اقتباس گسترده و روش های شناختی_رفتاری توسط درمانگرهای خانواده و زوج به دلایل مختلف و به دلیل شباهت تحقیقاتی تایید کننده کارایی آنها بود.

اول اینکه تکنیک های CBT مورد درخواست درمان جوها است کسانی که کارایی را ارزش می نهند. رویکردی موثر برای مهارت های مسئله گشایی و ساختاری است که خانواده می‌تواند برای کنار آمدن با مسایل آتی هم از آن استفاده کند(فریدبرگ۲ ، ۲۰۰۶) .به علاوه CBT بررابطه توام بین درمانگر و درمانجو در تاکید می‌کند، حالتی که در رویکردهای فرامدرن در خانواده درمانی و زوج درمانی رایج است.حمایت از CBT برای روابط خصوصی (به اپستین و باکان ،۲۰۰۲ برای نمونه های بیشتر مراجعه کنید) عوامل زمینه ای را توسعه می بخشد که در محیط های فیزیکی و میان فردی زوج ها یا خانواده در نظر گرفته می شوند(مثلاً خانواده گسترده، محل کار، همسایه،شرایط اجتماعی _ اقتصاد مّلی).برای مثال اخیراً CBT را با مداخلات دیگری از جمله درمان رفتاری _جدلی ((DBT در درمان اختلالات عاطفی در روابط خصوصی ترکیب کرده است.(کیربی ۱ و باکام ،۲۰۰۷). CBT رویکردی نظری و جامعه شده است و با تلاش های خلاقانه فعالان مختلف ادامه می یابد. مدل شناختی _ رفتاری همیشه مستعد تغییر است و تاکید آن بر تجربه گرایی و به حداکثر رساندن کارایی بالینی از طریق تحقیق است که چه عاملی موثر واقع می شود یا نمی شود. به خاطر تطبیق پذیری و میزان اشتراک این مدل با بسیاری دیگر از مدل های درمانی که فرضیه آنها بر تغییر روابط زوج ها و خانواده از طریق تغییر شناخت ها ،پیوندها و الگوهای رفتاری است،CBT احتمال بیشتری برای تعمیم با دیگر رویکردها دارد(داتیلیو،۱۹۹۸؛داتیلیو و اپستین ،۲۰۰۵). برخی از کارها ،قدرت التقاط رویکرد های شناختی _رفتاری را در درمان فردی موزد توجه قرارداده اند(آلفرد۲ و بک ،۱۹۹۷) که در مورد خانواده درمانی و زوج درمانی هم مصداق دارد(داتیلیو،۱۹۹۸) همچنین درمانگرهای شناختی-رفتاری مفاهیم و روشهای اقتباس شده از دیگر منابع نظری را هم جامعیت دادند؛ برای مثال مفاهیم مرز ها در سیستم ها ، سلسله مراتب (کنترل ) و توانایی یک خانواده برای سازگاری با تغییرات تحولی درمان ساختاری خانواده مورد تاکید قرار می‌گیرند(مینوچین۳، ۱۹۷۴). نمونه های برجسته در کار اپستین و باکام با زوج ها هستند.(۲۰۰۲). از آنجا که زوج‌ها و خانواده‌ها مجموعه پیچیده‌ای از پویش ها را تشکیل می‌دهند که مستقیماً و غیر مستقیم به شبکه‌های علّی مربوط می‌شوند.ضروری است که انجام CBT در مقابل زمینه رویکرد سیستم مورد توجه قرار گیرد. یعنی شناسایی جریان حلقوی و چندبخشی تاثیر در میان اعضاء خانواده در کارایی مداخله بسیار مهم است. ماهیت سیستمیک عملکرد خانواده نیازمند این است که خانواده به عنوان واحدی مرکب از بخشهای تعاملی در نظر گرفته شود.در نتیجه برای درک هر رفتاری در یک رابطه خانوادگی باید به تعاملات بین اعضاء و ویژگی های خانواده به عنوان یک واحد بنگریم.یک دیدگاه شناختی_رفتاری هم به طور مشابهی روی تعامل بین اعضای خانواده متمرکز می شود و تاکید ویژه‌ای بر ماهیت به هم پیوسته انتظارات اعضاء خانواده، اعتقادات و اسناد آنها دارد.پس از این نظر،هم CBT و هم خانواده درمانی سیستمیک سنتی بر تاکید روی چند جهتی ،تاثیر دوجانبه و ضرورت بررسی رفتارها در یک بافت ویژه،اشتراک دارند. اگرچه مفاهیم شناختی _ رفتاری معمولاً با مدل های خاصی می توانند تلفیق شوند ، مدل هایی هم وجود دارد که بر اساس آن غیر قابل مقایسه با CBT هستند برای مثال درمانگرهای مسئله محور تا حد زیادی جنبه‌های کنونی و تاریخی مشکلات موجود خانواده را نادیده می گیرند و در عوض تلاش های عمده آنها برای اعمال تغییرات مطلوب است (برای مرور به نیکولز و شوارتز مراجعه کنید ۲۰۰۱ ) درمانگرهای شناختی رفتاری در حالی که می‌خواهند نقاط قوت موجود درمانجو را شناسایی و بازسازی کنند و توانایی های مسئله گشایی آنها را تقویت کنند، با جنبه های شناختی ،عاطفی و رفتاری الگوهای مسئله ساز اغلب نهادینه شده اند و تغییر آن ها دشوار است مورد ارزیابی و مداخله قرار می‌دهند.بنابراین فعالان و رویکردهای دیگر باید میزانی را که طبق آن مفاهیم شناختی _ رفتاری با جنبه های کلیدی مدل هایشان هماهنگی یا تضاد دارند تعیین کنند. در حالی که محققان به بررسی اثرات مداخلات اضافی ناشی از دیگر مدل های رویکردهای شناختی _ رفتاری ادامه می دهند احتمال جامعیت در نمونه های بالینی باید افزایش یابد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثر بخشى CBTدر كنترل هيجان و خود مراقبتى در اختلالات سايكوسوماتيك
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 16 صفحه
کد فایل : 636


 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

79000 تومان

با نخفیف : 58000 تومان

ارسال سریع پیام

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::
شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام