دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی درباره یادگیری

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : مقایسه ی سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد


منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 125 صفحه
یادگیری یا آموختن را می توان فرایند پردازش درونی برای کسب اندیشه ها و کشف مهارتهای جدید تعریف کرد که بر رفتار، افکار، احساس و توان و شخصیت انسان تأثیر می گذارد. از نظر رفتارگرایان، تأثیری که یادگیری حاصل از تجربه های فردی بر رفتار افراد می گذارد به طور معمول پایدار باقی می ماند. در واقع از نظر آنان، تأثیر یادگیری که از نتیجه تجربیات فردی حاصل می آید، تغییرات مهمی را در شخص ایجاد می کند. از نگاهی دیگر، گاهی یادگیری مترادف با فراگیری نیز به کار می رود که این امر، نتیجه شناخت کلی نگر انسان از محیط و اطراف خود است. از این نظری یادگیری فرایندی است که ممکن است به طور شخصی، فردی یا اجتماعی و گروهی صورت گیرد. نوع تغییر شناختی که در فرد به وجود می آید، ویژگی خاصی به او می بخشد. در هر حال، همه یادگیریها، از هر نوع ساده و پیچیده، آشکار و نهان، کلی و جزئی، نظری با عملی، تغییراتی در شخص ایجاد می کند که استعدادهای فرد را به فعل درمی آورد و توانمندیهایش را شکوفا می سازد. به این ترتیب، یادگیری را می توان نوعی توان گرفتن از انرژی پنهان در اطلاعات دانست که ممکن است در درون حوزه بینش، تفکر یا رفتار آشکار فرد مشاهده شود. با این همه، نباید «یادگیری» و «رفتار» یا «بینش» را در با توجه به این واقعیت که منبع و مقصد اطلاعات در عصر حاضر به طور استراتژیک تعیین می شود، در فرایند یادگیری نیز به نوعی شبکه های درون ذهنی می رسیم که از ایجاد شناخت یا شبکه ای از شناخت فردی یا اجتماعی حاصل می شود که بیشترین استفاده از این یادگیری، سیر و غور در همان شبکه خواهد بود. پس به طور کلی، یادگیری فرایندی است از درونی سازی محیط که به شیوة خاصی اشاره نمی کند، مگر در ارتباط با کنشی خاص و حافظه بلندمدت، که از این منظر، یادگیری به آن دسته از تجاربی استناد می شود که طی آن، محصول یادگیری با یک سری عوامل و موارد بیرونی در حافظه بلندمدت قرار می گیرند.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp239