پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : تاثیر عامل آموزشی متحرک در چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش آموزان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 27 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 151 صفحه


شاید رقابت یکی از مباحثه برانگیزترین ابعاد یادگیری بازی بنیاد بوده است. رقابت می تواند منطق و کشمکش را به بازی اضافه کند ولی همچنین می تواند کسانی را که فعالیت های غیر رقابتی را ترجیح می دهند بی انگیزه سازد و توجه آنها را از یادگیری دور سازد. رقابت زمانی اتفاق می افتد که شخصی در برابر یک یا چند نفر دیگر در موقعیتی کار می کند که تنها یک نفر میتواند برنده شود و سایرین می بازند. برخی ابعاد منفی نیز در رقابت وجود دارد، از قبیل این واقعیت که در بافت های گروهی، معمولا فراگیران متوجه لحظه هستند تا زمان های دورتر، و بیشتر از هر چیز روی برنده شدن تمرکز می کنند. این موضوع عدم اعتماد و تسهیم را افزایش می دهد و محیط متخاصمی به وجود می آورد که افراد تنها به منافع خود فکر می کنند(جلسون و جانسون ۱۹۲، ۲۰۰۲). رقابت همچنین ممکن است در مورد بازیکنانی که بر برنده شدن متمرکزند، به گونه ای که به زیان یادگیری است، مایهی حواس پرتی باشد (هارویاینن، لاينما و سارینن ۱۹۲، ۲۰۱۲). در حالی که ممکن است اثر منفی رقابت در آموزش منطقی به نظر بیاید، ولی روشن است که در هر سیستم آموزشی رسمی در کلاس، تمره(یا درجه ای با توجه به اکتسابات اعطا می شود که قابل مقایسه با دیگران است. ارزشیابی به خودی خود یک سیستم رقابتی است که این موضوع، در شرایطی که درجه یکی از دانش آموزان، درجه دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد (مانند زمان هایی که درجه ها به شکل طبیعی پراکنده شده اند یا بر روی منحنی درجه بندی شده اند. یا وقتی که جایزهای مضاعف وجود دارد (مثل مدال کلاسی یا شاگرد برتر شدن تشدید می شود. جانسون و جانسون (۱۹۹۹) بحث می کنند که همکاری با تلاش های یک شخص به تنهایی در موقعیتهای فراوان یادگیری و کار، بر رقابت مرجح است. ولی موقعیت هایی را روشن می سازند که رقابت در آنهاء یادگیری را تقویت می کند. از قبیل زمانی که رقابت بین گروههاست که افراد. ون اک۱۹۴ (۲۰۰۲) ارتباطی بین تأثیر نسبی از آگاهی های بصری مهیا شده در بازی و این که آیا بازی به شکل رقابتی اجرا شده بود یا خیر نشان داد. با بیان این که استفاده از رقابت ممکن است اثرات ناخواسته ای بر سایر ابعاد فرایند یادگیری داشته باشد. در حالی که رقابت برای بسیاری از افراد یک بعد کليدی از بازی است ولی از مواردی است که می بایست با هوشیاری در یک محیط آموزشی اعمال شود.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp332