مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 18 صفحه
نوع فایل: word شماره 110

 

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 
 

تعلل ورزی ، صفتی روان شناختی است که در زندگی و در میان قشرها و رده های سنی مختلف دیده می شود. به خصوص در محیط های آموزشی میان فراگیران، بسیار شایع است و با پیامدهای زیان باری از جمله گرفته نمره های پایین کلاسی تا انصراف های دوره ای همراه است (کولینز ، آنوگ بوزی و جیااو ، 2008). در این راستا، پژوهش های انجام گرفته به رابطه این پدیده با عوامل روان شناختی مختلفی از جمله اعتماد به نفس پایین، خودکارآمدی پایین در خود تنظیم گری، خلق و صفات شخصیتی، جهت گیری های هدف و کاربرد ضعیف مهارت های یادگیری تمرکز داشته اند و به نظر می رسد هر یک از این متغیرها در پیش بینی تعلل ورزی نقش داشته باشند. از سویی دیگر، عوامل زمینه ساز تعلل ورزی کمتر مورد شناسایی قرار گرفته (فریتزش ، یانگ و هیکسون ، 2003) و علی رغم پژوهش های رو به رشد، هنوز در مورد علل تعلل ورزی باید دانش خویش را گسترش داد. از این رو، تعلل ورزی به عنوان یکی از موارد درک نشده بشریت باقی مانده است (استیل ، 2007).

تعلل ورزی تمایل به اجتناب از فعالیت، محول نمودن کار به آینده و استفاده از عذرخواهی برای توجیه تاخیر در انجام فعالیت(شهنی ییلاق، مهرابی زاده هنرمند، حقیقی و سلامتی، 1385) و مشکل مدیریت زمان است و همچنین فرآیند پیچیده ای است که شامل مولفه های هیجانی، شناختی و رفتاری است (فی و تانجنی ، 2000). براساس نظریه های رفتاری تعویق انداختن کار و فعالیت برای فرد تعلل ورز اثر تقویتی بیشتری نسبت به انجام فعالیت ها دارد و از نظر روان کاوی، تعلل ورزی نشانگر هیجان های روانی و احساسات مربوط به خانواده است. در نظریه های شناختی به نقش اعتقادات غیر منطقی و انتظارات غیر واقعی در تعلل ورزی تاکید می شود (بالکیس و دورو ، 2007).

تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، تظاهرات گوناگونی دارد، از جمله، تعلل ورزی تحصیلی (هیل ، هیل ، چابوت و بارال ، 1987)؛ تعلل ورزی در تصمیم گیری ( ایفرت و فراری ، 1989)، تعلل ورزی روان رنجورانه (الیس و ناوس ، 1979)، و تعلل ورزی وسواس گونه (فراری، 1991). اما متداول ترین شکل آن تعلل ورزی تحصیلی است (مون و ایلینگ برگ ، 2005). راث بلوم ، سولمون و موراکامی (1986) این نوع تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی تعریف نموده اند، که تقریبا همیشه با اضطراب توام است. نمونه بسیار آشنای آن، به تعویق انداختن مطالعه درس ها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبان دانش آموزان را می گیرد.

شماره 110