پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : بررسی جامعه شناختی مهارت های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر تهران)
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 34 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 324 صفحه


در اویل قرن ۲۹ در دنیای غرب همگان بر این باورند که نوجوانان ساعات زیادی از وقت خود را به پاتوق کردن با دوستان خود سپری می کنند. بخشی از این زمان در مدرسه و یا در خانه سپری می شود، و نسبت به سنین پایین تر بیشتر آن در محیطهای عمومی می گذرد. بازارچه های خرید مکانهای محبوبی برای گروههای نوجوان هستند. آنها به این مکان ها می روند و هیچ کار خاصی جز گذراندن وقت با دوستان و یا دوستان احتمالی انجام نمی دهند. پاساژهای قدیمی کشورهای جنوبی قاره اروبا تموتهای دیگر است جایی که نوجوانان در آن پرسه می زنند تا ببینند چه کسی با چه کسی در ارتباط است، بر سر جلب توجه جنس مخالف رقابت می کنند، و در کل به دیگران خودی نشان میدهنده محیط های مختلف فرصتهای مختلفی برای انجام این گونه فعالیتها با ایمنی و راحتی نسبی و با دخالتهای گوناگون درشهرت، فعالیتها و رشد افراد فراهم می کنند (کلارک و ازيل، ۲۰۰۶) گرفتار رفیق ناباب شدن" یکی از چیزهایی است که خانواده های آگاه از آن نسبت به کودکشان می ترسند. دیدگاه غالب این است که نوجوانان گرایش شدیدی برای ورود به گروههای ضد اجتماعی بزرگتر دارند که در محل خرابی به بار می آورند و زندگی کودکان بی گناه و پیرزنان مهربان را مختل می کنند. در حال حاضر، سیاستی هم محلی و هم ملی وجود دارد تا از پرسه زدن گروه های نوجوان در اماکن عمومی ممانعت کنند، هم بواسطه اینکه واقعا ممکن است برای درد سر آفرینی آمده باشند و هم يواسطه اینکه افراد مسن آنها را رعب آور می دانند. یکی از فضاهای عمومی بریستل کلیسا در یک طرف و دفاتر شورای شهر در طرف دیگر) مملو است از کارکنان این دفاتر که در موقع ناهار خوش می گذرانند و تیز گروههای رهگذر تظاهرات کننده (اساسأ میانسالان و غالبأ طبقه متوسط، بسته به موضوع) ولی نارضایتی عمومی زیادی در مورد آنها وجود ندارد، اما نوجوانانی که در یک گوشه اسکیت تمرین می کنند دائما در رسانه های محلی به عنوان مشکل اجتماعی نگران کننده مورد بحث قرار می گیرند. اما این تصویر از گروههای همسال نوجوان که با عناوین "بد، دیوانه و خطرناک" از آنها یاد می شود حسابی رنگ و لعاب خورده است. بعضی اوقات نوجوانان تحت تأثیر منفی همسالان واقع می شوند و بعضی مواقع هم يطور مثبت و همزمان تحت تأثیر مثبت و منقی والدین ودیگر بزرگسالان مورد توجه نیز هستند. گروههای مرجع متفاوت در زمینه های مختلفی بر زندگی نوجوانان تأثیر می گذارند. همسالان بطور ویژه در موضوعاتی تأثیر گذارند که بخشی از فرهنگ، سبک و هویت مخصوص نوجوانان است مانند انتخاب موسیقی، لباس ها و سرگرمی ها (برای مثال : تورث و دیگران، ۲۰۰۰ء اسنل و هاجتس، ۲۰۰۷). دیدگاههای نوجوانان در مسائل اخلاقی، سیاسی و گزینه های راه زندگی حداقل به همان شدت تحت تأثير والدین آنها است (کالمن و هندری، ۱۹۹۹) که از همسالان آنها تأثیر می پذیرد و حتی رفتاری چون سیگار کشیدن نوجوانان به وسیله رفتار پدر نسبت به رفتار همسالان بهتر قابل پیش بینی است. مهم است که بین ساختارهای اجتماعی در دوران نوجوانی تفاوت قائل شویم (گورداتو، ۲۰۰۲ء اسمتاتا و دیگران، ۲۰۰۶). نوجوانان روابط دو نفره با دوستان خصوصی دارند. آنها ممکن است همراه با دوستان خود جزئی از گروه بزرگتری از دوستان باشند که علایق مشترکی دارند، بعضی کارها را با یکدیگر را انجام می دهند و یک "جرگه را تشکیل می دهند. نیز ممکن است به عنوان جزئی از گروه بزرگتر جمعیت شناخته شوند که اعضای آن با کلیشه خاصی مأنوس اند و شهرت مشابه و شاید هم علایق مشترکی دارند، اما در حقیقت همگی زمان زیادی را با یکدیگر نمی گذرانند یا الزامأ روابط شخصی ندارند. گروههای دوعضوی، جرگها و جمعیتها در فرصتهایی که برای فعالیتهای مشترک، صمیمیتها و حمایت ها فراهم می آورند متفاوتند. شما ممکن است حمایت بسیار زیادی از دوستی های دو نفره انتظار داشته باشید، مقداری از جرگه خود و اندکی نیز از جمعیت خود، اگر چه اینجا حتی ممکن است بعضی مکانیزم های درون گروهی و برون گروهی فعال باشند. جمعیتهای همسال جزء مهمی در تعیین حد و مرز هویت فردی و وابستگی شخصی است، اگر چه در واقع ممکن است شما جزئی از جمعیتی باشید نه به این خاطر که خودتان انتخاب کرده اید بلکه به خاطر اینکه دیگران آن را برایتان تعیین کرده اند تقومیت، جنسیت و طبقه اجتماعی می توانند پایگاهی برای جمعیتهایی باشند که اعضای آن ممکن است عملا خودشان تصمیم نگرفته باشند متعلق به این جمعيتها باشند (براون و دیگران، ۲۰۰۸) با گذشت عمر دوستیها صمیمی تر و حمایتی تر می شوند(قرمن و بوهرستر، ۱۹۹۲). معمولا دوستان نوجوانان به یک مدرسه می روند، از محیطهای مشابه می آیند و دیدگاههای مشابهی نسبت به مدرسه و انتخابهای گروه همسال دارند(كالنيز و استینبرگ، ۲۰۰۶) و پیرامون تجربیات و علایق مشترک زیاد به گفتگو می نشینند. اگر چه این امر می تواند حمایت مثبت بیشتری را برای نوجوان به ارمغان آورد اما ممکن است مشکل آفرین نیز باشد. خصوصا دختران ممکن است بر روی احساسات منفی و مشکلات زیاد تمرکز کنند و در یک "هم فکری" بر روی آن تفکر عمیقی داشته باشند که میتواند واقعا مضر باشد(کاسيل من و سلف، ۲۰۰۷ء پارکر و دیگران، ۲۰۰۵: روس، ۲۰۰۲، روس و رودلف، ۲۰۰۶، روس و دیگران، ۲۰۰۷). برای مثال، تحقیقات پیرامون بی اشتهایی و خود آزاری نشان می دهد دختران نوجوانی که دوستانشان مبتلا به این مشکلاتند ممکن است خودشان نیز در معرض خطر گرفتن این بیماری ها باشند. برای مثال: پولیوی و هرمن، ۲۰۰۲؛ پیترسون، پاولسون و ویلیامز، ۲۰۰۷) و یا ممکن است در معرض خطر اجبار به کمک در پنهان کاری و در غیر اینصورت برخورد با این مشکلات باشند. این مسئله خصوصا می تواند زمانی مشکل آفرین باشد که افراد بزرگسال مسئول، حل آن را دشوار ببینند. برای مثال، با معلم در میان گذاشتن خود آزاری دوست با علم به عدم توانایی معلم در کمک به کودک و با علم به اینکه این مشورت احتمالأ والدینی که در تظر فرد خود آزار وسيله سرزنش و عوامل خود آزاری او هستند مشکلی را حل نمی کند.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp316