دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هفتم): برای اطلاع از جزئیات هر فایل اینجا کلیک کنید:

 91. پروپوزال روانشناسی درباره خودکارآمدی و شادکامی (شماره 91)

92. پروپوزال روانشناسی درباره خودپنداره (شماره 92)

93. پروپوزال روانشناسی درباره خانواده و اعتیاد (شماره 93)

94. پروپوزال روانشناسی درباره تنظیم هیجان و طرحواره ها (شماره 94)

95. پروپوزال روانشناسی درباره تنظیم هیجان (شماره 95)

96. پروپوزال روانشناسی درباره تعارضات و صمیمیت زناشویی (شماره 96)

97. پروپوزال روانشناسی درباره تاب آوری و راهبردهای مقابله ای (شماره 97)

98. پروپوزال روانشناسی درباره بیش فعالی (ADHD) (شماره 98)

99. پروپوزال روانشناسی درباره اینترنت (شماره 99)

100. پروپوزال روانشناسی درباره اوتیسم (شماره 100)

101. پروپوزال روانشناسی درباره آنومی اجتماعی (شماره 101)

102. پروپوزال روانشناسی درباره امنیت روانی و حمایت اجتماعی (شماره 102)

103. پروپوزال روانشناسی درباره استرس و اضطراب (شماره 103)

104. پروپوزال روانشناسی درباره ازدواج (شماره 104)

105. پروپوزال روانشناسی درباره اختلال کم توجهی - بیش فعالی (شماره 105)


قیمت این 15 پروپوزال با تخفیف ویژه فقط: 32200تومان

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله این 15 فایل در اختیار شما قرار می گیرد.