تحقیق چیست ؟
در این مقاله مفهوم تحقیق را به صورت آنچه در دنیای دانشگاهی بیان می شود، برخلاف معنای رایج لغت   تحقيق   که در سخن رانی روزمره به کار می رود به شما معرفی می شود .

اگر چه ، حتی در محیط دانشگاهی هم، طبیعت و ذات تحقیق موضوع بسیاری از بحثهای علمی به حساب می آید. قدم اولیه در شروع یک تحقیق علمی یافتن مشکل تحقیق است . اینکه مشکل تحقیق چیست؟ شخص چگونه آن را پیدا کند؟ اینکه ماهیت مشکل چیست؟ به نوبه خود این موارد روی شکل گیری تحقیق اثر می گذارد. همین جستجو برای حل مشکل است که در بخش نهایی، اصل و هویت تحقیق را نشان می دهد.
تحقیق واژه ای است که کم و بیش در سخنان روزمره برای توصیف خیلی از فعالیت ها مانند جمع آوری اطلاعات ، کند و کاو در بعضی تئوری ها و نظریه های مبهم و پیچیده ، و تولید محصولات عالی و جدید به کار می رود. مهم است که دانشجو یا کارورز در آغاز کار روی یک برنامه دانشگاهی و یا تحقیق عملی تصور درستی از کلمه   تحقيق   داشته باشد و بداند که معنی واقعی این کلمه چیست و همه درک های نادرستی که به علت کاربرد این کلمه در سایر زمینه ها داشته است را کنار بگذارد. در بعضی روش ها لغت  تحقیق  کاربرد غلطی دارد: تحقیق به عنوان جمع آوری صرف حقایق و اطلاعات  من قصد دارم بروم و کمی در مورد این موضوع تحقیق کنم.  این جمله معمولا بدین معنی است که با خواندن سریع و مروری گذرا بر چند کتاب و مجله بخواهیم اطلاعات خود را درباره موضوعی بالا ببریم . این گونه اطلاعات را می توان از راه های دیگری هم بدست آورد ، مثلا با پرسش از مردم کوچه و خیابان و با ثبت و ضبط تعداد وسائل نقلیه ای که درجاده تردد می کنند . این گونه فعالیت ها بیشتر جمع آوری اطلاعات  نامیده می شود و می تواند به روشی سیستماتیک و تمام و کمال به اجرا در بیاید. این روش را می توان به عنوان یکی از بخش های مهم تحقيق به حساب آورد. اطلاعات را از وضعی به وضع دیگر در آوردن  من تحقیقاتم را انجام داده ام و آن را از طریق اطلاعاتی که در این کاغذ نوشته ام به شما ارائه می کنم.  کار راحتی است که یک سری اطلاعات را جمع آوری کرده آنها را در یک گزارش یا یک صفحه کاغذ با حاشیه نویسی و ذکر مرجع کنار هم گذاشته و این کار را یک تحقیق بدانیم. اگر چه، حتی اگر کار با نهایت دقت انجام شود، و به نویسنده و خواننده در مورد موضوع آگاهی دهد، یکی از مبانی اصلی و مهم مراحل تحقیق به فراموشی سپرده شده است  تعبير و تفسیر اطلاعات  . ممکن است شخص این شکل از کار را گردآوری اطلاعات  بنامد. این مسئله، همان طور که جمع آوری اطلاعات، یکی از ارکان مهم تحقیق است با این حال کامل نیست. فرد برای تحقیق کاملا از زندگی روزمره کنار کشیده شود  او به آزمایشگاهش برگشته تا بتواند دور از چشم همه روی جریان شگفت انگیز تجزیه ملکولی تحقیق کند. در حالیکه بسیاری از پروژه های تحقیقاتی با موضوعات تئوری و غیر عملی سرو کار دارند، اغلب این موضوع که فعالیتهای تحقیقاتی تأثیر عمیقی در همه جنبه های زندگی روزمره ما دارد و درک ما را از دنیای اطراف بالا می برد. به دست فراموشی سپرده شده است. این کار و فعالیت همان چیزی است که نیاز ما به سیرآب کردن عطش کنجکاوی هایمان و آرزوی ما برای درک دنیای اطرافمان را شکل داده است . تحقیق بعنوان کلمه ای که بتواند محصول تولیدی شما را با ارزش جلوه دهد  سال ها تحقیق همراه با سختی و دشواری، جمع آوری محصولی برای آسان تر شدن کارها ، در اختیار شما قرار داده است. خیلی کم پیش می آید که لغت  تحقيق  به روشی احساسی برای تأثیر گذاری و اعتماد سازی بکار رود.

تحقیق و روش تحقیق چیست pdf

بنابر این تحقیق چگونه تعریف می شود ؟ دیکشنری جامع انگلیسی آکسفورد آن را اینگونه تعریف می کند
الف - بررسی منظم روی مواد ، منابع اطلاعاتی و غیره به منظور اثبات حقایق و دستیابی به نتایج جدید .
ب - کوشش برای کشف واقعیات جدید و یا تطبیق دادن واقعیات قدیم با مطالعات علمی درباره موضوع مورد بحث به همراه بررسی های نقادانه
 ج- تحقیق رویه ای که بوسیله آن مانعی در یافتن پاسخی سوال ، براساس واقعیات به راه حلی برای مشکل دست می یابیم بهمین دلیل تحقیق را می توان عملی در جهت رسیدن به حقیقت دانست.
 کرلینجر تخصصی تر این مبحث را بیان می کند:
بررسی دقیق مبتنی بر نظم سیستماتیک، آزمایش شده و حساس و نقادانه همراه با تجزیه و تحلیل بر روی یک فرضیه در مورد وابستگی های ممکن در بین پدیده های طبیعی کوبی، ۱۹۸۲) تجربه تجربه را می توان این گونه توصیف کرد درکی که در طول زندگی روزانه، به طور فردی یا گروهی بدست می آید، یا متخصصین و راهنمایان در اختیار ما قرار می دهند که منجر به آگاهی و درک و فهم می شود آگاهی های منفکرانه از دنیای اطرافمان، به طور متال حیوانات اطلاعات بسیار با ارزشی به ما می دهد. سریعترین نوع تجربه، تجربه شخصی است. بدنه اطلاعاتی که از رویارویی فرد با وقایع و شرایط موجود در زندگی بدست می آید. یک کودک راه رفتن را با آزمون و خطا می آموزد، و یک بزرگسال در دکوراتوری با خراب کردن و دوباره ساختن چندین فضا، متبحر می شود وقتی تجارب شخصی در حل مشکلات شخص به کمکش نیاید، او می تواند به سراغ کسانی برود که تجارب بیشتر و با حرفه ای تری نسبت به آن موضوع دارند و از آنها راهنمایی بخواهد، مثلا یک وکیل در امور قانونی، یک آشپز در کار طبخ انواع غذاها تجاربی که فرد بدست می آورد کمک مفیدی به درک و فعالیتهای زندگی روزانه ما می کند . اگر چه، این ابزار به عنوان یک روش موفق و اصولی برای گسترش اطلاعات و بالا بردن درک ما از دنیا محدودیت های خیلی زیادی دارد، بدلیل آنکه یادگیری از طریق تجربه بسیار تصادفی و خارج از کنترل می باشد نتایج اغلب خیلی سریع گرفته می شود که با یک سری آزمایش  نظریه عمومی  به عنوان بدیهیات مورد استفاده است، و توصیه های متخصصین اغلب یا اشتباه بکار گرفته می شود و با بی ربط خوانده می شود. با وجود همه این معایب، تجربه می تواند یک نقطه شروع برای یک تحقیق برنامه ریزی شده باشد و ممکن است انبوهی از سوالات را برای پی گیری و تحقیق برای آزمایش پیش روی ما بگستراند .
 استدلال
 استدلال شیوه دستیابی به نتیجه با یک بحث منطقی است آن را می توان به سه دسته تقسیم کرد استنباطی، استنتاجی و ترکیبی استنباطی) استنتاجی
استدلال استنباطی:
 ابتدا بوسیله یونانیان باستان ظهور پیدا کرد و به وسیله آریستوتل گسترش و بهبود یافت. بحثی که براساس استدلال استباطی باشد با اظهارات عمومی شروع می شود، از خلال بحث منطقی، به یک نتیجه گیری مخصوص می رسد. یک قضیه منطقی ساده ترین شکل این نوع بحث ها است و شامل یک فرضیه کلی اصلی (اظهارنظر) و بدنبال آن یک فرضیه خاص و کم اهمیت تر و در نهایت یک نتیجه گیری از بحث منطقی، می باشد در اینجا یک مثال ساده را مشاهده می کنید همه پستانداران زنده نفس می کشند. این گاو یک پستاندار زنده است. بنابراین، این گاوها نفس می کشند .
استدلال استنتاجی:
این نوع استدلال به گونه ای دیگر عمل می کند ابتدا با مشاهداتی خاص شروع می شود و به نتایجی کلی منتهی می شود. جنبه منطقي أن نمی تواند این قدر تر و تمیز در دو خط خلاصه بشود، ولی یک مثال ساده این نوع استدلال را تشرح می کند: همه قوهایی که مشاهده شده اند سفید رنگ هستند بنابراین شخص می تواند نتیجه بگیرد که همه قوه ها سفید هستند. ارزش استدلال استنتاجی توسط  تاكن  آشکار شده است. بسیاری از تئوریها برای تفسیر قوانین طبیعت ( با مشاهده ای دقیق و منظم از اتفاقات حادث شده و در دنیای اطرافمان) شکل گرفته اند. تئوری تکاملی داروین و کشف ژنتیکی مندل شاید از معروفترین نظریه هایی هستند که حتی مؤلفين آنها) ادعا می کنند از طریق همین استدلال استنتاجی بدست آمده است. هنگامی که استدلال استناطی و استنتاجی با هم ترکیب شدند تا استدلال ( ترکیبی) را تشکیل بدهد، تئوری های قابل آزمایش با استفاده از استنتاج و تجزیه و تحلیل فرضیات یک زمینه قوی برای پیشرفت دانش و اطلاعات بشر ایجاد کرد. این همان ترکیب تجربه با استدلال استنباطی و استنتاجی است که پایه تحقیقات علمی امروزی می باشد.
سه مشخصه در مورد تحقیق وجود دارد که آن را از اطلاعاتی که صرفا بوسیله تجربه یا استدلال بدست آمده متمایز می کند به کسب تجربه یک کار تصادفی و بدون نظارت است، در حالیکه تحقیق کاری کنترل شده و با برنامه ریزی دقیق می باشد. - استدلال می تواند در دنیای مجازی، فارغ از هرگونه واقعیت، کاربرد داشته باشد در حالیکه تحقیق، آزمایشی است که برای تصدیق و تأیید تجارب در دنیای اطراف می پردازد. - برخلاف تجربه، مبنای تحقیق خود اصلاحی است، به صورتی که در جریان تحقیق با موشکافی نتایج بدست آمده و بررسی و امتحان آنها نتایج و راههای بکار گرفته شده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در انتهای فرایند کار محصول نهایی که همان جواب به فرضیه تحقیق است برای استفاده در دسترس عموم قرار می گیرد.

تحقیق و روش تحقیق چیست pdf
روش علمی در تحقیق :
روش علمی نظم و ترتیبی است که پایه و اساس تحقیق علمی امروزی را تشکیل می دهد. بنابراین اشاره | به بعضی از فرضیات مهم و تشریح بعضی از ویژگی های آن مهم و ضروری است فرضیات بر طبق نظریات کوهن ومانيون ( ۱۶ : ۱۹۹۳) پنج فرضیه مهم روش های علمی را مورد تأیید قرار می
نظم: فرض مهم اول اعتقاد به نوعی نظم در جهان و اینکه برای ما امکان پذیر است تا بتوانیم از این نظم درک درستی پیدا کنیم. این فرضیه و ایده ی جیر به هم وابسته اند، فرضیه ای که وقایع، اسباب و عللی دارند، و اینکه حلقه ارتباط بین وقایع و اسباب و علنها می توان روشن و آشکار شود . این نظم و قاعده باعث می شود که پیشگوئی هایی درباره وقایع آینده صورت بگیرد (مثلا اگر جاذبه زمین امروز باعث افتادن سیب می شود، فردا هم باعث آن خواهد شد. اگر چه دانشمندان تصدیق می کنند که به علت نقص اطلاعات، پیشگوئی ها در سطوح متغیری از احتمالات به وقوع می پیوندند.
واقعیت خارجی؛ فرض دوم بیان می کند واقعیت خارجی وجود دارد و مردم می بایست آن را واقعیتی عمومی و مشترک بدانند، این ضروری است تا به این نکته اشاره شود که بیشتر بحث فلسفی به ماهیت واقعیت اختصاص یافته است. با این وجود مناظره های علمی همه به قبول اعتبار اطلاعات بدست آمده از راه های تجربی برای دسترسی به مدارکی براساس آزمایش و تجربه مدارکی که با مشاهدات مختلف قابل تغییر باشد) برای حمایت با رد این تئوری ها ، تکیه دارد
اعتبار : فرض سوم اعتبار و قابل اعتماد بودن عقل و درک بشر است. با وجود موارد مختلفی که حواس ما دچار اشتباه می شود، محققین با استفاده از همین حواس سندیت کارشان را ثبت و ضبط می کنند.
استدلال روش مهمی برای سازمان بخشیدن به اطلاعات و تفکرات می باشد، و اگر درست استفاده شود، بعنوان یک ابزار مهم برای تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. حافظه انسان هم نقش مهمی در تحقیق دارد. برای اجتناب از شک و تردید در هر مرحله، می بایست به قدرت حافظه خود اعتماد کنیم تا بتوانیم اطلاعات قابل قبولی بدست بیاوریم.
 صرفه جویی : فرض چهارم اصل صرفه جویی است. پدیده و اثر مورد بررسی باید تا حد ممکن به روشی اقتصادی مورد تأیید قرار گیرد و به صرفه بودن آن بررسی شود.  تحقیق های پیچیده و غیر ضروری به هیچ وجه قابل قبول نیست و قصد دانشمندان رسیدن به ساده ترین و راحت ترین تئوری است.
عمومیت داشتن : فرض پنجم این است که مسئله تحقیق عمومیت داشته باشد. بنا براین است که هنوز بین موضوعات پژوهشی توسط محققین و شرایط عمومی در دنیا روابط زیادی وجود دارد این است که روابط در بعضی علوم بی تأنیر و بدون مسئله و مشکل می باشد و نتایج را می توان عمومیت داد
مثلا علم شیمی و فیزیک) ولی در سایر رشته ها، با عوامل ناشناخته فراوان (مثلا جامعه شناسی، مردم شناسی و ). شانس زیادی برای عمومیت یافتن نتایج وجود ندارد.
 بافیول این فرضیات، تحقیقی که در آن از ارزشهای علمی استفاده می شود شش ویژگی دارد که آن را از سایر روشهای جستجو و تحقیق متمایز می سازد .
 این روش با یک سوال به وقوع می پیوندد امروزه ما یا سوالات بی جواب فراوان، مشکلات حل نشده فراوان همچنین با حدس و گمان ها و باورهای اثبات نشده بی شماری احاطه شده ایم. یک ذهن پرسشگر اولین شرط برای شروع یک تحقیق است چرا و چطور اتفاقات رخ می دهد؟ معنی حوادثی که رخ می دهد چیست؟ چه چیز باعث می شود این حوادث به وقوع بپیوندد؟ همه اینها سوالاتی هستند که می تواند سر منشأ شروع یک فعالیت تحقیقی شوند. این جنین سوالاتی اغلب بعنوان مسائل تحقیقی مورد نظر قرار می گیرند .
 ضرورت بخشیدن و تشریح واضحی از هدف و مقاصد مورد نظر و کار هایی که قرار است انجام شود یکی دیگر از مراحل انجام یک تحقیق علمی با ارزش است
 - اهمیت داشتن یک برنامه کاری مخصوص تحقیق نیاز به یک برنامه ریزی با دقت به منظور دستیابی به اهداف و نتایج مورد نظر دارد - هدف این شیوه افزایش درک و آگاهی در تفسیر حقایق و دسترسی به نتایج و ادارک درستی از معنی و مفهوم آنها با استفاده از روش های عقلانی برای استخراج معانی دارد.
 در این شیوه برای رسیدن به نتایج نیاز به یک بحت منظم و منطقى لازم می باشد. برای پیشرفت در معلومات و تعابیر فعالیت ها دراین شیوه به صورت مکرر می باشد حقایق بر اساس اطلاعات قدیمی توسعه می یابد بهیمن دلیل تجزیه و تحلیل مشکلات باعث پدیدار شدن مشکلات بعدی می شود در مجموع تحقیق سوالات با مشکلات اساسی را به زیر شاخه های عملی تر دسته بندی می کند، مشکلات اغلب برای اینکه به طور کامل مورد آزمایش قرار گیرند بسیار بزرگ و یا خلاصه می باشند.
دسته بندی آنها به مولفه های تشکیل دهنده ( زیر مجموعه ای) آنها را قادر می کند که به طور عملی تر مورد رسیدگی قرار گیرند.

دانلود فایل pdf این مقاله