مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر …
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 27 صفحه
نوع فایل: word شماره 96
برای دانلود پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

ارزیابی و مقایسه کارایی خانواده میان زوج های راضی از زندگی زناشویی و زوج های ناراضی از زندگی و در حال طلاق نشان می دهد که آشنایی نداشتن هر یک از زوج ها با مهارت برقراری ارتباط موثر، ابراز عواطف، حل مسائل مربوز به خود و پذیرش نقش های خانوادگی در سوق دادن زوج ها به طلاق نقش چشم گیری دارند (بهاری، 1380). همچنین زندگی اغلب زوج ها که امیدوار هستند ازدواج موفق و ایده الی داشته باشند به دلیل ناآگاهی از مهارت های زندگی به یک رابطه سرد و بدون صمیمیت منتهی می شود (فتحی، 1385). برنامه آموزش روابط موثر، بجای درمان به آموزش می پردازد این برنامه به جای درمان با حل مشکل مشخص بر یادگیری مهارت های مشخص از جمله (چگونگی غنی کردن رابطه، خود ابزاری، درک خود و افراد نزدیک خود، گوش دادن ... ) تاکید می کند. (مک کی و همکاران، ترجمه قراچه داغی، 1383).

آموزش ارتباط موثر می تواند برای حل صدمات گذشته، عمل کردن به صورت موثر در زمان حال و مواجه شدن با شکست های زندگی در آینده مورد استفاده قرار گیرد (میلر، میلر، نانالی و وکمن ؛ ترجمه بهادری، 1385). از طرف دیگر اغلب مشکلات زناشویی از نداشتن و به کاربردن مهارت های حل مساله ناشی می شوند و مهارت های حل مساله مهارت های سازنده ایی است که می تواند مشکلات رابطه ای همسران را کاهش دهد. صاحب نظران واکنش هیجانی افراد را از مهم ترین مشخصه های موقعیت های مسئله آفرین، از جمله تعارض همسران می دانند. آنها عقیده دارند اولین قدم در کلیه مسائل زندگی مگر ساده ترین آنها «مکث کردن و فکر کردن» است. اگر افراد در هنگام مواجهه با مشکل فوراً پاسخ دهند ممکن است وقت کافی برای پاسخ های شناختی باقی نگذارند، پاسخ هایی که به شخص در انتخاب سلسله اقدامات موثر کمک می کنند (دیوسیون و گلدفرید، ترجمه ماهر، 1381).

پژوهش های مختلف نشان داده است که آمورش مهارت حل مساله در زمینه های افزایش سلامت روانی و جسمانی، تقویت اعتماد به نفس، پیشگیری از مشکلات روانی، رفتاری و اجتماعی، کاهش اضطراب و افسردگی و کاهش افت تحصیلی موثر بوده است (امیری برمکویی، 1390).

همچنین نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است که آموزش ارتباط موثر و حل مساله بر رضایت زناشویی (هانسون و لند بلند، 2008؛ فالوفیلد و همکاران، 2004؛ ویسر و ویسر، 2002 )، سازگاری زوجین (شاه محمدی قهساره، درویزه و پور شهریاری، 1387) و حل تعارضات (حیدری و همکاران، 1388) موثر است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله بر صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد موثر است؟

 

شماره 96