برای نوشتن پروپوزال پایان نامه روانشناسی تربیتی درباره اختلال یادگیری نیاز به یک ایده خوب برای انتخاب موضوع دارید. ایده های زیادی می تواند درباره اختلال یادگیری به شما برای طراحی یک عنوان خوب کمک نماید.

این ایده ها می تواند درباره نقش والدین باشد و یا به ویژگی های کودکان با اختلال یادگیری بپردازد. شما با والدین یک کودک با اختلال یادگیری ملاقات می کنید، آنان به اندازه شما متحیر شده اند و می گویند که این کودک همیشه برای یادگیری مواد جدید دارای مشکل بوده است. بعضی مواقع والدین گزارش می دهند که به نظر می رسد کودک از مرحله پرت است و چیزهایی را می گوید که به نظر عجیب می رسند تا این که آنان جمله را تجزیه کنند و ارتباط بین آنان درک شوند. برای مثال، آنان یک بار از کودک پرسیده اند که آیا سیب می خواهد و او جواب داده یک «درخت زیبا» بعد از سؤال و جواب های بیشتر کودک به والدینش گفته که شکوفه سیب را که روی درختی دیده است به خاطر می آورد. پاسخ طبیعی اما نامربوط با سؤال بوده است. این کودک یک رابطه را به جای یک پاسخ پیدا کرده است.

کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری، معمولا در پوشیدن لباسشان مشکلی ندارند، مرتب و تمیز هستند و تا زمانی که در مدرسه دچار شکست نشده اند ظاهرا شادمان هستند. آنان در پیدا کردن دوست در مدرسه مشکل دارند (راف، مک اینتوش و اسپنسرت رو، ۱۹۹۱) و به نظر می رسد که همه چیزهایی را که گفته می شود، نمی شنوند یا نمی توانند به سؤال ها خیلی سریع پاسخ دهند (کرتیس و تالال ، ۱۹۹۱). آنان هم چنین در یادگیری قوانین بازی ها دارای مشکل هستند اما وقتی یاد گرفتند، اصرار جدی در پیروی از قوانین بازی را دارند زوال توتی ، ۱۹۸۷) مؤسسه تحقیقات در مورد اختلال های یادگیری ویژگی های تحصیلی نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری مطالعه ای انجام داده است. اسکوما کر، دشلر، و مک نایت (۱۹۹۱)، در مطالعه بلند مدت یک ساله ویژگی های نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری را بررسی و اطلاعات زیر را جمع آوری کرده اند.