پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه:
عنوان پروپوزال و پایان نامه : تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 6-4 سال
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 21 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 101 صفحه


زندگی چونان شعر، زنده است و پر جوش و خروش۔ شعری که از حالت عادی و ساده به شکل موزون و مقنی و به آهنگ خوانده می شود، تأثير دو چندانی بر نفسانیات انسان می گذارد، وی را به عمق وجودی خود می کشاند که دنیای تظم؛ یعنی لنت و آسایش و انسجام هستی. شعر میتواند ما را در جمله سازی و نگارش کمک کند. از مصراع كوتاه شعری می توان به عنوان راهنما برای گفتگو کمک گرفت و به وسيله آنها میتوان جمله ها و کلمه های کوتاه را به سمت مباحث طولانی کشاند. شعر در واقع تقش تعابير را بازی می کند. مثلا اگر ما برخی ابیات یا چند کلمه را از آن حذف نماییم تا دانش آموز خود بیابد و بسازد، به خلاقیت او جهت داده ایم.» اگر ما معلمان بتوانیم نوعی هماهنگی بین دانش و زندگی عینی فراگیران ایجاد نماییم، مثلأ شاخه ای گل به کلاس آوریم، اگر موضوع شعر ما در ارتباط با گل یا فصل بهار باشد، به مقصود نزدیک شده ایم. همچنین تمادسازی، اگر فرادهنده بتواند از مجموعه موجود در شعر یا نشر الگوی زیبا و منسجم به شکل تئاتر یا داستان بسازد. مثلا همانندسازی نماید، موجب شکوفایی خلاقیت خواهد شد. پاسخ دادن به پرسش های شفاهی، فهم درس و توانایی صحبت کردن در جمع را تقویت می کند. درواقع وسيله خوب گوش دادن و درک مطالب درس است. دقت در متون درس و نحوه پیام رسانی و شیوه نگارش و علامتهای نشانه گذاری نیز موجب تقویت نگارش می شود. دانش آموزان با مطالعه متون کهن با دریافت معانی کلمه ها و ترکیبات و تشبیهات، با توجه به نتیجه و پیام آن به زبان ساده به صورت فردی با جمعی می آموزند و توان ذهنی آنان را به سمت خودمحوری، خودفعالی و خود اندیشی هدایت می گردد و اگر در معنی کردن شعر آزادی عمل داده باشند، موجب يورش فکری، مباحثه، بدیعه پردازی و خواهد شد. معلم در این کلاس می تواند از شاگردان بخواهد مثلا بعد از خواندن، یادگیری شعر، احساس و درک خود را از مضمون شعر را بگویند و فضای شعر و صور خيال و زیبایی معنا و کلمات را شرح دهند یا تصاویر ذهنی خود را با توجه به مفاهیم شعر به صورت نقاشی ترسیم کنند. به ویژه درس آرایه های ادبی اگر همراه با تصویرسازی باشد، درک دانش آموزان بهتر و آسان تر خواهد بود. استفاده از موسیقی و به ویژه اشعاری که به صورت سرود درآمده اند، التذاذی ادبی در محیط کلاس ایجاد می کند. نوشتن گزارش های مختلفة (مانند گزارش یکروز مدرسه، گزارش یک روز یا یکشب از زندگی خود، و نقل خاطرهای خوش از سفر همراه با خانواده یا هم کلاس ها) موجب تقویت مهارت های نوشتاری و توانایی گفتاری و شنیداری، به ويژه در دانش آموزان دوزياته، می شود. دانش آموزان می تواند داستان های موجود در کتاب را بصورت تمایش نامه اجرا کنند. (مثلا داستان کباب غاز در پایه دوم دبیرستان با قصه عینکم در پایه پیش دانشگاهی) همچنین در مورد فصول درس تاریخ ادبیات می توان جلسه های مباحثه، نقد و بررسی همراه با استفاده از نقشه های مختلف جغرافیایی برگزار کرد. این نقشه ها پلی هستند برای درک ادبیات و شعری که شاگردان خوانده اند و به کمک آنها می توانند درک کنند هر شعر مربوط به کدام دوره است. همچنین در این دروس می توانیم از فراگیران بخواهیم هر داستان را به دلخواه خود به پایان ببرند یا داستانی تقریبا مشابه با آن بنویسند یا اجرا کننده می شود از دانش آموزان خواست با استفاده از کلمه های مشابه، متضاد، هم خانواده و هم معنی انشا بنویسند یا به صورت بازی های گروهی، هر کس کلمة منتخب خودش را بگوید و نفر بعدی متضاد، مشابه با آن واژه را بلافاصله حدس بزند یا داستانی مشابه آن خود بیافرینند. اگر می توانید پوستری در معرفی داستان تهیه کننده ساعتی برای نقد داستان با هم گفتگو کنند و یا دلیل همزادپنداری خود را با یکی از شخصیتهای داستان توضیح دهند و .. دانش آموزان باید به سخن گفتن نشویق شوند و در ضمن توانایی خوب گوش دادن و تحمل شنیدن سخنان مخالف را هم در جلسه های نقد و بررسی داشته باشند و قدرت داوری و انتقاد را در خود تقویت کنند. استفاده از فناوری هایی مانند: پاورپوینت با انیمیشن های جذاب و کارتونی همه به درک بیشتر و پرورش خلاقیت ادبی دانش آموزان کمک می کند. در این عصر، اشخاصی هستند که به شعور کامل می رسند: کسی که در همه کارها خدا را می بیند، وجد و نشاط وصف ناپذیر ذات عالی را در وجود خود احساس می کنند.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp266