پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی با موضوع مرتبط با ویژگی های فرزندان پسر و دختر و ترجیح هرکدام در برخی خانواده ها جالب توجه است.

بعضی اوقات سرمایه گذاری در پسرها نسبت به دخترها بیشتر می باشد و حالت رو به تکامل بیشتری دارد، والدین نمی توانند کاملا مطمئن باشند که نوه دختری آنها به اندازه توه پسری آنها توه خودشان باشد. (مادر خود من می گفت که بچه من، توه ششم او گیرایی بیشتری نسبت به فرزندان برادر من دارد. اگر چه این مساله به این دلیل بود که برای اولین بار بود که انتظار داشته این فرصت را پیدا کند در زمان دنیا امدنش انجا باشد ).از آنجا که اکثر روانشناسان در جوامعی زندگی می کنند که پدر تیاری هستند .

وابسته به دودمان پدری، یعنی اینکه اصل و نسب خانواده عمدتا از طریق جنس مذکر محاسبه می شود و مردها موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به مردها دارند بنابراین تاکید بحث بر روی مقاهیمی برای جامعه پدر تیار میباشد که هیچ وقت به این اندازه مطمئن نبودهاند که آنها از نظر بیولوژیکی نسبت به مادران والدین اصلی فرزندانشان هستند. اساسأ بیشتر فرضیه پردازی ها و عملکردهای اجتماعی در ارتباط با شیوه هایی بوده است که بوسیله آنها مردها می توانند بیشتر از وابستگی خود برای کنترل فرزند و کنترل جنسیت زن با اعمال محدودیت و دادن پاداش اطمينان حاصل کند که این مساله به یک موضوع اصلی تبدیل می شود.

اما روش دیگری هم وجود دارد که بوسیله آن مردها می توانند درباره رابطه خودشان با کودکه اطمینان حاصل کنند. اگر آنها از یک مادر باشند و مادر بچه هم از یک مادر باشد انگاه مرد مطمئن خواهد شد که بچه وابسته به او است. این یکی از مزایای سازمان های اجتماعی مادر نیار وابسته به دودمان مادری ا می باشد و مایه تأسف است که روابط فرزند و عمو ودایی دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

اگر برای انجام پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی درباره موضوعات مرتبط با فرزندان پسر و دختر نیاز به مشاوره و کمک داشته اید با ما در ارتباط باشید.