آموزش نوشتن پروپوزال دکتری روانشناسی – بیان مسئله

هر دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی برای نوشتن پروپوزال خود باید در پیش گرفتن روش علمی را سرلوحه پروپوزال خود قرار دهد.

علم روشی است دارای ابعاد گسترده و ساختار مشخص که با توجه به آن ، مسائل معینی متناسب با اصول کلی به نتیجه می رسد.
نوشتن پروپوزال دکتری روانشناسی و هر پروپوزال عملی دیگر طبعا کوششی است سیستماتیک که برای جواب دادن به سوال هایی ویژه به کار می رود. نوشتن پروپوزال یا طرح انجام تحقیق از این اصل پیروی می کند. در نوشتن هر پروپوزال و طرح تحقیق هدف اصلی جواب به یک پرسش است که اهمیت زیادی برای محقق دارد و دانشجو باید در هنگام نوشتن بیان مسئله پروپوزال از همان روش علمی تحقیق استفاده نماید. برای نوشتن پروپوزال و یا پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی باید برای تکمیل همه قسمت های آن بر اساس بند های استاندارد یک پروپوزال عمل کرد.
برای اطلاع از همه بخش های یک پروپوزال استاندارد توصیه می شود یک نمونه پروپوزال را با کلیک بر این قسمت تهیه نمایید.


مراحل انجام پروپوزال دکتری:


بعد از فراهم کردن مقدمات و بررسی متون و منابع و یافتن حداقل 5 پیشینه مناسب اکنون نوبت آن است تا با تهیه فرم پروپوزال (که معمولا در سایت دانشگاه موجود است) به سراغ هر یک از بخش های آن برویم. در ادامه به مهم ترین بخش های یک پروپوزال مقطع دکتری روانشناسی مختصرا خواهیم پرداخت.


تنظیم مسئله پروپوزال:

هر پروپوزال و یا همان تحقیق که پروپوزال نیز یکی از آنهاست همواره با سک مسئله یا مشکل شروع می شود. در واقع محقق به دنبال یافتن پاسخی برای یک سوال اساسی است. هدف از طرح آن پیدا کردن جواب سوال ها با استفاده از روش های علمی است. مهمترین گام در فرایند پروپوزال نویسی مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. هدف آن است که ابتدا باید درباره یک چیز یک مانع با یک موقعیت مهم شک و ابهام وجود داشته باشد شک و ابهامی که نیاز به تعیین است. تنها شرط لازم برای تدوین مسئله آن است که قابل حل باشد. مسئله ممکن است با همه جنبه های یک رفتار سروکار داشته باشد و نباید مهم و یا کم اهمیت بودن آن در فرایند کار تاثیر داشته باشد. به گفته محققان بزرگ یک نکته مهم تحقیق این است که محقق نباید نسبت به اهمیت مسئله ای که طبق روش های تحقیق روی آن کار می شود عجولانه قضاوت کند.
مسئله تحقیق ارتباط مستقیمی با موضوع تحقیق دارد که ابتدا باید متغیرهای موضوع پروپوزال را به خوبی بشناسید و بدانید که متغیر مستقل و وابسته یا متغیر ملاک و پیش بین چیست و در چه نوع موضوعاتی چه متغیرهایی داریم. مثلا در موضوعات اثر بخشی متغیر مستقل و وابسته ویژگی های خاص خود را داراست و در موضوعات پیش بینی متغیرهای پیش بین و ملاک خواهیم داشت که آن هم تابع اصول ویژه ای است.  نکته مهم در نوشتن بیان مسئله ضمن رعایت نکات گفته شده باید بدانید که از چه ساختاری استفاده کنید. باید بدانید ابتدا از چه متغیری شروع کنید و چگونه آن را به متغیرهای دیگر مرتبط سازید. برای اطلاعات کامل در این زمینه مقاله آموزش جامع نوشتن پروپوزال روانشناسی + نمونه پروپوزال آماده را حتما مطالعه کنید.
در این قسمت بخش هایی از بیان مسئله یک پروپوزال باکیفیت دکتری روانشناسی را به عنوان نمونه آورده ایم:


بیان مسئله پروپوزال دکتری روانشناسی:


