پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 130 صفحه


براساس نظریه ی ناکامی منزلتي آلبرت كوهن در خانواده ی نابسامان، اعضای خانواده از دست یابی به منزلت اجتماعی دچار ناکامی هستند. جامعه در عین حال که آنها را تشویق به کسب منزلت می کند، امکان دستیابی آن را در خانواده در اختیار آنها قرار نمی دهد. بر مبنای نظر کوهن نوجوانان و جوانان طبقه پایین همانند همتاهای خود در طبقه متوسط علاقمند به دست یابی به منزلت بالا هستند. یکی از مکان های مهم برای کسب منزلت در زندگی خانواده است. خانواده ی نابسامان این زمینه را مهیا نمی کند. علاوه بر نظریهی ناکامی منزلت کوهن، نظریه ی واکنش اجتماعی هاوارد بكر و ادوین لمرت نیز در این زمینه حایز اهمیت است. میسکا و مستر در سال ۱۹۹۹ مشخص کرده اند که بر اثر واکنش های اجتماعی فرصتهای اجتماعی، شبکه ی روابط شخصی و تصویر از خود به هم می ریزد و زمینه برای کجروی بعدی ایجاد می گردد. در خانواده ی نابسامان فرصت اجتماعی برای جامعه پذیری سالم وجود ندارد، شبکه ی روابط شخصی به هم ریخته است و تصویر از خود به علت مشخص نبودن نقش والدین فروپاشیده است و در نتیجه بزه دیدگان خانواده در جامعه زمینه ساز کجرویهای بعدی خواهند بود. نظریه مهم دیگری که در تبیین بزه دیدگی می توان از آن استفاده کرد، نظریه نظارت اجتماعی است.

هیرشی و دیگران در این زمینه کار کرده اند. خانواده و جامعه دو عامل مهم در ایجاد پیوند اجتماعی هستند. خانواده ی نابسامان و خانواده های فرو پاشیده متغیرهای مهمی در ایجاد بزه دیدگی و سرانجام بزهکاری نوجوانان و جوانان محسوب می شوند. خانواده از طریق چهار عامل باعث تقویت پیوند اجتماعی می گردد: ۱- نظارت درونی. ۲- نظارت غیر مستقیم. ۳- نظارت مستقیم. ۴- ارضای نیازها. خانواده ی نابسامان توانایی و توانمندی در نظارت درونی، غیر مستقیم و مستقیم ارضای نیازهای عاطفی، روانی، عقلانی و حتی جسمانی اعضای خانواده را ندارد. در نتیجه باید انتظار همنوایی از اعضای خانواده خود را نداشته باشند. نای می نویسید: «خانواده ای که پر از تشنج و اختلاف باشد، نقش مهمی در کج رفتاری نوجوان بازی می کند. هر چند خانواده تا حدود زیادی مسئول آمادگی فرزندان خود است، اما جامعه است که در نهایت محصول آخری را دریافت می کند». توبی ۲۳ می نویسد: «یکی از مقیاس های جامعه ی «عادل» جامعه ای است که مکانی با معنی برای اعضای خود فراهم سازد.» بعضی از افراد جامعه این امکان را پیدا می کنند و برخی دیگر امیدوارند که پیدا کنند. افراد میزان همنوایی یکسانی با جامعه ندارند. مشکل از خانواده شروع می شود، در مدرسه ادامه پیدا می کند و در محل کار خاتمه می یابد. خانواده مسئول تنغليم رفتار فرد است و اگر قادر به انجام آن نباشد، جامعه مسئول رفتار فرد خواهد بود صافی، ۱۳۷۴).

توماس از جمله روان شناسانی است که بزهکاری را معلول دانسته و آنرا به عنوان محصولی از بی سازمانی خانواده تعریف می کند و حتی معتقد است که در تعریف بزهکاری، توافق نظر چندانی وجود ندارد. با این وجود وی به عنوان بانی نظيريه پدیدارشناسی در زمینه بزهکاری عنوان می گردد. از دیدگاه نظریه ی پدیدارشناسی نیز می توان بزه دیدگی را در سطح خانواده ی نابسامان تبیین کرد. کوشش پدیدارشناسی رخنه به درون ذهنیت افراد است، یعنی رخنه به آگاهی، بینش، گرایش، احساسات و عقیدهی والدین و اعضای خانواده حایز اهمیت است. پدیدارشناسی تأکید دارد که ذهن، یک پدیده ی آگاه فعال است و این امر را باید از طریق اهداف و مقاصد عمل کننده در نظر گرفت. از نظر پدیدارشناسی انسان مرتب مشغول ساختن ساخت های اجتماعی است اما جامعه شناسی اصل هدفمند بودن و با معنی بودن عمل و افکار عمل کنندگان را در نظر می گیرد. روش اصلی پدیدارشناسی توجه به دو ضرورت است. ضرورت پیدایش و ضرورت توصیف یعنی بازگشت به پدیده و نشان دادن اینکه چگونه ساخته شده است. باز هم تأکید بر بینش و آگاهی فاعل می باشد. از دیدگاه پدیدارشناسی کج رفتاری یک مفهوم نامعین است. افراد گوناگون در مورد اینکه چه رفتاری کجروی تعریف می شود، اتفاق نظر ندارند. پدیدارشناسان بر این اعتقادند که فقط تعبیرهای ذهنی کجرو از تجربیاتی که داشته است، می تواند واقعیت را بیان کند. روش پدیدارشناسی استناد به تعابیر ذهنی افراد کجرو از اعمالی است که مرتکب آن می شوند. توماس در کتاب دهقان لهستانی در اروپا و آمریکا به نظریه ی «بی سازمانی خانواده - نگرش»، «من» در برابر نگرش «ما» اشاره کرده است


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp243