پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی- رفتاری برمهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 18 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 86 صفحه


برادلی و کروین (۲۰۰۵) می گویند فرصتهایی که برای فعالیت در جهت رسیدن به تبحر و مهارت فراهم می گردند فوق العاده مهمند. در محیطهایی که توسط مراقبان ایجاد می شوند تا این فرصت را برای کودک فراهم آوردند تا او بتواند با اطمینان خاطر به جستجو و کشف حقایق بپردازد، کودکان تجربه بیشتری از تلاش برای انجام بعضی مسائل و نتیجه رضایت بخش حاصل از این تلاش خواهند داشت. و نیز شانس بیشتری برای استفاده از بازتاب تلاشهای قبلی و انطباق با آنچه اکنون در حال انجام آن هستند وجود خواهد داشت. هنگامی که کودکان افراد شایسته تر از خود را مشاهده می کنند، سعی می کنند از آنها تقليد کنند و عمدا به تمرین فعالیتهایی میپردازند که دوست دارند در آنها مهارت کسب کنند. در این صورت خودگراتی، مقاومت موتر و شایستگی پدیدارمی شوند. اما اگر محیط ایمن نباشد، یا اگر برای مشاهده و تحلیل و تقلید اعمال دیگران فرصت کافی نباشد، ويا در صورتی که عکس العمل مثیت، حمایتی و صبورانه ای در مورد موفقیت کودک نباشد، نمی توان او را قانع کرد که دوباره تلاش کند و یا اینکه فعالیتهای خود را برنامه ریزی و مدیریت کند. برادلی و کوروین (۲۰۰۵) اظهار می دارند که اینگونه کودکان نسبتا منفعل خواهند شد و تمایلی به ریسک نخواهند داشت. آنها به فرصتها و چالش های یادگیری واکنش نشان می دهند و می خواهند فردی شایسته باشند اما این کار مؤثر نخواهند بود و در معرض خطر مشکلاتی مانند بی احساسی، بی علاقگی، افسردگی و احساس عدم تأثیرگذاری خواهند بود (ریان، کوهل و دسی، ۱۹۹۷). در بعضی مواقع ممکن است این امر باعث شود که در عوض بهره بردن از این چالش ها به عنوان فرصتی استثنایی در جهت موفقیت و پیشرفت در مهارتها، کودک حتی در پرداختن به چالش های یادگیری مدرسه مشکل داشته باشد. نوآموزان در مورد پوچی و یا مثمر ثمر بودن فعالیتهای یادگیری نظرات خاص خود را دارند و اگر ریزسیستم های خانه، مدرسه و جامعه هماهنگ نباشند این دیدگاهها می توانند واقعا مشکل آفرین باشد (باندوراء ۱۹۹۵، ۱۹۹۷؛ دوک و اليوت، ۱۹۸۳؛ دوک، ۱۹۹۹؛ اكلس و دیگران، ۱۹۹۸: اكلس و ویگفیلد، ۲۰۰۲ء اكلس، ۲۰۰۷؛ ريكو و رودریگز، ۲۰۰۶). به نظر می رسد اگر رابطه حمایتی خوبی بین مدرسه و خلقه وجود داشته باشد، کودکان در مدرسه عملکرد خواهند داشت و اگر این رابطه وجود نداشته باشد عملکرد رضایت بخشی حاصل نخواهد شد همانطور که بروتقن برتر اشاره کرد، برای رشد بهینه "مزوسیستم های متصل کننده میکروسیستم ها بایستی موتر عمل کنند. به نظر می رسد ارتباط و همکاری خانه و مدرسه کمک مهمی به موفقیت بعضی اقدامات صورت گرفته در جهت رفع معضلات دانش آموزان بوده و عامل مهمی در کسب نتایج خوشایند تحصیلات آتی آنها باشد (برای مثال بالدوراء ۲۰۰۱: کروستو و هلستون، ۲۰۰۷ء هیل و دیگران، ۲۰۰۴). درگیری والدین با برنامه تحصیلی کودکان، آنها را در جریان عملکرد کودکه در کلاس قرار می دهد و معلمان را از زندگی کودک در خارج از مدرسه آگاه می سازد، جریان اطلاعات بین خانه و مدرسه را تسهیل می کند و فضایی مناسب را برای بحث منطقی بین کودک و والدین پیرامون مدرسه ایجاد می کند، فرصتی را برای حمایت والدین از کودک فراهم می آورد و ممکن است دیدگاه معلم نسبت به کودک را تحت تأثیر قرار دهيد وننزل و لوتی، ۲۰۰۷). در این امر عملکرد علمی کودکان و احساس کارآمدی دانش آموزان را تقویت کرده باعث پرهیز از رفتار نامناسب در مدرسه گردد، در نتیجه، این بهبود عملکرد ممکن است میزان علاقه کودک به مدرسه و درگیری او در فرآیند آموزشی را افزایش دهد و در حقیقت زنجیره ای مستحکم را از فعالیتها و موفقیتها تشکیل دهله توجه والدین به تحصیل کودکان و ورود آنها به بعضی اقدامات اصلاحی، رابطه تنگاتنگی با پیشرفت آموزشی در خانواده های با موقعیت اجتماعی و اقتصادی پایین دارد (کویر و کروسنو، ۲۰۰۷).


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp324