پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی- رفتاری برمهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 22 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 92 صفحه
بازی ها برای بازیکنان هیجان انگیز هستند، افراد داوطلبانه بدون هیچ دلیلی به جز خود بازی، بازی می کنند. البته این موضوع در بازی های آموزشی مشکل ساز است، چرا که انگیزه اصلی یادگیری است و نه تفریح و سرگرمی دراینجا پارادوکس بازی برای آموزش رسمی مشخص می شود. یکی از مهمترین مزایای استفاده از بازی برای آموزش در محیطهای رسمی این است که بازیها ذاتا هیجان انگیز و انگیزه بخش هستند(هرچند این از مصادیق افراط در تعمیم دهی است و بازیکنان داوطلبانه بازی می کنند. فارغ از این حقیقت کلی که بازی برای اغلب مردم هیجان انگیز نیست و همه توسط تمام بازی ها هیجان زده و انگیزهمند نمی شود، همچنان ماهیت مشارکت داوطلبانه در بازی در شرایط آموزشی مطرح می باشد. البته با اجباری سازی بازی و تبدیل آن به بخشی از برنامه آموزشی، انگیزه بیرونی به افراد تحمیل می شود و آزادی انتخاب از بین می رود. در حالی که انگیزه بیرونی برای برخی بازیکنان مهمترین نیروی محرکه برای حضور در بازی است، برای برخی دیگر تأثیری منفی بر انگیزه اصیل و درونی آنها دارد. استفاده از بازی در شرایط اجباری باعث تضعیف خود بازی می شود و باعث می شود بازی دیگر آنطور که باید و شاید بازی نباشد. ایجاد سطح مناسبی از چالش، مهمترین بخش ایجاد محیط انگیزه بخش است. در ادبيات بازی و یادگیری، مفهوم "انگیزش" به دو روش مرتبط اما مجزا از هم به کار می رود. در واقع یک انگیزه اولیه برای بازی کردن و انجام یک بازی معین وجود دارد که سالن و زیمرمن (۲۰۰۴) آن را "وسوسه " جادویی می خوانند که لازم است قبل از تمایل بازیکن به انجام بازی ایجاد شود. تقيأ، نوعی انگیزه مستمر برای ورود و مشارکت در بازی در حال انجام وجود دارد که درگیری " نامیده می شود. چالش مناسب، هر دو نوع انگیزه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ انگیزه انجام بازی در موقعیتهای بعدی و انگیزه برای تداوم بازی در سطح عميق. در این فصل ابتدا به بررسی انگیزه بازیکنان از انجام بازی خواهیم پرداخت؛ سپس به تفصیل در مورد درگیری، تعریف آن و رابطه بین درگیری و یادگیری و عوامل درگیرساز در بازی صحبت خواهیم کرد.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp333