دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت پنجم): برای اطلاع از جزئیات هر فایل اینجا کلیک کنید:

 61. پروپوزال روانشناسی هوش هیجانی (شماره 61)

62. پروپوزال روانشناسی محیط در معماری (شماره 62)

63. پروپوزال روانشناسی عمومی در مورد موفقیت شغلی (شماره 63)

64. پروپوزال روانشناسی عمومی درباره بهزیستی روانشناختی (شماره 64)

65. پروپوزال روانشناسی عمومی درباره بازی درمانی (شماره 65)

66. پروپوزال روانشناسی عمومی درباره سبک هویت (شماره 66)

67. پروپوزال روانشناسی صنعتی و سازمانی درباره کیفیت زندگی کاری (شماره 67)

68. پروپوزال روانشناسی صنعتی سازمانی درباره نظام سلامت (شماره 68)

69. پروپوزال روانشناسی رشد درباره رشد اخلاقی کلبرگ (شماره 69)

70. پروپوزال روانشناسی درمورد ذهن آگاهی و اتیسم (شماره 70)

71. پروپوزال روانشناسی درمورد اضطراب (شماره 71)

72. پروپوزال روانشناسی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد act (شماره 72)

73. پروپوزال روانشناسی درباره هیجان خواهی و ناگویی خلقی (شماره 73)

74. پروپوزال روانشناسی درباره هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی (شماره 74)

75. پروپوزال روانشناسی درباره هوش هیجانی و اعتیاد (شماره 75)


قیمت این 15 پروپوزال با تخفیف ویژه فقط: 32200تومان

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله این 15 فایل در اختیار شما قرار می گیرد.