مشخصات:
موضوع پروپوزال: مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی - بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و. . . .

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 29 صفحه
نوع فایل: word شماره 116
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید. . .

قسمت هایی از این پروپوزال :

یکی از تکالیف اساسی رشد دوران نوجوانی ، تحول هویت پایدار ومنسجم است (اریکسون؛به نقل از برزونسکی ، 2008). رشد هویت سالم با درگیر شدن در اعمال وفعالیت های گوناگون که اطلاعاتی را درباره "خود" و تعهد درباره ی عقایدی درباره ی دیگران وترجیحات دیگران فراهم می آورد مرتبط است (مارسیا ، 1980) شکل گیری هویت و دستیابی به تعریفی منسجم از خود، مهم ترین جنبه رشد روانی و اجتماعی انسان است. انتخاب ارزش ها، باورها و اهداف زندگی، مهم ترین مشخصه‌های اصلی هویت را در دوره نوجوانی و جوانی تشکیل می دهند(کاور و وایت 2009 ).

در مطالعه شخصیت انسان، هویت جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن، فرد با گذشته خود ارتباط یافته، در زندگی احساس تداوم و یکپارچگی می کند. شکل گیری هویت، ترکیبی از مهارت ها، جهان بینی و همانند سازی های دوران کودکی است که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید که برای فرد، حس تداوم گذشته و جهت گیری به سوی آینده را فراهم می سازد. اریکسون بر این باور است که شکل گیری و پذیرش هویت فرد، تکلیفی به طور کامل، دشوار و اضطراب زا است. افرادی که به هویت قوی دست می یابند، برای رویارویی با مسائل بزرگسالی آماده می شوند و افرادی که نمی توانند به چنین هویتی دست یابند، بحران هویت را تجربه می کنند؛ چنین افرادی نمی دانند به کجا تعلق دارند یا می خواهند به کجا بروند (اسنیدوایتال ، 2009)

در نتیجه ممکن است از مسیر بهنجار، تحصیل، شغل و ازدواج کناره گیری نمایند. در این میان یکی از معضلاتی که اخیرا گریبانگیر خانواده ها می باشد معضل مواد مخدر و اعتیاد به آن است. سوءمصرف مواد به الگویی غیر انطباقی از مصرف مواد گفته می شود كه منجر به مشكلات مكرر و پیامدهای سوء می شود و مجموعه ای از علائم شناختی، رفتاری و روانشناختی را در بر می گیرد(دهقانی ، زارع، صدقی وپورموحد، 1388).

افزایش مصرف مواد مخدر میان جوانان و تنوع آن یكی از حادتر ین مشكلات بهداشتی جوانان است. در این بین فعال سازی / بازداری رفتار از متغیرهایی است كه اخیراً در رابطه با سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته است(سلیمانیان و همکاران، 1392) . گری توضیح می دهد كه چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز، افراد را مستعد اختلالات و آسیب روان شناختی می كند. در نظریه ی گری دو سیستم اساسی مغزی وجود دارد كه رفتار و هیجان ها را كنترل می‌كند(گری، 1990).

سیستم بازداری رفتاری كه به وسیله محرك شرطی كه با تنبیه یا حذف پاداش ارتباط دارد، فعال می شود و سیستم فعال ساز رفتاری كه به وسیله‌ی محركی كه با پاداش یا پایان دادن به تنبیهی كه به منظور هدایت ارگانیزم به سوی محرك ارتباط دارد، فعال می شود. افرادی كه حساسیت بالایی در سیستم فعال ساز رفتار دارند بیشتر تمایل دارند تا رفتار گرایشی و عاطفه ی مثبت را در شرایط تحریك كه با پاداش همراه است تجربه كنند (کارور ووایت، 1994؛داو ولوگستن ، 2004، فاولس ، 2000).

كارور و وایت سیستم بازداری رفتار را با اضطراب و ناكامی و سیستم فعال سازی رفتار را با امید آسودگی مرتبط می داند. بنابراین، به نظر می رسد حساسیت متفاوت سیستم های مغزی/ رفتاری در افراد مختلف، آسیب پذیری آن ها را برای تجربه حالات مختلف روانشناختی تحت تأثیر قرار می دهدجانسون، ترنر، وایواتا(2003)و ایگمار ، فرانکن ، موریس وگورگیوا (200) نقش سیستم فعال سازی را در سوءمصرف مواد نشان داه اند. درمورد سبب شناسی گرایش به سومصرف مواد ، فرضیه های مختلفی بیان شده است وعوامل متفاوتی رادر ایجاد آن دخیل می دانند، اما هیچ یک از آنها به تنهای نمی توانند مصرف مواد را تبیین کنند.

ازجمله عواملی که به عنوان عامل تحولی مطرح است ، موضوع هویت وسبکهای هویت یابی (اطلاعاتی ، هنجاری وسردرگم /اجتنابی )است . به کمک هویت است که افراد به تعریفی از خویشتن می‌رسند که اگر این تعریف باواقعیت اجتماعی آن در تعارض باشد ؛حالتهای چون عدم پختگی، فشار روانی ومشکلات رفتاری را تجربه می کنند. اگرفرایند هویت یابی نوجوانان مختل شود، نوجوانان دچار آشفتگی هویت یاآشفتگی نقش اجتماعی خود خواهندشد که می تواند سبب بزهکاری، ناسازگاری های اجتماعی، اختلال در هویت جنسی وحملات روان پریشانه گردد(نارنجی ها، 1388).

در حال حاضردربین نوجوانان درسراسرجهان شیوع روزافزون سوء مصرف مواد مخدر به چشم می خورد (کوثر ، سماوی وحسین چاری، 1388).

پژوهش ها از یک سو حاکی از آن هستند که بیش از 90درصد از سومصرف کنندگان مواد مخدر ، مصرف مواد را درنوجوانی آغاز می‌کنند (ماک 2001؛ اسوادی 1999، سماوی وحسین چاری ، 1388) و از دیگر سو، براساس پژوهش های انجام شده، ویژگیهای شخصیتی به عنوان متغیرهای زمینه ساز وتعدیل کننده ، نفش مهمی را درشروع وادامه سومصرف مواد مخدر در گروه های سنی وجنسی وفرهنگی مختلف ایفا می کنند.

دراین راستا ، پاره ای از پژوهش ها به رابطه پایگاه های هویت به عنوان هویت متغیرهای شخصیتی با سومصرف مواد مخدر در نوجوانان وجوانان پرداخته اند ، ولی پژوهشی که مقایسه سبکهای هویت و سبکهای مقابله ای و سیستم های فعال سازی / بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار را انجام داده باشند، پیدا نشد.

با توجه به این که اعتیاد به یک مساله حاد وگریبانگیر در کشور ما تبدیل شده است ورویکرد نظارتی – پلیسی در کنترل آن چندان موفق نبوده ، ضرورت دارد که تحقیقات دقیقی در زمینه شناسایی ابعاد مختلف روانی – اجتماعی واقتصادی وزیستی_شخصیتی (گری، 2000) و فرهنگی آن صورت گیرد . پژوهش هابرای بررسی رابطه میان BAS و رفتارهای گرایشی یا تمایلی ، رابطه این سامانه ومصرف مواد را مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش های لوکستون وداو (2001)وجروم (1999) رابطه میان BAS ومصرف وسومصرف مواد را در جمعیت غیر بالینی تایید کرده اند.

در پژوهشی دیگری (جانسون ، ترونر وایواتا ، 2003) نشان داده شد سطوح بالای پاسخ دهی به پاداش وانگیختگی BAS با سومصرف الکل درطول زندگی ارتباط دارد . هم چنین فرانکن، موریس وجورجیوا (2006)نشان دادند افراد معتاد در مقایسه با دوگروه کنترل الکلی وافراد بهنجار ، بطور معنادار نمره بالاتری در خرده مقیاس BASمقیاس های سیستم بازداری رفتاری /سیستم فعالیت رفتاری (BAS/BIS ) ( کارور ووایت ، 1994)داشتند.

 

شماره 116