« موضوع: بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر


بیان مساله:
عوامل موثر بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسیار گسترده و وسیع می باشند، شناسایی این عوامل و رفع مشکلات و نارسایی هایی در سیستم آموزشی بسیار مهم است یکی از این عوامل سبک های شناختی  دانش آموزان است که می تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد(مشاهده منبع در پروپوزال ...). سبک های شناختی  شیوه های نسبتاً ثابتی هستند که افراد با استفاده از آن ها اطلاعات را دریافت کرده، پردازش می کنند و به آن سازمان می بخشند (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
براساس نظریه نوین یادگیری، سبک شناختی یک فرایند کنترل است، فرایندی درونی که براساس آن یادگیرندگان، روش های توجه، یادگیری، یادآوری و تفکر خود را انتخاب کرده و تغییر می دهند (مشاهده منبع در پروپوزال ...). سبک های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه روش هایی هستند که بر نحوه پردازش، تحلیل و نحوه اندوزش اطلاعات اشاره دارد که نمایانگر شیوه ادراک، تفکر، حل مسئله و یادآوری است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). سبک شناختی مستقل یا وابسته به زمینه به روش نسبتاً پایدار در رمز گردانی و ذخیره اطلاعات اشاره می کند که تقریباً مستقل از هوش است. افرادی که مستقل از زمینه هستند، قادر به سازماندهی منطقی مسایل می باشند و نسبت به نظرات دیگران سرد و بی عاطفه هستند و اگر چه دارای مهارت های اجتماعی زیادی می باشند، تمایل به اندیشیدن تحلیل گرایانه و فعالیت منطقی دارند. در حالی که افراد وابسته به زمینه در پردازش و استخراج اطلاعات به منابع و مراجع خارجی توجه دارند و متاثر از فضا و میدان یادگیری پیرامون خود هستند؛ رفتارهای احساسی تری از خود نشان می دهند؛ سبک یادگیری این افراد کلی است و بیشتر گرایش به فعالیت های اجتماعی و مشارکت با دیگران دارند (مشاهده منبع در پروپوزال ...). در همین رابطه دراپر (به نقل از حسینی نسب و ولی نژاد، 2003) سبک های شناختی را رفتارهای ذهنی منظمی می داند که به نقشه های ذهنی و حل مسئله می پردازد، بر دانش پایه و قبلی فرد بنا شده است و بر یادگیری و نحوه عملکرد تاثیر می گذارد.
علاوه بر آن، یکی دیگر از شاخص های مهم در یادگیری موفق و ثمربخش سرزندگی تحصیلی است که باعث اثبات توانایی ها و پیشرفت های علمی می شود (مشاهده منبع در پروپوزال ...). سرزندگی به عنوان یکی از مولفه های بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظام های پژوهشی مطرح می باشد. در واقع سرزندگی بازتاب سلامت روانشناختی و جسمی است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). پژوهش ها نشان داده است از جمله توانایی و استعداد ها که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها، موانع، سختی ها و فشارها در حیطه ی تحصیلی می شود، سرزندگی تحصیلی است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). وقتی کاری را به طور خودجوش انجام می دهد نه تنها احساس خستگی و ناامیدی به او دست نمی دهد، بلکه احساس می کند انرژی و نیروی او افزایش یافته است. به طور کلی حس درونی سرزندگی شاخص معنی دار سلامت ذهنی است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانعی که در عرصه ی مداوم و جاری تحصیلی، تجربه می شوند؛ اشاره دارد (مشاهده منبع در پروپوزال ...). مارتین و مارش  (مشاهده منبع در پروپوزال ...) تصریح کردند که سوالات چالش بر انگیزی وجود دارند که در زمینه ی تحصیلی نیاز به توجه دارند. مدارس و دیگر محیط های آموزشی مکان هایی هستند که در آنها چالش های تحصیلی، موانع و فشارها، حقیقت پایدار زندگی تحصیلی هستند و پژوهش های انجام شده به طور واضح این امر را حمایت می کنند (مشاهده منبع در پروپوزال ...). بی علاقگی، خستگی و فرسودگی تحصیلی (به عنوان نقطه مقابل سرزندگی تحصیلی) رابطه معکوسی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. سرزندگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی را در چارچوب زمینه ی روان شناسی مثبت منعکس می کند. بنابراین، سرزندگی تحصیلی یکی از  شاخص های مهم که بر تربیت و یادگیری ثمر بخش و موفقیت آمیز فرد تاثیر می گذارد و در آنجا لیاقت ها و توانایی ها به بار می نشیند و پیشرفت های علمی حاصل می شود؛ اما در زندگی روزانه تحصیلی، دانش آموزان با انواع چالش ها، موانع و فشارهای خاص این دوره (از جمله نمرات ضعیف، سطح استرس، تهدید به اعتماد به نفس در نتیجه عملکرد، کاهش انگیزش و تعامل و. ..) مواجه می شوند (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
یکی دیگر از عواملی که تأثیر آن بر یادگیری تایید شده است جهت گیری هدف است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). الیوت (به نقل از ... مشاهده منبع در پروپوزال ...) جهت گیری هدف را روشی می داند، که فرد بر اساس آن درباره شایستگی خود قضاوت می کند. نظریه جهت گیری هدف به بررسی این موضوع می پردازد که چرا افراد، هدف خاصی را بر می گزییند، چگونه به هدف مورد نظر نزدیک شده و به تکلیف مرتبط به آن می پردازد (ایمز ، 1992). جهت گیری هدف تنها شامل نیات و دلایل فرد برای پیشرفت نیست، بلکه منعکس کننده نوع معیارهایی است که افراد بر مبنای آن ها در مورد عملکرد خود به قضاوت می پردازد (مشاهده منبع در پروپوزال ...). نظریه های هدف گرایی دو نوع جهت گیری را بیان می کنند که شامل جهت گیری تسلط و جهت گیری عملکرد می شود. در جهت گیری هدف تسلطی، هدف اصلی فرد یادگیری، تسلط بر تکلیف طبق استاندارد های شخصی، اصلاح خود، کسب مهارت های تازه، کسب شایستگی، تلاش برای انجام کارهای چالش انگیز و تلاش برای بدست آوردن فهم و بینش است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). فرد بر این باور است که نتیجه، به تلاش وی بستگی دارد و تلاش بیشتر برای کسب موفقیت، موجب احساس شایستگی در فرد می شود. خطا به عنوان بخش جدا نشدنی فرایند یادگیری محسوب می شود و محرکی برای تلاش و اصلاح عملکرد می گردد (مشاهده منبع در پروپوزال ...). استاندارد های ارزیابی جنبه درونی دارند و رضایت و احساس غرور ارتباط مستقیم با میزان تلاش صرف شده دارد. احساس گناه و عدم کفایت در نتیجه عدم تلاش کافی شکل می گیرند (مشاهده منبع در پروپوزال ...). در مقابل، جهت گیری هدف عملکردی نشان دهنده تمرکز بر نمایش شایستگی و توانایی است و این که توانایی فرد در مقایسه با دیگران چگونه ارزیابی خواهد شد. این نوع جهت گیری هدف با تلاش برای پیشی گرفتن از عملکرد هنجاری، تلاش برای بهترین بودن، استفاده از معیارهای مقایسه اجتماعی، پرهیز از قضاوت نامطلوب در مورد توانایی و یا کودن به نظر رسیدن همراه است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). در این نوع جهت گیری، اعتقاد فرد این است که موفقیت به توانایی او بستگی دارد و با برتری بر دیگران می تواند شایستگی خود را به اثبات رساند. موفقیت و برتری بر دیگران با حداقل تلاش، شرایطی است که فرد در آن احساس کفایت می کند (مشاهده منبع در پروپوزال ...) جهت گیری هدف عملکردی را به دو دسته اهداف عملکرد گرایشی و اهداف عملکرد اجتنابی تقسیم می کنند. طبق تعریف آنان، در جهت گیری عملکرد گرایشی افراد تلاش می کنند برتری و شایستگی خود را به دیگران نشان دهند، حال آن که در مورد افرادی با جهت گیری عملکرد اجتنابی، ترس از شکست و بی کفایت به نظر رسیدن است که آنان را برای تلاش بر انگیخته می کند.
از مهم ترین هدف های نظام های تعلیم و تربیت که همواره مورد توجه پژوهشگران نیز بوده است، پرورش فراگیرانی با انگیزه، هدفمند، پیشرفت گرا و کارآمد هست. مفهوم انگیزش، همواره مورد توجه جوامع بشری به ویژه پژوهشگران و متخصصان آموزش و پرورش بوده است. خصوصاً در دهه های اخیر، بسیاری از نظریه پردازان روانشناسی تربیتی، اعتبار و جایگاه ویژه ای برای الگوهای انگیزشی و روان شناختی رفتار تحصیلی قائل شده اند (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
مارتین  (2008) برای افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان برنامه مداخلات چند بعدی روان شناختی را با عنوان «چرخ انگیزش و درگیری» گسترش داد تا چارچوبی یکپارچه برای معرفی تئوری اصلی انگیزش تحصیلی را نشان دهد. این برنامه شامل مطالعات یکپارچه تر انگیزش است (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
مارتین (2008) در نظریه خود، چرخه انگیزه و درگیر شدن را به چهار بعد شناختی سازگار-ناسازگار و رفتاری سازگار – ناسازگار تقسیم می کند. بعد شناختی سازگار شامل (ارزش ، جهت گیری  و خودکارآمدی)؛ شناختی ناسازگار (اضطراب ، اجتناب از شکست  و احساس عدم کنترل )؛ رفتاری سازگار (پافشاری ، برنامه ریزی  و مدیریت تکلیف ) و رفتاری ناسازگار (عدم درگیر شدن در فعالیت های تحصیلی  و خود معلول سازی ) هست.
مرور شواهد پژوهشی نشان می دهد که ارزش تکلیف مانند علاقه به تکلیف، اهمیت کسب، مفید بودن با تصمیم گیری و انتخاب (مشاهده منبع در پروپوزال ...)، فراشناخت و انگیزش (مشاهده منبع در پروپوزال ...) ارتباط دارد. مولفه شناختی دیگر در نظریه مارتین یعنی جهت گیری هدف تبحری با قدرت رهبری بیشتر، سعی در کنترل شناخت با استفاده از روش های یادگیری، راهبردهای شناختی مانند بسط و گسترش (مشاهده منبع در پروپوزال ...)، مطالعه برای درک بیشتر، استفاده از راهبردهای پردازش عمیق تر و معنادار (مشاهده منبع در پروپوزال ...)، استفاده بهینه از زمان و حداکثر تلاش و جستجو برای دریافت کمک در صورت نیاز (مشاهده منبع در پروپوزال ...) و با الگوهای سازش یافته یادگیری و انگیزش ارتباط دارد (مشاهده منبع در پروپوزال ...). این شواهد نشان می دهد که مولفه های شناختی ارزش تکلیف و جهت گیری تبحری با طیف گسترده ای از متغیرها در ارتباط هستند. افزون بر آن خودکارآمدی به عنوان مولفه شناختی دیگر با متغیرهای زیادی در ارتباط است.
یکی دیگر از مداخلات در محیط های آموزشی آموزش مدیریت استرس می باشد که کارآیی آن در بهبود سلامت روانی افراد به اثبات رسیده است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). مدیریت استرس، فرایند پیوسته نظارت، تشخیص و پیشگیری از محرک های تنش زای مفرط است که اثرات مضری بر بازدهی افراد دارد (مشاهده منبع در پروپوزال ...). یکی از برنامه های مدیریت استرس آموزش براساس اصول و شیوه های درمان مبتنی بر ذهن آگاهی می باشد (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
ذهن آگاهی ابتدا در دانشگاه ماساچوست توسط جان کبات زین به کار گرفته شد. ور در کلنیک کاهش استرس خود، به شرکت کنندگان تمرین آرامش ذهنی همراه با ذهن آگاهی می داد. این کوشش ها به شکل گرفتن مدل ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس انجامید. در حال حاضر رایجترین روش، آموزش حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) می باشد، که سابق بر این تحت عنوان برنامه کاهش استرس و تن آرامی شناخته می شد. این روش در ساختار طب رفتاری و برای دامنه وسیعی از افراد مبتلا به اختلالات مرتبط با استرس و درد مزمن طراحی شد (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
کابات زین ذهن آگاهی را توجه کردن به شیوه ای خاص، هدفمند، در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف کرده است (مشاهده منبع در پروپوزال ...). ذهن آگاهی به رشد سه کیفیت خودداری از قضاوت، آگاهی قصدمندانه و تمرکز بر لحظه کنونی در توجه فرد نیاز دارد که توجه متمرکز بر لحظه حال پردازش تمام جنبه های تجربه بلاواسطه شامل فعالیت های شناختی، فیزیولوژیکی یا رفتاری را موجب می شود. بواسطه تمرین ها و تکنیک های مبتنی بر ذهن آگاهی فرد نسبت به فعالیت های روزانه  خودآگاهی پیدا می کند، به کارکرد اتوماتیک ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می یابد و از طریق آگاهی لحظه به لحظه از افکار، احساسات و حالت های جسمانی بر آنها کنترل پیدا می کند و از ذهن روزمره و اتوماتیک متمرکز بر گذشته و آینده رها می شود (مشاهده منبع در پروپوزال ...). در ذهن آگاهی فرد در هر لحظه از شیوه ذهنی خود آگاه می شود و پس از آگاهی روی دو شیوه ذهن، یکی انجام دادن و دیگری بودن، یاد می گیرد ذهن را از یک شیوه به شیوه دیگر حرکت دهند که مستلزم آموزش راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن فرایند  توجه است (مشاهده منبع در پروپوزال ...).
پژوهش ها نشان داده است که مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان های اضطراب، افسردگی(مشاهده منبع در پروپوزال ...) و کاهش استرس(مشاهده منبع در پروپوزال ...)  و عملکرد تحصیلی و شناختی (مشاهده منبع در پروپوزال ...) به تایید رسیده است پس احتمال می رود که بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان نیز تاثیر دارد.

بنابراین با توجه به تمهیدات یاد شده، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه تفاوتی بین میزان اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان متوسطه دوره اول دخترانه تهران وجود دارد؟ »


برای آموزش نحوه نوشتن پروپوزال دکتری روانشناسی یک پروپوزال با کیفیت را در ادامه دانلود کنید:

مشخصات پروپوزال دکتری روانشناسی

عنوان : « موضوع: بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان متوسطه دوره اول منطقه 5 تهران»

تعداد صفحه : 45 صفحه

نوع فایل : word قابل ویرایش

همه بندهای یک پروپوزال کامل : دارد.

پیشینه داخلی و خارجی: دارد

منابع فارسی و لاتین : دارد

قیمت فایل کامل پروپوزال :