پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : جنسيت و شهروندي در تهران: مطالعه ي جامعه شناختي تفاوت هاي جنسيتي در حق به شهر
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 34 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 223 صفحه


تفاوت های جنسی یکی از موضوعاتی است که روانشناسی تکامل توجه خود را بدان معطوف داشته است. یکی از دلایل این توجه آن است که انتخاب جنس بخشی از الگوی تکامل داروین بود. تولید مثل راه انتخاب خصیصه های شخصی به نسل های آینده است و در تاریخ بشر این امر همراه بوده است با پیدا کردن جفتی از جنس مخالف؛ و تولید مثل موفق برابر بوده است با رقابت با دیگر اعضای جنسی در جهت جذب شریک زندگی مناسبی که به تولید مثل کمک کند. بایستی شریک احتمالی نشان دهد که بارور است و سالم آن ویژگی هایی که فرد دوست دارد به اولادش منتقل شود را داراست؛ و هیچ نشانی از ویژگی های مخالف و نامطلوب را ندارد. فشار برای جلوه نمودن یک شریک تولید مثلی مناسب می توانسته منجر به انتخاب و تدارکه ویژگی هایی گردد که جنس فرد را مشخص سازد، باروری او را نشان دهد و رهایی شخص از ویژگی های کاهنده زایایی را مژده دهد (اندرسون وسيمسون، ۲۰۰۶). اگر انتخاب جفت و رقابت بر سر جفتهایی هست، این امر برای تولید مثل فرد سودمند است تا جفتی برگزیند که سالم است و میتواند به تولید مثل موفق کمک کند. از این رو غالبا تأكیدی است ابتدائا بر روی جنس فرد وآنگاه بر روی قدرت، زیبایی، موقعیت و دیگر نشانه های ظرفیت تولید مثلی خوب برای علائم امکان تولید مثل موفق، مثال های فراوانی می توان پیدا کرد. برای مثال، در گونه هایی که جفتهای نر بر سر جفت ماده رقابت فیزیکی دارند، جفت تری که بزرگتر، شجاع تر و سرسخت تر باشد، موفقیت بیشتری در یافتن جفت مطلوب دارد و در تولید مثل موفق تر است. انتخاب جنس، رقابت و همکاری: با وجود مجادله فراوان افراد در مورد برخی جزئیات نظریه های جنسی و تفاوتهای جنسی انسان از لحاظ جثه، سیستم عضلانی، میزان و الگوی رشد فیزیکی و دیگر مشخصات، همگی مواقق این دیدگاهند که انتخاب جنس به بعضی از تفاوتهای جنسی حال حاضر کمک کرده است. بدون شک نظریه تکامل در مورد تقاوتهای جنسی انسان و تفاوتهای جنسی دیگر گونه ها به به یک شکل مورد استفاده قرار می گیرد. اما همانگونه که قبلا گفتم انسان ها از لحاظ فرهنگی قوی و در تمام طول عمر خود آماده یادگیری هستند، و برای مدتی طولانی نابالغ و نیازمند مراقبت و سرمایه گذاری والدینند. بنابراین با وجود رقابت زنان بر سر انتخاب مردان در میان انسان ها، مسئله رقابت و انتخاب تا اندازه ای متفاوت است. این دو عنصر یعنی رقایت زنان و انتخاب مردان نتیجه سرمایه گذاری انسان روی فرزندان ذکور است. پیش بینی می شود ترکیب این دو انتخاب و رقابت منجر به تفاوتهای جنسی کوچکتر و ظریف تر در بین انسانها در مقایسه با دیگر گونهها شود. اهمیت نسبی تأثیرات فرهنگی و تکاملی (از جمله انتخاب جنس ) بر روی تفاوتهای جنسی شناختی رفتاری و اجتماعی بارها مورد بحث قرار گرفته است (گیری، ۱۹۹۸؛ وود و ایگلی، ۲۰۰۲). | فرآیند تولید مثل انسانی و تیز تربیت کودک برای تولید مثل موفق، مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی است که بایستی بر روی کودک در تمام طول زندگی پرخطرش صورت پذیرد. با توجه به دوره طولانی تا رسیدن به بلوغ و نیاز طولانی مدت به تعلیم و تربیت بنظر می رسد استراژدی تولید مثل انسانی در مقایسه با دیگر گونه ها در اعتماد به بستر ترم و محافظ خود افراطی عمل کرده باشد (مارتین، ۲۰۰۷). کودکی که پدرش بعد از باردار شدن مادر، آنها را ترک کرده دسترسی کمی به منابع مورد نیاز دارد و اگر در تمام امور با دیگران مساوی باشد به احتمال بسیار قوی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی فقير خواهد بود. همین امر نشانه محرومیت تولید مثلی کودک و در نتیجه پدر اوست۔ اوپی و پاور (۲۰۰۶) دریافته اند که هزینه تغذیه و رشد جنین و کودک از زمان اجداد ماقيل انسان آنقدر بالا بوده است که یک زن می توانسته تنها دو یا چند بچه را با کمک جفت خود و زنان خویشاوند به دنیا آورده و بزرگ کند. گرچه نظریه ساده روانشناسی تکامل می گوید زن بایستی جذاب باشد تا بتواند جفتی سالم داشته باشد و مرد بایستی مقتدر باشد تا جفتی سالم را به خود جذب کند، نظریه پیچیده تر می گوید که زن نیازمند جفنی سالم و حلمی و یا یک گروهی از زنان به عنوان پشتیبان و یا سیستم حمایشی ثانویه است، و مرد نیازمند این است که مسلط بر زنان و حامی فرزندانش باشد. روانشناسان تکامل گرا اظهار می دارند که این امر می تواند منجر به وجود زنان ماهری شود که می توانند جفت با دوستان نن خود را متقاعد کنند تا در مورد بچه ها به او کمک کنند مردها نیز نیازمند مهارتهای سلطه گرایانه و میانجی گرانه هستند، و البته بایستی نسبت به نیازهای کودک و مادرش احساس مسئولیت کنند. برای مثال: بأس، ۲۰۰۵؛ دوبار و بارت، ۲۰۰۷)۔


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp321