هزینه نوشتن پروپوزال های کارشناسی ارشد مدیریت دانش

 برای دانشجویان پرداخت هزینه های نامتعارف برخی موسسات برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دانش امکان پذیر نمی باشد.

داشتن اطلاعات عمومی زیر می تواند برای انجام کارهای تحقیقی مفید باشد.

در زمینه رشته هایی مانند مدیریت دانش داشتن معرفت علمی، یک الزام می باشد.

منظور از معرفت عمومی آن دانشی است که در طول تاریخ و در فرهنگ های گوناگون در اندیشه های مردم گسترده شده و نمود پیدا کرده است.

این اندیشه ها، بر عکس اندیشه های بنیادی و نظامدار، آمیزه ای از درست و نادرست است.

اندیشخ تصفیه نشده و نه چندان منطقی و طبقه بندی شده بر اساس روش های علمی. معرفت عمومی، شناخت مرسوم و عادت بنیاد مردم است، حاصل دیده ها و شنیده های درست و نادرست است.

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: ایران پژوهش یک مرکز تحقیقی می باشد که در دپارتمان مدیریت و حسابداری آمادگی ارائه بهترین خدمات در مینه انجام طرح های تحقیقی را دارد.