان که برای پیدا کردن جزئیات مرتبط به موضوع مفید می باشد را بیابید.
 پایگاه اطلاعاتی کتابنامه:
 امروز اکثر فهرست کتابها و بسیاری از چکیده ها و ژورنال ها در دسترس پایگاه اطلاعاتی کتاب نامه ها می باشد و می توان با جستجو واژگان کلیدی از آن استفاده کرد. پایگاه های الکترونیکی جستجوی کتاب در کتابخانه ها برای مصرف کارکنان و دانش آموزان در دسترس می باشد معمولا کارکنان کتابخانه چگونگی استفاده از آنها را آموزش می دهند دانش آموزان محقق غالبا می توانند در شبکه به کمک کارکنان کتابخانه به جستجو بپردازند.
سازمانهای فهرست راهنما، اگر چه مانند منابع کتاب نامه ها نیستند اما هنوز برای پیدا کردن اطلاعات سازمان یافته در زمینه خاص مفید بوده و کادر تخصصی در آن زمینه می باشد. انسان ها نیز به عنوان یکی از منابع در جستجوی کتاب ها می توانند مفید باشند و با اطلاع از موضوع تحقيقتان می توانند به شما کمک کنند که در کجا و با چه روشی به دنبال منابع مناسب بگردید . کتابدارها یکی از همین منابع جست و جو هستند که با اطلاع کافی که در زمینه کتاب های مرجع دارند در راهنمایی محقیقین کمک شایانی می کنند. به طور مثال ممکن است محققی به دنبال موضوع معماری باشد که به دلیل تخصصی بودن آن در کتابخانه ای به خصوص یافت می شود.
تمرین :
این یک تمرین عملی است که یک تمرین نوشتاری، به کتابخانه مدرسه یا دانشکده خود بروید و با مفاهیمی که در بالا ذکر شده است آشنا شوید. از تورهای کتابخانه که توسط کارکنان کتابخانه برای دانش آموزان جدید ترتیب داده می شود مطلع شوید. دریابید که منابع اطلاعات در کجا هستند و چگونه می توانید از آنها استفاده کنید. تحقیق را هم از روش نوشتاری و هم از طریق الکترونیکی امتحان کنید، به طور مثال بر روی واژگان کلیدی تحقیق کنید شما می توانید نوع اطلاعاتی که از هر منبع بدست آورده اید را با هم مقایسه کنید. این زمانبر بوده بنابر این مطالعه این فصل از کتاب را برای مدت زمان طولانی تا جایی که شناسایی کامل از تمامی امکانات کتابخانه را بدست نیاوردید قطع نکنید. شما متوجه خواهید شد که تکنولوژی حبطه ای است که خیلی سریع توسعه می یابد، بنا بر این شما باید خود را با جدیدترین امکاناتی که ارائه می شود به روز رساینده بدیهی است با وجود تعداد کتاب نامه های کمکی و فهرست های که در دسترس شما می باشد احتمالا تمایل دارید که کتابها و مقالاتی که در کتابخانه دانشگاهتان موجود نمی باشد را نیز ببینید. با وجود سیستم انلاین (بر خط) بین کتابخانه ها این امر امکان پذیر است که به بیشتر منابع اطلاعات اطلاعات چاپ شده دستیابی پیدا کنید که می تواند کتابخانه های داخل یا خارج کشور را در بر گیرد. این نکته را در نظر بگیرید که بعد از سفارش کالا به خاطر تشریفات اداری و حمل پستی، ممکن است هفته ها طول بکشد تا كتابه میکرو فیش، ژورنال یا غیره به دست شما برسد کتابخانه های تخصی را نادیده نگیرید بسیاری از گروه های تخصصی، شرکتها و دیگر سازمانها دارای کلکسیونی از متون تخصصی می باشند. دیدار از کتابخانه های که با موضوع شما متناسب است ضروری می باشد، از قبیل کتابخانه ملی ایران که دارای موضوعات عمومی و تخصصی می باشد و همچنین کتابخانه های دانشگاهی به عنوان مثال یک موضوع روانشناسی را در کتابخانه تخصصی دانشکده روانشناسی جستجو کنید و اگر به دنبال موضوعات عمومی میگردید کتابخانه های محلی، بهترین پیشنهاد می باشند.

دانلود فایل پی دی اف این مقاله آموزشی

نمونه مرور متون:

مروری بر متون
1- وایت بی  (2006) در یک تحقیق توصیفی با عنوان "چرا کارکنان مراقبت بهداشتی، دست هایشان را نمی‌شویند" اشاره می‌کند که رفتار انسان تحت تاثیر فاکتورهای زیادی چون ویژگی‌های بیولوژیکی، محیط، آموزش و فرهنگ قرار می‌گیرد و هرچند تاثیر این عوامل معمولا با هم سنجیده می‌شود ولی بعضی از آنها بر بعضی دیگر برتری دارد و در مورد کارکنان مراقبت بهداشتی به تئوری رفتار برنامه ریزی شده اشاره کرده و می‌گوید: علت شستشوی دست، نیت پیشین افراد برای شستشوی دست هست و قصد و نیت افراد از انجام یک کار بوسیله سه متغیر (هر چند با درجات متفاوت) پیش بینی می‌شود: 1- نگرش افراد (یعنی اینکه فرد احساس کند که رفتار او نتایج و ویژگی‌های خاصی داردکه ممکن است برای او سودمند باشد) 2- هنجارهای درونی (ادرارک افراد از تحت فشار و کنترل بودن توسط سایر افراد و گروهها) 3- کنترل رفتاری درک شده (ادراک فرد از سهولت یا دشواری انجام رفتار).  وی نتیجه می‌گیرد در سه گروه مورد بررسی خود ( بچه‌ها، مادران، پرستاران )، رعایت بهداشت دست در بچه‌ها به خاطر زدودن میکروبها، در مادران به علت رفتارهای عادتی و در پرستاران به علت محافظت از خود می‌باشد. در ادامه از بعضی عوامل مثل شرایط بیماران، میزان تماس با بیمار و حجم کار، تشخیص بیماری، ظاهر فیزیکی، سن  
بیمار ، دیده شدن ترشحات و مایعات بدن بیمار به عنوان عواملی یاد می‌کند که ممکن است در رعایت بهداشت دست تاثیر داشته باشند(31).
2- عسکریان (2012) در مطالعه خود با عنوان «پیش‌بینی بهداشت دست در بین کارکنان درمانی ایران با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده» که به منظور شناخت عوامل پیشگویی کننده بهداشت دست در تماس‌های تمیز و آلوده در بیمارستانها بر روی 1200 نفر از کارکنان بیمارستانی در هجده بیمارستان خصوصی و ده بیمارستان دولتی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام داد، نتایج این طرح نشان می‌دهد که برای موفقیت در رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بیمارستانها باید تبلیغ و آموزش بهداشت دست را در سطح جامعه آغاز کرد و در چهارچوب آگاهی رسانی عمومی در سطح جامعه، کارکنان بیمارستان ها هم تبعیت بیشتری برای رعایت بهداشت دست در تماس با بیماران خواهند داشت. این محقق معتقد است که به منظور ارتقای فرهنگ شست و شو یا بهداشت دست، بیماران قبل از معاینه و بررسی توسط تیم درمانی با پرسیدن یک سوال ساده، از رعایت بهداشت دست توسط تیم درمانی خود اطمینان حاصل کنند. عسگریان همچنین با تاکید بر ضرورت وجود ماده نرم‌کننده در کنار ماده ضدعفونی کننده الکل جهت استفاده پرسنل بیمارستان، اشاره کرده که نبود این ماده سبب می‌شود استفاده از ماده ضدعفونی کننده الکل به دلیل ایجاد خشکی پوست مورد استقبال افراد ارائه دهنده خدمات بهداشتی قرار نگیرد. وی در ادامه می‌افزاید، استفاده از دستکش با وجود ضروری بودن بکارگیری در موارد خاص، نمی‌تواند جایگزین شستن دست‌ها شود چراکه هنگام درآوردن دستکش،‌ دستها  
ممکن است دوباره آلوده و این آلودگی به فرد ارائه دهنده خدمات بهداشتی – درمانی و یا بیمار بعدی منتقل شود(44).
3-  ماهش  (2010) در مطالعه‌ای با عنوان " بررسی امکانات شستشوی دست در بخش‌های سرپایی بیمارستانهای آموزشی هند " اشاره می‌کند که در متون کمبود امکانات شستن دست به عنوان یک مانع برای شستن دست ها گزارش شده است، و مطالعه خود را با هدف ارزیابی امکانات شستن دست در بخش‌های سرپایی انجام می‌دهد، وی بوسیله چک لیستی تمام امکانات بهداشت دست را در این بخش‌ها ارزیابی می‌کند، از 211 اتاق مورد بررسی در این مطالعه، امکانات شستشوی دست در 209 اتاق ( 05/99 درصد ) موجود بود، از این میان 206 اتاق ( 56/98 درصد ) سینک های مربوط به شستشوی دست در نزدیک محل فعالیت پرسنل داشتند، تقریبا همه شیرهای آب ( 5/99 درصد ) با پدال دستی عمل می‌کردند، 35 سینک  ( 75/16 درصد ) مجهز به ظرف صابون نصب شده روی دیوار بود و در مورد 21 سینک (5/10 درصد )، ظرف صابونهای دیواری شکسته شده بود. در 14 مورد ( 70/6 درصد ) ظروف صابون خالی بودند و فقط در 6 مورد( 87/2 درصد ) محلول ضدعفونی کننده دست موجود بود. 4 سینک ( 91/1 درصد ) مجهز به محلی جهت آویزان کردن حوله  روی دیوار بود و در مورد 8 سینک (83/3 درصد )، میخ نگهدارنده حوله شکسته شده بود. در 43 مورد ( 57/20 درصد ) حوله وجود نداشت و در 23 مورد ( 11 درصد ) حوله‌ها کثیف بودند. در کنار هیچکدام از سینکها دستورالعمل شستن صحیح دستها نصب نشده بود. ماهش نتیجه‌گیری می‌کند که امکانات شستشوی دست هر چند کامل نیست ولی کافی است. لازم هست تا شیرهای آب به نوع اتوماتیک تبدیل و دستمالهای کاغذی جایگزین حوله‌های   پارچه‌ای شود در نهایت می‌افزاید که مدیران بیمارستانها در کشورهای در حال توسعه باید به صورت مستمر در جهت ارائه بهترین امکانات بهداشت دست تلاش کنند(39).

این نمونه مرور متون بخشی از یک پایان نامه ارشد پرستاری می باشد.

عنوان پایان نامه : دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی  رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان شهر ...

تعداد صفحه : 130 صفحه

این پایان نامه را می توانید با پرداخت 12500 تومان دانلود کنید.