مشخصات:
موضوع پروپوزال: تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان اسلام‌آباد غرب
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 29 صفحه
نوع فایل: word شماره 37
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

تعاریف عملیاتی

1- شبیه‌سازی: عبارت است از محیطی آموزشی که به وسیله‌یک درس افزار طراحی‌شده از کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول متوسطه دوم کلیه مفاهیم و مباحث درس علوم زیستی و بهداشت را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. تا در یک محیط مجازی آن مفاهیم را دریک موقعیت زنده مشاهده و با آن در تعامل باشد.

2-درس افزار: نرم‌افزاری که توسط نرم‌افزار ادب کپتیویت واتوپلی مدیا استدیو و فتوشاب طراحی ‌شده که بدون نیاز به دانش فنی خاص در امر به‌کارگیری رایانه توسط مخاطب (بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم) و تنها با تکیه به دانسته‌های کاربر نیازهای آموزشی وی را برطرف سازد.

3-خلاقیت: توانایی دانش‌آموز در به‌کارگیری ایده‌ها و توانایی‌های جدید در جهت درک بهتر مفاهیم درسی و نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون و پس آزمون به دست می‌آید.

4-بسط: بسط بیانگر توانایی آزمودنی در گسترش، آراستن و نقش اندازی ایده‌هاست. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون و پس آزمون به دست می‌آید.

5-سیالی: بیانگر توانایی فرد در خلق ایده‌های جدید وبیان موضوعات متنوع درسی و نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون و پس آزمون به دست می‌آید.

6- ابتکار: ابتکار دور شدن از چیزهای واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است و اجرا و بیان ایده‌هایی در ارتباط با موضوعات درسی به صورت خلاقانه و بدیع. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون و پس آزمون به دست می‌آید.

7- انعطاف‌پذیری: توانایی فرد برای یافتن راه‌های مختلف از طریق تفکر، نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون و پس آزمون به دست می‌آید.

8-پیشرفت درسی: به اختلاف مثبت حاصل از نتیجه آزمون‌های پس آزمون و پیش آزمون بر حسب نمره کمی

متغیرهای پژوهش

• متغیر مستقل: نرم‌افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت

• متغیر وابسته: پیشرفت درسی، خلاقیت، بسط، سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری

• متغیر کنترل: جنسیت، معدل درسی، دبیر موضوعی، امکانات آموزشی، شرایط جغرافیایی، پایه تحصیلی مدل مفهومی مدل مفهومی پزوهش براساس تاثیر متغیرمستقل «درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت» بر متغیر های وابسته تحقیق که شامل «پیشرفت درسی وخلاقیت »می باشد بنا شده است.

متغیر خلاقیت دارای خرده ابعاد«سیالی،بسط،ابتکاروانعطاف پذیری»می باشد.

در این پژوهش درس افزار شبیه ساز علوم زیستی می تواند بطورمعناداری در پیشرفت درسی وافزایش میزان خلاقیت در ابعاد«سیالی،بسط،ابتکاروانعطاف پذیری» موثر باشد.

 

شماره 37