برای سفارش انتخاب جدیدترین موضوع و نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روانشناسی درباره کهن الگوها ( آرکی تایپ) می توانید از خدمات ما استفاده کنید.

کهن الگو (آرکی تایپ) مفهوم دیرینه ای است که به ایده افلاطون از صور مثالی برمی گردد. یعنی الگوهای موجود در ذهن الهی که تعیین می کنند دنیای مادی به چه شکلی به وجود بیاید. اما ما مفهوم کهن الگوهای (آرکی تایپ) درونی را مدیون پونگ هستیم. الگوهای شاخصی که از قبل در روان جمعی نژاد بشر موجودند و خودشان را تا ابد در روان تک تک انسان ها تکرار می کنند و طرز ادراک و عمل ما را به عنوان موجوداتی روان شناختی تعیین می کنند. رابرت جانسون - کاردرونی ایده یونگ در مورد کهن الگوهای (آرکی تایپ) روان شناختی، تفاوت بسیاری با نظریه های زیگموند فروید داشت. فروید معتقد بود که کودکان همچون لوح سفیدی پا به دنیا می گذارند و پس از آن شخصیت شان توسط رابطه با والدین شکل می گیرد.

وی با استفاده از افسانه ادیپ طرز شکل گیری شخصیت کودک را نشان داد و توضیح داد که چطور کودک می تواند در اثر رویدادهای جنسی پدید آمده در رابطه والدین با کودک زخم بخورد اما یونگ معتقد بود که افسانه ادیپ تنها معرف یک جنبه رشد انسان است. یونگ موافق بود که تجربه شخصی در رشد فرد ایفای نقش می کند، اما در عین حال معتقد بود که ما با الگوهای روانی مشترکی از رفتار غریزی به دنیا می آییم که در مورد همه انسان ها یکسان است. از دیدگاه یونگ، نقش تجربه شخصی در واقع پرورش و بیدار کردن قابلیت های درونی ای بود که از قبل وجود داشتند - یعنی همان کهن الگوهای (آرکی تایپ) ناخودآگاه جمعی و ناخودآگاه شخصی برخلاف فروید که ناخود آگاه شخصی را مجموعه آرزوهای غریزی و سرکوب شده (معمولا جنسی) می دانست، یونگ ناخودآگاه جمعی را گنج نهفته ای می دید که منتظر کشف شدن است۔