مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: نقش پیشگویانه تیپ شخصیتی نوع D ، سبک های فرزند پروری و ویژگی های محیط کار در فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت پرستاران : تاثیر سبک مقابله ای هیجان مدار و حمایت های اجتماعی
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 35 صفحه
نوع فایل: word شماره 134
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 

یکی از مهم ترین منابع ایجاد کننده استرس، نوع شغل است. استرس شغلی تاثیر به سزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل دارد (هالبرگ و اسوارکی ، 2004). یکی از عمده ترین پیامدهای استرس شغلی که توجه زیادی را می طلبد فرسودگی شغلی است (یعقوبی نیا و همکاران، 1382). سطح استرش شغلی پرستاران سبب شده است تا امروز پدیده فرسودگی شغلی پرستاران و ترک شغل ناشی از آن به عنوان یکی از معضلات جامعه پرستاری و سیستم ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی در بسیاری از کشورها محسوب گردد (ملتزر و هیوکبای ، 2004).

پرستاران نسبت به فرسودگی شغلی مستعدتر هستند و علت آن، ماهیت شغل و تقاضای هیجانی آنان است (فوکسال و همکاران، 1990). فرسودگی شغلی عبارت است از نشانگانی از خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی . این نشانه ها در بین افرادی اتفاق می افتد که به نوعی کار مردم را انجام می دهند(کفیدر ، پاور و ولز ، 2001). بنابراین، ماهیت فرسودگی را سه بعد اساسی تشکیل می دهد: 1) خستگی هیجانی که با فقدان انرژی و اشتیاق و تقلیل منابع هیجانی مشخص می شود؛ 2) مسخ شخصیت که می توان آن را به عنوان نگرشی منفی به مراجعه کنندگان و همکاران و سازمان توصیف کرد؛ و 3) کاهش کفایت شخصی که با گرایش فرد به خود ارزیابی منفی و نارضایتی از عملکرد در شغل آشکار می شود(مازلاچ ، اسچیوفیلی و لیتر ، b 2001).

عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در میان شاغلین از جمله پرستاران شامل، فاکتورهای موقعیتی و محیطی (تعهد سازمانی و سلسله مراتب، نبود منابع شغلی از جمله پرداخت ناکافی، فشار کاری بالا، تضاد نقش و عدم وضوح نقش ها، پیشرفت حرفه ای پایین و فقدان بازخورد) و عوامل فردی ( از جمله متغیر های جمعیتی، ویژگی های شخصیتی، منبع کنترل خارجی، رضایت شغلی، ترک شغل و کمبود پشتیبانی اجتماعی) می باشد (سولر ، 2008). علایم فرسودگی شغلی به شکل غیبت های مکرر، تمایل به جابه جایی و ترک حرفه خود را نشان می دهد(مونز و استرییر ، 2001). تمایل به ترک خدمت ادراک فرد نسبت به ترک خدمت می باشد، اگر چه فرد در حال حاضر در موقعیت شغلی خود مانده باشد. میل به ترک خدمت پیش بینی شده است که به معنی ترک موقعیت شغلی توسط فرد می باشد (ولک ، و لوکاس ، 1991).

شاغلانی همچون پرستاران میزان بالایی از استرس را تجربه می کنند. مشکلاتی چون فشار کار، نوبت های کاری، نوع خدمات پرستاری، مراقبت های پرستاری، ارتباط با بیماران بدحال و ارتباط درون سازمانی، منابع شناخته شده استرس در پرستاران است. مکانیسم های بکار رفته در مقابله با استرس و میزان حمایت اجتماعی عامل مهم تعیین کننده میزان تحلیل هیجانی و کاهش کارآیی فرد هستند (لیسا و همکاران، 2007).

از دیگر عوامل که بر فرسودگی شغلی و به دنبال آن بر تمایل بر ترک خدمت اثر می گذارد تاثیر راهبرد مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی می باشد. یافته های پژوهش های متعدد روشن ساخته است که کسانی که از راهبرد مقابله هیجان مدار را برای رویارویی با فشار روانی به کار می برند فرسودگی شغلی بیشتری دارند (گروسی فرشی و مسلمی، 1384).

در واقع استفاده از راهبرد مقابله هیجانی به سازگاری نه چندان رضایت بخش با رویدادهای استرس زا منجر می شود و افرادی که از این راهبردها استفاده می کنند معمولا مضطرب و افسرده اند (ایرلند و همکاران، 2005).

شماره 134


 

 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام