دانلود پروپوزال و پایان نامه روش تحقیق روانشناسی تربیتی

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ پنجم دوره ابتدایی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 145 صفحه


یادگیریهای سنتی بیشتر بر تغییر رفتارها تکیه می کنند، در حالی که یادگیریهای نوین، بر شناخت و توانایی فراشناخت ما استوار است. فعالیتهای شناختی در ساختن گرایی به فراگیر امکان می دهد که جهان اطرافش را بشناسد. فعالیتهای فرا شناختی به فراگیر امکان آن را می دهد که در این جهان ندانسته های خود را پر کند. تحصیلی این چنین، بیشتر به تنازع بقای انسان امروزی در دنیای فرامدرن کمک می کند. بنابراین، شرکت فراگیر در فعالیتهایی که درگیری شناختی کیفی ندارد، ساختن گرایی محسوب نمی شود. با ورود به هزارة سوم میلادی، دانش تجربی جدید و پیشرفتهای فناوری، این امکان را فراهم ساخته است که بازنمایی ذهنی انسان از کره زمین به دهكدة جهانی» تغییر یابد؛ بنابراین ضرورت چاره جویی در مسائل حاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس می شود. بدیهی است که متناسب با فرایند جهانی شدن، نوع نگاه به آموزش و پرورش نیز با آنچه در تفکر سنتی غالب است، تفاوت دارد. دستاوردهای علم نورولوژی و روان شناسی فیزیولوژیک نشان می دهند که در نوع و درک یادگیری موضوعهای مربوط به «چی»، «کجا»، «چرا» و «چگونه» تفاوتهای محسوسی وجود دارد که باید در فراهم آوری اطلاعات لازم برای خودگستری در این مراکز یادگیری تدابیر لازمی پیش بینی شود؛ مثلا برای تدارک و گردآوری اطلاعات مربوط به «چی» باید به دانشی که ارتباط بیشتری با محتوای یادگیری دارد، توجه شود. دومین نوع اطلاعات فراهم شده در این مراکز بهتر است دربارة مکان و محتوای موقعیت کاری افراد باشد. مهم تر از همه سومین نوع اطلاعات گردآوری شده است که به مهارتهای شغلی بستگی دارد.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp240