پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : مقايسه اثر بخشي مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل، بر سلامت رواني ، تاب آوري و اميدواري دانشجويان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 34 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 195 صفحه


برخی پژوهشگران، نشان داده اند که به لحاظ کیفی، مراحل مختلفی در شروع و حفظ رفتارهای سلامت وجود دارد و برای فهم کامل تعیین کننده های رفتار سلامت، لازم است تا ماهیت این مراحل مورد تحلیل مفصل قرار گیرند (برای مرور نگاه کنید به ساتن). از نقطه نظر شناختی اجتماعی، این رویکرد شناخت های مختلفی را در مراحل مختلف ارتقاء سلامت با اهمیت می داند. یکی از اولین مدل های مرحله ای توسط پروچاسکا و دی کلمنت (۱۹۸۴) مطرح شد که مدل فرانظریه ای تغییر (TMC) نام دارد. این مدل به طور وسیعی برای تحلیل فرآیند تغییر در مورد درمان اعتیاد به الکل (دی کلمنت وهاكس ، ۱۹۹۰) و ترک سیگار (دی کلمنت و همکاران، ۱۹۹۱) به کار رفته است. دی کلمنت و همکاران (۱۹۹۱) در شکل جدید این مدل، پنج مرحله تغییر را شناسایی کرده اند که عبارتند از پیش تأملی ، تأمل کردن ، آمادگی برای تغییر ، عمل و نگهداری . فرض بر این است که افراد از هر مرحله می گذرند تا به نگهداری موفقیت آمیز رفتار جدید برسند. مثلا در مورد ترک سیگار، گفته می شود که فرد سیگاری در مرحله پیش تأملی، نسبت به اینکه رفتارش باعث ایجاد مشکل شده است آگاه نیست و هیچ قصدی برای ترک کردن ندارد. این فرد در مرحله تأمل کردن، شروع به فکر کردن در مورد تغییر رفتارش می کند، اما برای ترک کردن تلاش نمی کند. در مرحله آمادگی برای تغيير، قصد ترک کردن دارد و برای چگونگی ترک کردن برنامه ریزی می کند. مرحله عمل با تلاش برای ترک کردن مشخص می شود و فرد بعد از شش ماه پرهیز موفقيت آميز، وارد مرحله نگهداری می شود که با تلاش برای جلوگیری از عود و تحکیم وضعیت جدید (سیگار نکشیدن) مشخص می شود. مدل های مرحله ای دیگر که اخیرا توسعه یافته اند، عبارتند از: رویکرد فرآیند عمل سلامت شوارزر، ۱۹۹۲؛ شوارزر و فوچ، ۱۹۹۵)، فرآیند پذیرش احتياط (واينشتاین، ۱۹۹۸؛ واینشتاین و سندمن ، ۱۹۹۲)، نظریه دستیابی به هدف (بگری، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳) و مدل مراحل عمل (هک هاوژن، ۱۹۹۱: گالویتزر، ۱۹۹۳). هرچند مدل های مرحله ای به طور وسیعی به کار رفته اند، اما در حال حاضر شواهدی که از مدل های مرحله ای و مراحل مختلف آنها حمایت کنند، نسبتأ ضعيف است (نگاه کنید به واینشتاین و همکاران، ۲۰۰۰؛ بریدل و همکاران، ۲۰۰۵؛ سائن). دغدغه اصلی مدل های شناخت اجتماعی در مورد رفتارهای سلامت را میتوان انگیزش افراد برای انجام رفتارهای سلامت دانست که می خواهد پیش بینی های نیرومندی از قصد انجام رفتار یعنی پایان مرحله انگیزشی) فراهم کند. اما همیشه قصد قوی برای انجام رفتار منجر به عمل متناظر با آن قصد نمی شود. شیران در یک فراتحلیل (۲۰۰۲)، میانگین همبستگی بین قصد رفتار را ۰ / ۵۳ گزارش کرد. اما مدل های اصلی شناخت اجتماعی مستقیمأ به موضوع تبدیل قصد انجام رفتار به عمل نمی پردازند. سازه ای که برای تبدیل قصد انجام رفتار به عمل مهم است، سازه به عمل درآوردن قصد انجام رفتار است (گالویتزر، ۱۹۹۳، ۱۹۹۹؛ برای مرور موضوع در رابطه با رفتارهای سلامت نگاه کنید به شیران و همکاران) کالویتزر (۱۹۹۳) بین قصد هدف و قصد به عمل درآوردن رفتار، تمایز قایل می شود. قصد هدف مربوط به قصد انجام رفتار یا دستیابی به یک هدف است یعنی «قصد رسیدن به X را دارم»)، در حالیکه به عمل درآوردن قصد رفتار، مربوط به برنامه ریزی در مورد این است که قصد هدف، کی، کجا و چگونه تبدیل به رفتار می شود (یعنی هنگام مواجهه با yء قصد شروع رفتار هدفمند X را دارم»). نکته مهم در مورد قصد به عمل درآوردن قصد رفتار، این است که وقتی که شرایط محیطی خاصی محقق شود، فرد را درگیر یک سری اعمال خاص می کند و با این کار تبدیل قصد هدف به عمل را تسهیل می کند. مثال رفتن به شنا را در نظر بگیرید. فردی ممکن است قصد رفتن به شنا را داشته باشد، اما اگر او قصدی برای به عمل درآوردن رفتار که مشخص می کند کی، کجا و چگونه به شنا خواهد رفت، نداشته باشد، این قصد ممکن است به رفتار تبدیل نشود. گالويتر (۱۹۹۳) استدلال می کند که افراد، با قصد به عمل درآوردن رفتار، کنترل محیط را نادیده می گیرند. بنابراین، محیط به عنوان نشانه ای برای عمل ، عمل می کند، به گونه ای که وقتی شرایط خاصی محقق می شود، به دنبال آن، رفتار مورد نظر انجام میشود.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp290