پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 22 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 125 صفحه


بعض افراد با هم متخاصمانه و خشونت آميز برخورد می کنند. بعضی اوقات این رفتار مورد تحسین واقع می شود و غالب اوقات نقش آفرینی اجتماعی را متوقف می سازد و مورد نکوهش قرار می گیرد. علاوه براینکه گاها با یکدیگر خشونت آمیز رفتار می کنیم، اما گاهی نیز شاهد رفتار پرخاشگرانه دیگران هستیم و این خشونتها اتفاق جدیدی نیستند. علاوه بر تجربه گاه و بی گاه رفتارهای خشونت آمیز در محیطهای اجتماعی، در بعضی جوامع اجازه داده شده در مدارس تنبیه در منظر دانش آموزان صورت پذیرد. یا درون جامعه، برای تحقیر و تنبیه کسانی که جرمهای نسبتا سبکی انجام دادهاند در قاپوق قرار گیرند، ویا برای جرمهای سنگین در منظر عموم اعدام می شوند. این مناظر به این دلیل برپا می شود تا هم عموم مردم تفرت خودشان را از این جرم اظهار کنند و هم دیگران را از انجام رفتارهای مجرمانه مشابه باز دارند. در مورد کارآمدی و اخلاقی بودن این نوع خشونتها که در منظر عموم اجرا می شد و مورد تأیید حکومت بود، بحث های زیادی وجود دارد. در گذشته شواهد زیادی در مورد تأثیرات آن بر روی وضعیت روحی بیننده به جز بعضی گزارشهای شرح حال گونه وجود نداشت. آنچه از این شرح حالها بر می آید این است که عکس العمل افراد و جوامع نسبت به این خشونتها متفاوت بوده است. بعضی مانند تاکرای و دیكنز از نفرت خود می گویند؛ بعضی مانند ماری ول استون کرافت وحشت کرده اند (بعد از دیدن به گیوتین سپرده شدن لویی شانزدهم)؛ بعضی از پوشیدن نوع لباسی که شخص معدوم پوشیده اجتناب کرده اند گفته می شود که خانم مانینگ قاتل در دوره ویکتوریا در روز اعدام لباس ساتن سیسی پوشیده بود که در آن زمان مد بود و همین اعدام باعث شد تا این لباس به سرعت از مد بیفتد که بعضی درصدد انتقام از حکومت برآمده و شخصی مانند توماس هاردی اظهار می دارد که از لحاظ جنسی تحریک شده است. در غرب همه به مخالفت با خشونت در منظر عموم برخاستند ولی امروزه شما می توانید خشونت و پرخاش جدی را در رسانه ها به وفور مشاهده کنید. اخبار، تئاتر، کارتون ها مکررا پرخاش را به تصویر می کشند. از آنجایی که به نظر می رسد هر سال بیش از سال قبل افراد از رسانه های الکترونیکی بهره می برند، نگرانی ها در مورد تأتيرات خشونت در این رسانه ها بر روی مخاطبان آنها افزایش یافته است (برای مثال، اندرسون و بوشمن، ۲۰۰۱: دیل، براون و کالینز، ۲۰۰۸)


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp328