دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد جغرافیا
مشخصات:
موضوع پایان نامه: شناخت و بررسی وضعیت رسوبگذاری در سد شهید عباسپور
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 14 صفحه
نوع فایل: word شماره 163
برای دانلود این پروپوزال باکیفیت به ادامه مطلب بروید...

احداث سد روی یک رودخانه اثرات مهمی بر جریان آب و رسوب آن داشته و باعث تغییرات درازمدت مورفولوژیکی در رودخانه می گردد. تجمع رسوبات در پشت سدها موجب کاهش ظرفیت ذخیره و در نتیجه محدود شدن عمر مفید آنها می شود (موسوی و همکاران، 1385).

بر اساس گزارش کمیته بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD) بیش از 40000 سد بزرگ وجود دارد که در مجموع ظرفیت ذخیره سازی آب این سدها در حدود 7000 کیلومتر مکعب تخمین زده می شود. در اثر رسوبگذاری سالانه به طور متوسط 5/0 تا 1 درصد ظرفیت سدها معادل 45 کیلومتر مکعب می باشد،کاسته می شود (خسروپور، 1388).

مجموع کل ظرفیت سدهای مخزنی کشور در حدود 005/0 مجموع ظرفیت مخزن های دنیا می باشد و برداشت های هیدروگرافی از مخازن نشان میدهد که به طور متوسط سالیانه در حدود 75/0 تا درصد ظرفیت سدهای کشور تحت اثر رسوب گذاری از بین می رود که این مقدار معادل 175 تا 250 میلیون مترمکعب است (Water Research Institude، 2000).

بررسي ها نشان مي دهد كه اكثر برآوردهاي تقريبي متداول در دنيا كه براي تخمين رسوبگذاري مخازن كشورمان در سنوات گذشته مورد استفاده قرار گرفته مقاديري كمتر از واقعيت را نشان داده اند. يكي از دلايل اين موضوع علاوه بر اينكه ممكن است خطاهايي در اطلاعات اوليه وجود داشته باشد، این است كه معادلات و روش هاي استفاده شده در نقاطي خارج از كشور و شرايطي متفاوت و بر اساس مطالعات ميداني خاص كاليبره شده اند (رحمانیان و همکاران، 1386).

بدين منظور از روش هاي تجربي و يا مدل هاي رياضي بر مبناي اطلاعات آماري استفاده مي شود. از مهمترین روش های تجربی در بررسی رسویگذاری سدها می توان به روش های تجربی افزایش و کاهش سطح اشاره داشت. از مدل هاي رياضي و نرم افزاري نیز می توان به HEC-2، HEC-6، GSTARS-2، MIKE11 و... اشاره کرد. علاوه بر این استفاده از معادله سنجه رسوب، بر اساس داده های دبی جریان و رسوب متناظر، می تواند در تعیین حجم رسوب ورودی به مخزن سد کاربرد داشته باشد.

این روش که بر پایه مفاهیم هیدرولوژیکی بنا شده است، در مواقعی که کمبود داده های مشاهداتی و اندازه گیری های میدانی وجود داشته باشد، بکار می رود. طبق نظر هورويتز (2002) هيدرولوژيست ها در صورت کمبود داده هاي واقعي غلظت رسوب معلق، از منحني هاي سنجه رسوب براي پيش بيني و برآورد غلظت رسوب معلق استفاده مي كنند. در این تحقیق نیز منحنی های سنجه بعنوان صفحه کاری و هدف انتخاب شده اند.

زیرا از میان روش های فوق، منحنی های سنجه رسوب، که جزء برآوردگرهای رگرسیونی اند، بر اساس روابط بدست آمده از اندازه گیری های مستقیم دبی جریان- غلظت رسوب عمل می کنند و معمولاً در مقیاس های زمانی بلندمدت و عدم وقوع سیلاب (دبی پایه روزانه، ماهانه، فصلی، و سالانه) بعنوان مبنای مشاهده ای در برابر سایر روش ها محسوب می شوند.

در این پژوهش نیز از روش های مبتنی بر رابطه دبی- رسوب در ایستگاه های هیدرومتری بالادست مخزن سد شهید عباسپور استفاده می شود تا میزان کارایی این روش براي برآورد رسوبدهی در آینده نیز تعیین شود. سد مخزني شهيد عباسپور كه از سال 1356 در دست بهره برداري است، تاكنون سه مرتبه مورد عمليات هيدروگرافي قرار گرفته است كه اطلاعاتي از اين مطالعات هيدروگرافي در دست است.

وجود این سد مخزني با زمان بهره برداري طولاني، اين فرصت را براي سازمان هاي دست اندر كار طراحي و بهره برداري از سدها پديد مي آورد تا با استفاده از داده هاي مشاهداتي، اولاً به ارزيابي كارايي و دقت روش هاي موجود براي طراحي رسوب مخزن این سد پرداخته و ثانياً در صورت عدم كارايي روش هاي موجود، امكان تغيير اين روش ها (روز آمد كردن و يا بومي سازي آنها بر اساس اطلاعات مربوط به مخازن ايران) و يا ارائه روش هاي جايگزين براي طراحي رسوب مخازن سدها را مورد مطالعه قرار دهند (آقائی و طلوعی، 1390).

 

شماره 163