01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg
مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: مقایسه بهزیستی روان شناختی و دشواری های بین فردی دانشجویان
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 22 صفحه
نوع فایل: word شماره 64
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

یکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده و تعالی کشورها دارند دانشجویان هستند. حضور در دانشگاه برای اکثر دانشجویان تجارب مثبتی به همراه دارد، با این حال برای برخی دیگر عوامل وابسته به تحصیل (آزمون ها، مقالات، ارائه مطالب و غیره) با تجربه فشار روانی همراه است. بی تردید تجربه فشار روانی ناشی از مسائل تحصیلی، تاثیر منفی بر بهزیستی روان شناختی دانشجویان دارد (فراهانی، 1387). بهزیستی روان شناختی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود(گلداسمیت، ویوم و درایتی ، 1997).

بهزیستی، اشاره به حسی از سلامتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه های فرد را در بر می گیرد. بهزیستی روان شناختی شامل ارزش های شناختی افراد از زندگی می شود. آنها، شرایط خود را که به انتظارات، ارزش ها و تجارب قبلی شان وابسته است ارزش گذاری می کنند (دینر، اویشی و لوکاس ، 2003). بهزیستی روانشناختی جزو روان شناختی کیفیت زندگی است که به عنوان درک افراد از زندگی در حیطه ی رفتارهای هیجانی، عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی تعریف شده و شامل دو بخش است. اولین بخش آن، سطح تجربه های خوشایند است. برخی از محققان، بهزیستی روان شناختی را از نظر مولفه ها یا فرآیندهای ویژه نظیر فرایند های عاطفی مفهوم سازی می کنند (روتمن، کریستن و ویزینگ ، 2003).

ریف، کیز و اشموکتین (2002) شش الگوی بهزیستی روان شناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند. براساس الگوی ریف، بهزیستی روان شناختی از 6 عامل تشکیل می شود: پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت به خود)، رابطه مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری (احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)، زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن)، رشد شخصی (احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط). مطالعات اخیر درباره تفاوت های جنسیتی در بهزیستی روان شناختی، نتایجی متناقض را به همراه داشته و حاکی از نبود اتفاق نظر در نتایج می باشد (ریف، 1998؛ لیو ، 2000).

براساس مطالعات انجام شده و تجارب کیفی کروس و همکاران (1992) در بسیاری از ابعاد بهزیستی بین دو جنس تفاوت وجود دارد. لیو (2000) نیز در مطالعه سازگاری زناشویی در خصوص تجارب نقش و بهزیستی ذهنی تفاوت های جنسیتی را گزارش کرده است؛ همچنین استیفنز و همکاران (1999)در یک مطالعه به منظور بررسی سلامت روانی جمعیت کانادایی تفاوت های جنسیتی را گزارش کردند. در مطالعه ایک (2001) بین دو جنس از نظر انعطاف پذیری شیوه های مواجهه با مسائل (سبک های مقابله ای) تفاوت های جنسیتی مشاهده نشد. نتایج برخی از مطالعات مشابه نیز نشان داده است که بین دو جنس در مقیاس های روابط مثبت با دیگران و رشد فردی تفاوت وجود دارد(ریف، 1995؛ ولیورس و بوسما ، 2005).

 

شماره 64


 

20000تومان

 

 
 

 
و
فروش ویژه
ویژه کاربرانی که به چندین فایل نیاز دارند

با سلیقه خود چندین فایل دلخواه از سایت گلچین کنید و دانلود کنید فقط ؟ تومان ...

هر فایل دلخواه (پروپوزال، مبانی نظری، پرسشنامه ، پاورپوینت، مدل تحقیق و...)

برای اطلاعات بیشتر و سفارش کلیک کنید


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب تخصصی جدیدترین موضوعات، و تنظیم تخصصی پروپوزال روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی:
مشاور:ایران پژوهش
شماره تماس: 09011853901
 


 

  نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

نکات مهم:

1-این پروپوزال ها جنبه آموزشی دارد و توسط اساتید ایران پژوهش برای آموزش پروپوزال نویسی ارائه شده است.

2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ایران پژوهش عرضه شده است و قبلا در هیچ مرکزی ارائه نشده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901