مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری اسکیت بازان سرعتی
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 13 صفحه
نوع فایل: word شماره 164

 

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

در ارتباط با اجرای هر یک از ورزش ها و برای رسیدن به آمادگی مطلوب، انجام تمرینات خاص ضرورت پیدا می کند. در علم فیزیک، توان عبارت است از انجام کاری معین در واحد زمان. به عبارتی توان، سرعت انجام کار است. طبق این تعریف، توان بی هوازی، توان عضلانی حداکثر و توان انفجاری مفاهیم مشابهی از توان هستند (گائینی و رجبی، 1383). از آن جایی که در هر یک از رشته های ورزشی به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت و یا تلفیقی از آنها نیاز دارند که بسته به نوع ورزش با یکدیگر تفاوت دارند. به همین دلیل برای اجرای حرکات، داشتن سرعت زیاد، توان و قدرت انفجاری مناسب از اصول مهم و ضروری آمادگی جسمانی است که در رشته اسکیت سرعت نیز بسیار مهم می باشد. تمرینات پلایومتریک یکی از روشهای تمرینی مرسوم است که اهمیت زیادی در تقویت قدرت انفجاری با تلفیق مناسب سرعت و قدرت عضلانی دارد (بهدری، 1383). یکی از بهترین شیوه های افزایش توان انفجاری در رشته های سرعتی، تمرین های نسبتاً جدیدی به نام پلایو متریک است (میلر و همکاران، 2006؛ توماس و همکاران، 2007). این تمرینات اولین بار توسط والری بورزوف از قهر مانان رشته دو و میدانی اجرا شد و منجر به رسیدن وی به عرصه قهرمانی در دو و میدانی گردید؛ سپس پژوهش های بیشتری در جهت تأثیر این شیوه تمرینی در سایر رشته های ورزشی نیز شروع شد (رادکلیف و فاکس، 1386). واژه پلایومتریک از دو بخش متریک به معنای اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه، و پلایو به معنای بزرگتر، طولانی تر و گسترده تر گرفته شده است. زایورسکی این روش تمرینی را به طور لحظه ای در برنامه تمرینی ورزشکار به کار می برد که در پی یک تمرین سرعتی، تمرین سریع تری انجام می شد و ناگهان کشش زیادی بر روی گروهی از عضلات وارد می آمد (کردی و همکاران، 1385).

شماره164