مشخصات این پایان نامه:
موضوع پایان نامه: موضوع: بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 139
نوع فایل: word کد MG031
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از این پایان نامه:

هدف از انجام هر تحقیق و پژوهشی، ارائه جواب به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه های تحقیق می باشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع تحقیق و مسئله ی پژوهشی به نتیجه گیری پرداخت. اصولاً تمامی مراحل تحقیق در جهت رسیدن به آگاهی برای نتیجه گیری صورت می گیرد. در فصل های گذشته این تحقیق موضوع صنایع برق و الکترونیک استان مازندران و بقاء مورد بررسی قرار گرفت. و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری، فرضیه های پژوهشی بیان شده آزمون گردید. در این فصل نتایج تحقیق با توجه به داده ها و آزمون های آماری ارائه می گردد، سپس بحث و نتیجه گیری و در نهایت موارد پیشنهادی در دو بخش، تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال یکی از بخش های مهم در کشور، بخش صنعت است که به دلیل ویژگی های ساختاری خود نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. توسعه صنایع نوین و مبتنی بر تکنولوژی برتر (Hi-tech) به دلیل به وجود آمدن فرصت های تازه برای کشورهای در حل توسعه به منظور بهبود جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی همواره مورد توجه این قبیل کشور های بوده است.

نقش حیاتی صنعت الکترونیک به عنوان یک صنعت (Hi-tech) در کلیه ابعاد زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. امروزه توجه خاصی به اهمیت حیاتی و استراتژیک صنعت الکترونیک می شود و توسعه صنعت و تکنولوژی الکترونیک و زیرگروه های آن نظیر ارتباطات و مخابرات، کامپیوتر، کنترل و اتوماسیون در صدر صنایع بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.

صنعت الکترونیک علاوه بر اهمیت اقتصادی آن، اهمیت استراتژیک بسیار مهمی نیز دارد.چرا که امروزه زندگی اجتماعی و روابط بین الملل به شدت و ابسته به این صنعت و تکنولوژی می باشد و مسلماً کشوری که نتواند به نحو مطلوب از آن بهره برداری نماید از قدرت بین المللی چندانی برخوردار نخواهد بود. در این تحقیق نیز با تأکید بر اهمیت صنایع برق و الکترونیک در توسعه اقتصادی کشور به ویژه استان مازندران، عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت های تازه وارد این صنایع مورد بررسی قرار گرفته شد. هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به سؤالات زیر بوده است:

1- آیا اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟

2- آیا سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟

3- آیا درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟

4- آیا نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟ 5- آیا شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟

6- آیا نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟ لذا برای پاسخگویی به این سؤالات، فرضیه های تحقیق در قالب 6 فرضیه تدوین شده و با استفاده از متدولوژی تجزیه وتحلیل داده های تاریخچه ای – رخدادی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.

به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده شده است و پردازش و تحلیل با نرم افزار TDA انجام شده است.

5-3- بحث و نتیجه گیری نتایج حاصل از آزمون فرضیه های آماری ارائه شده در فصل 4 نشان دهنده ی آن است که از 6 فرضیه پژوهشی،4 فرضیه تأیید و 2 فرضیه دیگر رد شدند. در ادامه خروجی حاصل از مدل رگرسیونی کوکس آورده می شود و سپس به بررسی تطبیقی نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در گذشته می پردازیم.