مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: بررسی میزان اثر بخشی طرح تحول نظام سلامت بر سیستم های اطلاعات بیمارستان ها (HIS) در جنوب شرق کشور
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 16 صفحه
نوع فایل: word شماره 68
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...

به دنبال درک اهمیت موضوع سلامتی به عنوان اصلی ترین محور توسعه پایدار، از طرف مقامات سیاسی جهان، از اواخر نیمه اول قرن بیستم بشر شاهد چند نسل اصلاحات در نظام سلامت بوده است. این توجهات و حرکت ها معمولا از نیم کره شمالی به جنوب و از غرب به شرق گسترش یافته است. اولین نسل اصلاحات در دهه های 40 و 50، موجب استقرار نظام ملی مراقبت های بهداشتی و درمانی در کشورهای جهان شد. این نظام ها طی دهه 60، به دنبال افزایش هزینه ها خصوصا به سبب حجم و نوع خدمات بیمارستانی، شدیدا تحت فشار قرار گرفتند.

در اثر بحران های نفتی و رکود اقتصادی، از اویل دهه 70 فشار ناشی از افزایش هزینه ها تشدید شد و زمینه را برای ایجاد اصلاحات دیگری در سطح بین المللی فراهم کرد. دومین نسل اصلاحات، مراقبت های بهداشتی اولیه را به عنوان یکی از حقوق اساسی همه مردم جهان، با شعار بهداشت برای همه تا سال 2000 مطرح کرد. علی رغم توفیقات اولیه، این اصلاحات توقعات عمومی از کیفیت خدمات، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری را برآورده نساخت. ضما تاکید بر مراقبت های اولیه بهداشتی عموما در تعارض با سیستم های درمانی و پزشکی بود که بیش تر بر مراقبت های بیمارستانی تاکید می کردند(1).

با این اوصاف و نیز تغییرات وسیع سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، سومین نسل اصلاحات از نیمه دوم دهه 80 پدید آمده است. اهداف اصلی این اصلاحات بهبود وضعیت کلی سلامتی، رضایت مندی دریافت کنندگان خدمات، کارائی فنی تخصیص منابع و هم چنین برابری در دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی است (2). بر همین اساس به دنبال این اصلاحات یکی از مهمترین مسائلی که در دولت یازدهم در کشورمان اتفاق افتاد گنجاندن سلامت به عنوان یکی از پنج اولولیت نخست دولت بود که در این راستا طرح تحول سلامت را آغاز شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی نظام سلامت کشور با عزم جدی طرح تحول نظام سلامت را به سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات و با حمایت های رئیس جمهور محترم، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 1393 در سراسر کشور آغاز نموده است(3).

 

شماره 68