هزینه نوشتن پروپوزال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی ایران پژوهش هزینه خدمات را کنترل شده ارائه می نماید.

در فضای حاکم بر آموزش کشور برای ادامه تحصیل یک دانشجو هم شرایط مالی و اقتصادی دشوار می باشد و هم همکاری های لازم توسط اساتید و کادر مشاوره ای دانشگاهی برای انجام طرح های تحقیقی به صورت مناسب صورت نمی پذیرد.

ایران پژوهش در همین راستا بهترین کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را در چندین رشته به صورت تخصصی گرد هم آورده تا خدمات مناسبی را به دانشجویان و اساتیدی که در مسیر انجام طرح های تحقیقی خود مشکل دارند، ارائه نماید.

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجموعه تحقیقی ایران پژوهش برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد در رشته هایی مانند مدیریت صنعتی از برترین کارشناسان خود استفاده می نماید و تا پای تایید نهایی طرح همراه همگام با دانشجو می باشد.