01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

مشخصات:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین كارمندان بانك‌های شهرستان سپیدان
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 25 صفحه
نوع فایل: word شماره 23
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

تعریف عملیاتی مدیریت دانش میزان نمره ای است كه آزمودنیها از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو كسب می كنند. تعاریف مولفه های مدیریت دانش تعریف مفهومی بیرونی سازی : بیرونی سازی عمل كدگذاری یا تبدیل دانش ضمنی به آشكار است و در تعاملات رسمی مانند مصاحبات تخصصی روی می دهد با بیرونی سازی امكان تسهیم دانش، به وجود آمده و مبنایی برای ایجاد دانش جدید شكل می گیرد. مفهوم خلق در توسعه تولیدات جدید یا چرخه كنترل كیفیت مثالی از این فرآیند است كه با تبدیل دانش ضمنی به آشكار، امكان بهبود فرآیند تولید را برای كاركنان فراهم می آورد ( سالار زهی ، همكاران ، 1391، ص88 ) .

تعریف عملیاتی بیرونی سازی : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 1 تا 5 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند .

تعریف مفهومی تركیب : در تركیب، با استفاده از تعاملات اجتماعی، دانش آشكار بین افراد مبادله می شود. افراد، دانش را از طریق سازوكارهای مبادله، مانند جلسات و گفت وگوهای تلفنی، شكل دهی مجدد اطلاعات موجود ( دسته بندی، افزودن، طبقه بندی مجدد و مفهوم سازی مجدد دانش آشكار) منتقل و تركیب می كنند كه این می تواند به خلق دانش جدید منجر شود در این مرحله استفاده از فناوری اطلاعات در شكل گیری دانش جدید نقش بسیار مهمی ایفا می كند ( طبرسا ‌، همكاران ، 1391،ص 114) .

تعریف عملیاتی تركیب : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 6 تا 16 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند . تعریف مفهومی درونی سازی : درونی سازی فرآیند تبدیل دانش آشكار به ضمنی است. از طریق این فرآیند، دانش آشكار خلق شده در سراسر سازمان منتشر شده و به وسیله افراد تبدیل به دانش ضمنی می شود. درونی سازی به شدت در ارتباط با یادگیری در عمل است ( سالار زهی ، همكاران ، 1391، ص88 ) .

تعریف عملیاتی درونی سازی: میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 18 تا 20 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند . تعریف مفهومی اجتماعی سازی : اجتماعی سازی از طریق تعامل بین افراد شكل می گیرد. در اینجا یك فرد می تواند دانش ضمنی را بدون استفاده از زبان به دست آورد. كارآموزان در حین كار تحت نظارت قرار می گیرند و تخصص ها را نه از طریق زبان، بلكه به واسطه مشاهدات، تقلید و تمرین یاد می گیرند. كلید به دست آوردن دانش ضمنی تجربه است، بدون شكلی از تسهیم تجربه، برای افراد بسیار مشكل است كه تفكرات شان را با هم تسهیم كنند( طبرسا ‌، همكاران ، 1391،ص 114) .

تعریف عملیاتی اجتماعی سازی : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 21 تا 26 پرسشنامه مدیریت دانش نوناكو كسب می نمایند . تعریف مفهومی بازاریابی رابطه مند بازاریابی برای سال  های زیادی مبتنی بر مدیریت تقاضا بوده است. بازاریابی رابطه مند به عنوان یک الگوی جدید در بازاریابی پیشنهاد شده است. بازاریابی رابطه مند شامل فعالیتهایی است در راستای توسعه ارتباطات طولانی مدت و مقرون به صرفه بین سازمانها و مشتریان آن، به منظور ایجاد سود متقابل برای هر دو طرف. )تاج زاده نمین، 1382،ص 134)

استراتژیهای بازاریابی رابطه مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازارداخلی که درون سازمان است معطوف میباشد. کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالبا به طور مجزا مدیریت میشوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. (کریستوفر ،1997،ص103)

تعریف عملیاتی بازاریابی هدفمند میزان نمره ای است كه آزمودنیها از پرسشنامه پرسشنامه بازاریابی رابطه مند جواد عباسی كسب می نمایند.

تعاریف مولفه های بازاریابی رابطه مند تعریف مفهومی عوامل اجتماعی : شركت در اجرای روش مبتنی بر افزایش ارزش برای مشتری ، می كوشد روابط اجتماعی خود با مشتری را تقویت نماید ، این كار از طریق روابط شخصی ، فردی و صمیمی با مشتری ایجاد می گردد ( قاضی زاده و همكاران ، 1390، ص410)

تعریف عملیاتی عوامل اجتماعی : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 1 تا 5 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند .

تعریف مفهومی تبادل اطلاعات : تبادل اطلاعات در اینجا شامل معرفی منظم و مداوم خدمات جدید سازمان به مشتریان كلیدی ، ملاقات های رسمی كارشناسان با مشتریان كلیدی و ارائه توصیه های مفید از جانب سازمان به مشتریان كلیدی به منظور كاهش هزینه مشتریان .

تعریف عملیاتی تبادل اطلاعات : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 6 تا 8 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند . تعریف مفهومی فعالیت های فروش : فعالیت های فروش شامل سه زیر مجموعه اعتماد ، كیفیت خدمات و كاركنان است . اعتماد مانند عمل كردن بانك به تعهداتش و حفظ اسرار مالی و تجاری مشتری. كیفیت خدمات مانند زیبایی وشكیل بودن شعبه ، سرعت در گشایش اعتبار مشتری كلیدی .

كاركنان : كار راه انداز بودن كاركنان شعبه ، تخصص و مهارت فنی كاركنان شعبه.

تعریف عملیاتی فعالیت های فروش : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 9 تا 30 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند .

تعریف مفهومی نظارت بر روابط: نظارت بر روابط در اینجا منظور این است كه در سازمان یا بانك رویه مشخصی برای اعلات نارضایتی مشتری و جود داشته باشد یا اینكه بانك هوشمندانه بدون اینكه اقدام رسمی از سوی مشتریان كلیدی صورت گیرد مشكل را تشخیص می دهد و تلاش كند ان را رفع نمایند . تعریف عملیاتی نظارت بر روابط : میزان نمره ای كه آزمودنیها از سوالات 31 تا 35 پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی كسب می نمایند .

 

شماره 23

 

20000تومان

 

 
 و

دانلود یکجای 15 پروپوزال

روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره و مدیریت و حسابداری

 

فروش ویژه نمونه پروپوزال آماده ارشد
 
بسته های 15 تایی پروپوزال جدید سال 95 رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره و مدیریت و ...
 
قیمت هر بسته 15 تایی پروپوزال های روانشناسی فقط 28000 تومان
قیمت هر بسته 15 تایی پروپوزال های مدیریت فقط 26000 تومان

شاید این فرصت هیچ وقت دیگر تکرار نشود.
 
روش خرید:

در ادامه چندین بسته عرضه شده است که هر بسته 15 فایل پروپوزال جدید سال 95 در خود دارد.

ببینید شماره  فایل یا فایل های مورد نظر شما در کدام بسته قرار دارد ؟ همان بسته را بخرید.

 

بخش اول : ویژه رشته های روانشناسی هر مجموعه 28000 تومان

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت اول) - شماره 1 تا 15

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دوم) - شماره 16 تا 30

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت سوم) - شماره 31 تا 45

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت چهارم) - شماره 46 تا 60

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت پنجم) - شماره 61 تا 75

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت ششم) - شماره 76 تا 90

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هفتم) - شماره 91 تا 105

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هشتم) - شماره 106 تا 120

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت نهم) - شماره 121 تا 135

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دهم) - شماره 136 تا 150

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت یازدهم) - شماره 151 تا 172

 

بخش دوم : ویژه رشته های مدیریت هر مجموعه 26000 تومان

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت دوازدهم) - شماره 180 تا 194

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت سیزدهم) - شماره 195 تا 209

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت چهاردهم)- شماره 210 تا 224

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت پانزدهم)- شماره 225 تا 239

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت شانزدهم)- شماره 240 تا 247 و 253 تا 259

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت هفدهم)- شماره 248 تا 252 و 260 تا 271

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت هجدهم)- شماره 272 تا 286

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت نوزدهم) شماره 287 تا 302 
و
فروش ویژه
ویژه کاربرانی که به چندین فایل نیاز دارند

با سلیقه خود چندین فایل دلخواه از سایت گلچین کنید و دانلود کنید فقط ؟ تومان ...

هر فایل دلخواه (پروپوزال، مبانی نظری، پرسشنامه ، پاورپوینت، مدل تحقیق و...)

برای اطلاعات بیشتر و سفارش کلیک کنید


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب تخصصی جدیدترین موضوعات، و تنظیم تخصصی پروپوزال روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی:
مشاور:ایران پژوهش
شماره تماس: 09011853901
 


 

  نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

نکات مهم:

1-این پروپوزال ها جنبه آموزشی دارد و توسط اساتید ایران پژوهش برای آموزش پروپوزال نویسی ارائه شده است.

2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ایران پژوهش عرضه شده است و قبلا در هیچ مرکزی ارائه نشده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

Menu
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901