01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg
مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 23 صفحه
نوع فایل: word شماره 141
برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...

بخشی از پیشینه این نمونه پروپوزال:

پژوهش داخلی تمدنی، حاتمی و هاشمی رزینی (1389) پژوهشی با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام دادند. 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه برداري مرحله اي به پرسشنامه خودکارآمدي شرر و مادوکس (1982) و اهمال کاري تحصيلي سولومون و راث بلوم (1984) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند ميانگين نمره هاي پسران بيشتر از دختران است.

مقايسه هنجاريابي نمره هاي براي اهمال کاري در کنش وري تحصيلي نيز نشان داد در تمام موارد نمره ها از هنجارهاي پيشين بالاتر است. نتايج همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين متغيرها نشان داد بين خودکار آمدي عمومي و اهمال کاري تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معنادار وجود دارد. با وجود اين تحليل واريانس چند متغيري نشان داد بين گروه ها از نظر آماري تفاوت معنادار وجود ندارد. هاشمی، مصطفوی، ماشینچی عباسی، بدری (1391) پژوهشی با هدف نقش جهت گیری هدف، خودکارآمدی خودتنظیم گری و شخصیت در تعلل ورزی انجام دادند. تعداد 372 نفر از دانشجويان به شيوه تصادفي طبقه اي از جامعه دانشجويان دانشگاه تبريز انتخاب شدند. از پرسشنامه گرايش تعلل ورزي تحصيلي (APOQ)، هدف پيشرفت (AGI)، مقياس انگيزش تحصيلي (SAM) و پرسشنامه پنج عاملي (NEO-FFI) جهت اندازه گيري متغيرها استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان داد که تسلط طلبي، اجتناب از تکليف، عملکردگريزي و عملکردگزيني به عنوان شيوه هاي جهت گيري هدف، خودکارآمدي در خودتنظيم گري؛ و نورزگرايي و وظيفه شناسي به عنوان ويژگي هاي شخصيتي وقوع تعلل ورزي تحصيلي را به صورت جداگانه و ترکيبي به طور معنادار پيش بيني کنند. يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان بر اساس جهت گيري هاي هدف، ادراکات خودکارآمدي خودتنظيم گري و ويژگي هاي شخصيتي نورزگرايي و وظيفه شناسي قابل تبيين است. به عبارتي، جهت گيري ها در زمينه اهداف پيشرفت، شامل ويژگي هايي هستند که در پيش بيني تعلل ورزي نقش متفاوتي دارند. علاوه بر اين، صفات شخصيتي نيز در بسياري از موقعيت هاي فردي و اجتماعي، تعيين کننده رفتارهاي افراد هستند.

 

شماره 141

 


 

20000تومان

 

 
 و

دانلود یکجای 15 پروپوزال

روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره و مدیریت و حسابداری

 

فروش ویژه نمونه پروپوزال آماده ارشد
 
بسته های 15 تایی پروپوزال جدید سال 95 رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره و مدیریت و ...
 
قیمت هر بسته 15 تایی پروپوزال های روانشناسی فقط 28000 تومان
قیمت هر بسته 15 تایی پروپوزال های مدیریت فقط 26000 تومان

شاید این فرصت هیچ وقت دیگر تکرار نشود.
 
روش خرید:

در ادامه چندین بسته عرضه شده است که هر بسته 15 فایل پروپوزال جدید سال 95 در خود دارد.

ببینید شماره  فایل یا فایل های مورد نظر شما در کدام بسته قرار دارد ؟ همان بسته را بخرید.

 

بخش اول : ویژه رشته های روانشناسی هر مجموعه 28000 تومان

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت اول) - شماره 1 تا 15

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دوم) - شماره 16 تا 30

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت سوم) - شماره 31 تا 45

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت چهارم) - شماره 46 تا 60

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت پنجم) - شماره 61 تا 75

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت ششم) - شماره 76 تا 90

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هفتم) - شماره 91 تا 105

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هشتم) - شماره 106 تا 120

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت نهم) - شماره 121 تا 135

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دهم) - شماره 136 تا 150

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت یازدهم) - شماره 151 تا 172

 

بخش دوم : ویژه رشته های مدیریت هر مجموعه 26000 تومان

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت دوازدهم) - شماره 180 تا 194

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت سیزدهم) - شماره 195 تا 209

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت چهاردهم)- شماره 210 تا 224

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت پانزدهم)- شماره 225 تا 239

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت شانزدهم)- شماره 240 تا 247 و 253 تا 259

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت هفدهم)- شماره 248 تا 252 و 260 تا 271

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت هجدهم)- شماره 272 تا 286

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت نوزدهم) شماره 287 تا 302 
و
فروش ویژه
ویژه کاربرانی که به چندین فایل نیاز دارند

با سلیقه خود چندین فایل دلخواه از سایت گلچین کنید و دانلود کنید فقط ؟ تومان ...

هر فایل دلخواه (پروپوزال، مبانی نظری، پرسشنامه ، پاورپوینت، مدل تحقیق و...)

برای اطلاعات بیشتر و سفارش کلیک کنید


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب تخصصی جدیدترین موضوعات، و تنظیم تخصصی پروپوزال روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی:
مشاور:ایران پژوهش
شماره تماس: 09011853901
 


 

  نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

نکات مهم:

1-این پروپوزال ها جنبه آموزشی دارد و توسط اساتید ایران پژوهش برای آموزش پروپوزال نویسی ارائه شده است.

2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ایران پژوهش عرضه شده است و قبلا در هیچ مرکزی ارائه نشده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901