پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 20 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 91 صفحه


تنبیه بدنی اساسأ نگران کننده است. اما فقط یک سیلی نیست که روی کودک تأثیر می گذارد، بلکه نگرش اصلى والدین نسبت به اعمال زور و خشونت هم بر روی کودک به شدت تأثیر می گذارد و هر چه این حالت زودتر اتفاق بیفتد تأثیر بیشتر و پایدارتری دارد. ثابت شده است کودکانی که به کرات شاهد خشونت و اعمال زور والدین خویش هستند، خودشان هم به رفتارهای خشن گرایش پیدا می کنند. از سوی دیگر والدین میتوانند بدون داشتن رفتارهای خشونت آمیز برای فرزند خود الگو و سرمشق مثبتی باشند. به نوع حرف زدن خود با کودک توجه کنید؛ آیا در سخنان شما خشونت وجود دارد؟ آیا در کلامتان از چیزهایی مثل تهدید، حملات زبانی، سرزنش و توبیخ نابجا، تحقیر و تمسخر پرهیز می کنید یا خیر؟ یک بار به عبارات و اصطلاحات زیر خوب بیندیشید همیشه همه چیز را برای خودت می خواهی؟» «دروغ می گویی، این نمی تواند حقیقت داشته باشد!» «شما دوتا، یک کمی با هم بهتر صحبت کنید، این قدر داد و بیداد نکنید!» «حواست باشد که چه کار می کنی ها!» «همه ی اینها فقط مال تونیست ها!» و... آیا در این عبارت ها خشونت، تهدیدیا تحقیر نهفته ای وجود ندارد؟ زبانی که دیگران را تأیید کند و به آنها احترام بگذارد، در واقع بیانگر یک جو تربیتی پرتقاهم و بینش و شالودهای عاطفی برای داشتن رفتاری عاری از خشونت برای طرفین میباشد. بنابراین بزرگترها باید به نحوه بیان و لحن صدای خود در ارتباط با کودکان توجه کنند. از به کار بردن جمله هایی که با «همیشه با هرگزه همراهند، بپرهیزید و سعی کنید نه فرزند و نه همسرتان را تحقیر کنید و برنجانید. با آرامش به دیگران گوش کنید و بگذارید آنها هم نظر خود را بگویند. از کلمهی جادویی «لطفأه استفاده کنید و اگر لحن صحبت فرزندتان حالت دعوا دارد، نحوه درست صحبت کردن را با او تمرین کنید. جیغ و فریاد در جوامع انسانی عمل نادرستی محسوب می شود. وقتی نوزادان جیغ می کشند، والدین دست و پایشان را گم می کنند. آنها به راستی فلج می شوند و این امر به شدت یافتن جیغ و فریاد نوزاد می انجامد. نوزادی که فریاد می زند، می خواهد چیزی را تغییر دهد و حتما برای این کارش دلیلی دارد. اما بچه های بزرگتری هم که عصبانی اند و فریاد می کشند دلایل خود را دارند؛ حتی اگر این دلایل گاهی به سادگی قابل درک نباشند. این احساسات بسیار شدید و عمیق اند و گریه به آنها ابدأ اجازه بروز و ظهور نمی دهد. این دسته از احساسات فرزندتان را بپذیرید. فریاد کشیدن اغلب نشانه ترس یا ضعف و ناتوانی است. اگر می خواهیم خشونت کودک را کنترل و به شکلی مثبت و سازنده برآن غلبه کنیم، احساساتی که در پس حملات خشن پنهان اند نیز باید معلوم و مشخص شوند. بسیاری از بزرگترها فراموش کرده اند که باید به احساسات شدید نیز اجازهی بروز و ظهور دهند. به ندرت پیش می آید که یک بزرگتر فریاد بزند. اگر موقع خرید روی پله های فروشگاه پایان گیر کند، سکندری بخورید و دردتان بیاید چه می کنید؟ مطمئنا از ترس آن که نگاه های دیگران به سمت شما معطوف نشود، در این شرایط بلند فریاد نمی زنید. بنابراین فریاد کشیدن تقریبأ عملی ممنوع است. جیغ زدن هم درست مثل گریه بی وقفه ما را مستأصل می کند، چون هیچ کنترلی روی آن نداریم. کسی که اجازه ندارد از فرط خشم فریاد بزند، مجبور است خشم خود را فرو دهد و سرکوب کند. اما بچه ها این ملاحظات و کمرویی ها را ندارند و زمانی که این ملاحظات را یاد بگیرند، روش های مهم بیان احساسات خویش را فراموش می کنند. خردسالان می توانند حسابی جیغ بزنند. آنان زمانی این کار را می کنند که مشکلی دارند و یا در تنگنا هستند. آنها برای عصبانی کردن ما فریاد نمی کشند و شما به عنوان پدر یا مادری که در رنج و عذاب است، باید این مسئله را همواره مدنظر داشته باشید.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp336