مشخصات این پایان نامه:
 
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 151
نوع فایل: word کد Psy172
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

بحث و نتیجه گیری

دراین فصل بررسی یافته های پژوهش ، جمع بندی آنها ، محدودیت های پژوهش ، ارائه پیشنهادها بر اساس یافته های پژوهش ، و نتیجه گیری مورد نظر است . هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر بخشی قصه گویی بر کاهش نشانه های لجبازی _ نافرمانی کودکان 4 تا 6 سال بوده است. تأثیر قصه گویی به عنوان متغییر مستقل ، بر کودکان دارای نشانه های لجبازی- نافرمانی به عنوان متغییر وابسته ، مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که اجرای پیش آزمون ـ پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش (10 نفر)و کنترل (10 نفر) اجرا شد.

در فصل چهارم با استفاده از مشخصه های آماری آزمودنی ها و متغییر وابسته ، به توصیف و تجزیه وتحلیل داده ها ی پژوهش پرداخته شد. فرضیه پژوهش ، قصه گویی به عنوان یک فن درمانی ، سبب کاهش شدت نشانه های اختلال لجبازی _ نا فرمانی در کودکان 4 تا 6 سال می شود ، توسط آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس فرم پرسشنامه علائم مرضی کودکان4 - CSI ( فرم معلم ) با 99% اطمینان به تائید رسید.

بنابراین مداخله طرح ریزی شده در کاهش نشانه های اختلال لجبازی -نافرمانی مؤثر بوده است . قصه های به کار گرفته شده در این برنامه توانسته اند ، رفتارهای جدید را به کودکان آموزش دهند، رفتارهای مورد نظری را که در خزانه رفتاری مراجع وجود داشته بهبود و سامان بخشند واو را به عمل ، به شیوه ای خاص بر انگیزانند . قصه ها بر اساس مؤلفه های سنجش اختلال لجبازی- نافرمانی، (پرسشنامه CSI-4 ) گردآوری شده اند.

که این مؤلفه ها عبارتند از: عصبانی شدن، بگو مگو کردن با افراد بزرگسال، سرپیچی کردن از انجام کارها، ناراحت کردن عمدی دیگران، سرزنش کردن دیگران به خاطر اشتباهات خود، حساس و زود رنج بودن، خشمگین و رنجیده بودن، انتقام گرفتن از دیگران(خشم خود را بر روی افراد دیگر خالی کردن ).

5-2- محدودیت های پژوهش

در پژوهش حاضر عواملی منجر شده تا، روایی و تعمیم پذیری پژوهش را تا حدی کاهش دهند ، که این محدودیت ها به شرح زیر می باشد:

• مشکلات کنترل گروه، علیرغم آنکه گروه آزمایش که شامل 10 نفربودند به دو گروه تقسیم شدند، اما بروز مکرر پرخاشگری ها ی کلامی و فیزیکی در بین کودکان به چشم می خورد.

• پاسخهای ارائه شده در فرم معلم توسط مربیان ، ذهنی بود و قضاوت آنها در مورد کودک و رفتار های او میتواند روی پاسخهایشان تاثیر داشته باشد.

• حساسیت بعضی از خانواده ها در رابطه با تاثیر پذیری کودکشان از کودکان دیگر،که موجب تذکرات بیشتر به کودکان می شد و این امر میتواند لجبازی کودک را افزایش دهد.

• محدود بودن کتابهای قصه مناسب ، که حاوی مطالبی پیرامون نشانه های اختلال باشند. از دیگر محدودیتهای قصه گویی در گروه ، تاثیر گذاری کودکان بر یکدیگر و تقلید آنها می باشد. • علیرغم متعهد شدن والدین قبل از شروع دوره، به منظور حضور مستمر کودک در جلسات قصه گویی ، غیبت برخی کودکان مشهود بود.

5-3- پیشنهادها

هر چند وجود محدودیت ها ، خود ، در بر گیرنده ی پیشنهادهایی در جهت رفع آنها نیز هست .پیشنهادهایی که به طور مشخص ، اثر بخشی بیشتر پژوهش و راهنمایی مطالعات در آینده که می¬توانند به کار آیند ، در دو بخش پیشنهادهای پژوهشی و پیشنهادهای کاربردی مطرح می شوند .

5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی

• تحقیق بیشتر در قلمرو علل ، علائم و تحول نشانه های لجبازی – نافرمانی در کودکان ایرانی و روش های مؤثر درمانی این اختلال ، ضروری است . • مقایسهٔ شیوه های مختلف در مانگری در ایران در مورد این اختلال نیز از زمینه های نسبتاً بکر و دست نخورده است .

• تدوین و اجرای پژوهش هایی برای مطالعه اثر بخشی قصه درمانی بر سایر اختلالات کودکان در ایران .

• با عنایت به اینکه قصه می تواند تأثیرات مثبتی بر روی شناخت، رفتار و عواطف کودکان داشته باشد، پیشنهاد می شود اثر قصه های سنتی و بومی موجود در ایران بر روی، اختلال لجبازی- نافرمانی، مورد ارزشیابی قرار گیرد.

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی در پایان

با توجه به مطالبی که در بخش پیشینه پژوهش حاضر ، در خصوص استفاده از قصه ، برای درمان مشکلات روان شناختی مختلف کودکان و نوجوانان مطرح شد ، ونیز با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود ، درمانگران بالینی و روانشناسان کودک جدیت بیشتری برای استفاده از قصه در مداخله های درمانی کودکان و نوجوانان نشان دهند . • والدین و معلمان استفاده گسترده تر از قصه های هدف دار را ، در برنامه های آموزشی و تربیتی کودکان بگنجانند .

• به منظور اثر گذاری بیشتر قصه (خصوصاً برای سنین پیش از مدرسه) ، استفاده از حس بینایی کودک در کنار حس شنوایی می تواند مفید باشد . • دست یابی به فنون و رویه های قصه درمانی برای هر یک از اختلال های رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان توسط پژوهشگران، می تواند راهگشای مناسبی برای مشاوران و روان درمانگران کودک باشد .

نتیجه و یافته این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین ، که از قصه و قالب آن به عنوان وسیله-ای برای کاهش مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان و افزایش رفتارهای مثبت درآنها استفاده شده است هماهنگی دارد . به عنوان نمونه : قالب گیری مجدد شناختی کودکانی که به آنها تجاوز جنسی شده ( گردر 1990 به نقل از فرید برگ 1994 ) ، اصلاح نقص های موجود در مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم ( اسواگارت ، 1995 ) ، انتقال ارزشهای اجتماعی و اخلاقی ( میلر ،ویلی ، فا نگ ، لیانگ، 1997 ) ، درمان کودک آزاری ( هرمن ، 1997 ) ، مشاوره ویا دگیری رفتارهای جدید در کودکان ( گلدار ،1997 ) ، بهبود بهداشت روان در کودکان با بیماری حاد ( فریمن ، 1998 ) ، درمان زنانی که مورد خشونت جنسی همسران قرار گرفته اند ( دراکر ، 1998 ) ، کاهش رفتارهای مقابله ای در کودکان نافرمان ( پینتر ، سیلورمن و کوک 1999 ) ، خانواده درمانی خانوادهای تک فرزند ( کاریا ، گزالز و وبر ، 1999 )، آموزش موضوعات اخلاقی به دانشجویان ( تریزنبرگ ؛ مک گرات ، 2001 ) ، کاهش پرخاشگری ( تگلاسی ، روتمن ، 2001 ، به نقل از راحیل ، 2002) ، بهبود کفایت های اجتماعی و مهارتهای رابطه با همسالان ( راحیل ، 2002 ) ، پیشگیری از بازگشت لکنت ( دیلالو و همکاران ، 2002 ) ، درمان کودکان تکانشی جهت درک مقدمات رفتار ونتایج احتمالی ( کرسول ، 2001 ، به نقل از هفنر ، 2003 ) ، افزایش مشارکت مستقلانه کودکان مبتلا به اختلال فرار گیر رشد در موقعیت های اجتماعی جدید ( آیوی ، هفلین، آلبرتو ، 2004 ) ، ارتقاء سطح ارتباطات کیفی مدیریت و کارکنان ( دنینگ ، 2004 ) ، کاهش نشانه های اختلال سلوک و بیش فعالی ( آراد ، 2004 ) ، کاهش رفتارهای مخرب در کودکان مبتلا به اوتیسم (کروزیر ، تینیکانی ، 2005 ) ،خانواده درمانی ( مای ، 2005 ) ، پیروی از مقررات اجتماعی در مدرسه ( تاپلیس ، هادوین ، 2006 ) ، افزایش طول مدت تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم ( دلانو ، اسنل ،2006) . همچنین با نتایج پژوهش های تشخیص و در مان اختلالات عاطفی کودکان ( تبریزی ، 1374 ) ، اثر بخشی آموزش درک دیدگاه از طریق و قصه گویی بر کودکان با ناتوانی هوشی ( اسلامی ، 1379) تأثیر قصد درمانی بر افزایش عزت نفس کودکان ( سلطانی ، 1385 ) ، افزایش راهبردهای رویایی کودکان با مشکلات یاد گیری ( یوسفی لویهو متین ، 1385 ) ، کاهش اختلالات رفتاری آشکار کودکان پیش دبستانی ( چهار محالی ، 1385 ) ، به نقل از شیبانی ) ، کاهش علائم افسردگی در کودکان افسرده (یوسفی لویه و شیبانی ، 1385 ) ، اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر قصد بر کاهش نشانه های اختلال سلوک ( تویسر کانی ، 1385 ) ، کاهش نشانه های اضطراب در کودکان با اختلال ( یوسفی لویه ، 1386 ) ، تأثیر قصه گویی بر میزان پرخاشگری کودکان ( صباغیان ، 1386 ) نیز هماهنگی دارد .

بنابراین گرچه در مطالعات ذکر شده ، شیوه کار برد ، قالب و ساختار قصه از یکدیگر متفاوت است ، اما این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که ساختار قصه می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تغییر و جهت دهی رفتار کودکان به کار گرفته شود ، زیرا در این قالب درمانی ، لازم نیست که کودک به مشکلاتش اعتراف کند . او می تواند قهرمان را ببیند که با مشکل مبارزه کرده، به جستجوی گزینه های مختلف برمی خیزد و به راه حل مشکل دست می یابد .

در این فرآیند ، همانطور که او احساسات مختلف را تجربه می کند ، در باره آنچه که ممکن بود در چنین موقعیتی انجام دهد ، فکر میکند ( داویس ، 1989 ، نقل از کارلون ، 2001 ) .

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی